INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Mi határozza meg a vállalkozások nyereségességét és piacát?

A versenyképességet vagy a gazdasági növekedést a munka, a tőke és az innováció határozza meg. (European Commission, 2013; Innovation union)

Az innovációhoz tudományos felkészültség kell?

Nem. Az innováció nem azonos a kutatás-fejlesztés fogalmával. A gazdaság területén alkalmazható, sokrétű megújító folyamatok összességét rejti.

Kell új terméket fejleszteni ahhoz, hogy innovatív legyek?

Nem. Az egyes innovációs projekteket technológia-intenzitástól függetlenül öt csoportba soroljuk:

1. Legkézenfekvőbb a termékinnováció, mely esetén az innováció a termékjellemzőkre vonatkozik. Ilyen pl. a termék funkcionalitása, teljesítménye, design-ja. Ez a típusú innováció tehát magában foglalhatja azokat a fejlesztéseket is, melyek arra irányulnak, ahogyan a szervezet a piacon kínálja a terméket (pl. kiszerelés mérete…). Ez a legkönnyebben elismert típusú innováció, mert a fogyasztók első kézből látják a változásokat.

2. A szolgáltatásinnováció magában foglalja egy teljesen új szolgáltatás bevezetését vagy egy szolgáltatás változtatásait egyaránt. A szolgáltató iparban működő cégeknél ez általában a legfontosabb típusa az innovációnak. Azonban a gyártó cégek is sikeresen kiegészítik a termékeket szolgáltatási innovációkkal (pl.: szervízhálózat, csomagolás újrahasználási javaslatok, meghosszabbított cseregarancia …).

3. Az eljárás-, és folyamatinnováció a szervezet alapvető folyamatainak változtatásával foglalkozik. Gyakran e változások annak az eredményei, hogy a cég az általa használt technológiát megváltoztatja. Általában ezek a folyamatok a fogyasztó számára láthatatlanok, de gyakran elengedhetetlenek a termék vagy szolgáltatás versenyképes pozicionálásához. Ilyen innováció lehet pl. egy-egy folyamatlépés időbeli szűkítése, vagy akár a terméknek egy teljesen új előállítási módja (pl. önkiszolgáló pékség…).

4. Olykor a változtatás nem közvetlenül a gyártási/szolgáltatási tevékenységben történik, hanem az azokat támogató egyéb folyamatokban (pl. értékesítés, anyaggazdálkodás, emberi-erőforrás kezelés…). Vagyis az eredményesség, hatékonyság, stb. növelése folytán közvetetten irányulnak az előállítási költségek csökkentésére. E szervezeti innovációk a szervezeti struktúrában, vagy a szervezésben, illetve a külső kapcsolatok menedzselésében történő változtatásokat jelentik. Ilyen változások közé tartozik például, ha a funkcionális szervezet átáll projekt-alapú szervezeti formájúra. Ez a típusú innováció magában foglalhatja a szervezeti változásokat a külső partnerek, szövetségek és hálózatok terén már meglévő vagy új integrációkra nézve is (pl. egyetemmel, klasztertagokkal való együttműködések rendszerének változtatása...).

5. Az üzleti modell és marketinginnováció az ötödik innovációs terület. Az üzleti modell írja le azt, hogy a cég hogyan teremti meg, hogyan adja át, és hogyan nyújtja az értéket ügyfeleinek. Négy fő terület, ahol az üzleti modell innovációnak szerepe van: érték - amit eladnak -, ahogyan az létrejön, ahogyan azt értékesítik, és az ügyfelek célcsoportja – akiknek eladják. Fontos, hogy termék/szolgáltatás innováció tervezésekor és azok figyelemmel kísérése során a szervezetek figyelembe vegyék a piac elvárásait. Ezt a marketing tudja közvetíteni a fejlesztéssel foglalkozó részlegek számára. Visszafelé pedig a marketing tudja az innovatív eredményeket közvetíteni is a piac felé.

INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Mitől lesz eredményes az innováció?

Stratégia szerint kell menedzselni. Az ötlet megszületésétől az alkalmazáson és az eredmények értékelésén át a siker eléréséig egy összefüggő folyamatnak kell tekinteni.

Milyen sikereket lehet elérni az innováció menedzselésével?

A siker termékek, szolgáltatások, folyamatok, szervezettervezés és üzleti modell terén egyaránt jelentkezhet. Mindezek javítják és erősítik a szervezet eredményeit, értékét és versenyképességét.

Fontos tisztában lennem vállalkozásom innovációs képességeivel?

Igen. A jelen állapotának, mint adottságnak ismerete szükséges a jövőbeli célok eléréséhez vezető út meghatározásához. Ráadásul 2020-ig, 750 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésére közvetlenül innovációra, a maradék pedig közvetetten.

Hogyan kell elkezdeni az innováció-menedzsmentet?

Innovatívan! Általában sem az egyénnek, sem a vállalkozásoknak nincs a birtokába a rendszeres és hatékony innovációhoz szükséges összes ismeret és képesség. Menedzselt együttműködés révén azonban a vállalkozás innovációs teljesítménye jelentősen javul! Az innovációs együttműködés menedzselése lehetővé teszi új ismeretek, képességek és készségek megszerzését, illetve alkalmazását.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.