Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: HACCP

Ezt nem lehet megunni! Valamennyi élelmiszer-biztonsági rendszer alapja, a jogszabályi kötelezettség teljesítésének feltétele: a HACCP. TÖLTSE LE KAPCSOLÓDÓ ANYAGUNKAT! HACCP

Tovább

Élelmiszerbiztonsági rendszerek Az Európai Unió élelmiszertörvénye a 178/2002 EEC rendelet egyértelművé teszi, hogy az élelmiszerjogi szabályozást egységesíteni kell az Unió területén. Az egységes szabályozásnak biztosítania kell, hogy az élelmiszerek ne legyenek ártalmasak, sőt támogatniuk kell az egészséget; biztonságosnak és teljes értékűen egészségesnek kell lenniük. A biztonságos élelmiszerek előállításának felelőssége mind a termékbiztonsági, mind az élelmiszerbiztonsági…

Tovább

Fertőtlenítő hatásnak nevezzük azokat a kémiai, fizikai, fizikai-kémiai tényezőket, melyek a mikroorganizmusokkal közvetlenül érintkezve, megfelelő intenzitás, aktivitás mellett, meghatározott időtartam (behatási idő, vagy expozíciós idő) alatt azok pusztulását, inaktiválását idézik elő. A fertőtlenítéssel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak Dr. Pechó Zoltán - Dr. Milassin Márta: TÁJÉKOZTATÓ A FERTŐTLENÍTÉSRŐL (Részletek a harmadik, átdolgozott, bővített kiadásból;Kiadja: "Johan Béla" Országos…

Tovább

Fertőtlenítő eljárás (fertőtlenítés) mindazon antimikrobás ágens és ezek alkalmazásához szükséges  eszközök és eljárások összessége, melyekkel lehetővé válik  a különböző eszközöket, tárgyakat, anyagokat szennyező patogén mikroorganizmusok elpusztítása, inaktiválása.   A FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁS FOGALMA Fertőtlenítő eljárásnak nevezzük az antimikrobiális ágensek és ezek gyakorlatban történő alkalmazásához szükséges anyagok, eszközök összességét, melyekkel lehetővé válik a környezetbe kikerült és a…

Tovább

Az antimikrobiális hatás érvényesülésének alapvető feltétele a fertőtlenítő ágens és a mikroorganizmus között meghatározott időtartamig fennálló közvetlen kontaktus létrejötte.   2.5. A FERTŐTLENÍTŐ ELJÁRÁSOK HATÁSOSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Az antimikrobiális hatás érvényesülésének alapvető feltétele a fertőtlenítő ágens és a mikroorganizmus között meghatározott időtartamig fennálló közvetlen kontaktus létrejötte. A gyakorlatban azonban ennek a közvetlen kontaktusnak kialakulását, fenntartását,…

Tovább

A különböző típusú fertőtlenítő ágenssel (hőenergiával, kémiai anyagokkal, sugárzással) szemben a mikrobák különböző ellenálló képességgel rendelkeznek. 2.6. A MIKROORGANIZMUSOK ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE A FERTŐTLENÍTŐ HATÁSOKKALSZEMBEN A különböző típusú fertőtlenítő ágenssel (hőenergiával, kémiai anyagokkal, sugárzással) szemben a mikrobák különböző ellenálló képességgel rendelkeznek. 2.6.1. A hőenergiával és az ultraibolya sugárzással szembeni ellenálló képesség A patogén baktériumok vegetatív alakjai…

Tovább

Fertőtlenítő mosás. A fertőzést átvivő tényezők közül igen jelentős a textíliák szerepe. Ezért a betegellátással és élelmiszerelőállítással kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni. 3.3.1. Fertőtlenítő mosás A fertőzést átvivő tényezők közül igen jelentős a textíliák szerepe. Ezért a betegellátással és élelmiszerelőállítással kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan fertőzöttnek kell tekinteni. Alapelv, hogy a betegellátó…

Tovább

A gyógyító-megelőző intézményekben alkalmazható fertőtlenítő mosási eljárások részletes technológiáját egészségügyi, ágazati, műszaki irányelvek tartalmazzák. A következőkben ezen mosási irányelveknek a fertőtlenítés szempontjából legfontosabb fogalmait és a technológiákat foglaljuk össze. 3.3.1.1. Termodezinfekciós mosási eljárások A termodezinfekciós mosás módszerét, paramétereit az MI-03-38-81 és az MI-03-145-81 számú egészségügyi ágazati műszaki irányelvek tartalmazták, azonban ezeket az irányelveket az Országos…

Tovább