Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: Innovatív vállalkozásfejlesztés

ISO 56002; 7. és 8. szabványcikkelyei Nem csak az innováció ISO 56002:2019 szerinti pályájára állásában, de az innovációorientált szervezet és folyamatainak kialakításában is döntő szerepet játszik a tudatosság. Ennek alapja a vezetők agilitása, valamint az egyéni kompetenciák. A szükséges és létező kompetenciahalmazok megismerése kiemelkedő fontosságú. Ami azonban az innovációs sikerességben elengedhetetlen az a kollektív ismeretek…

Tovább

ISO 56002; 4., 5., 6. szabványcikkelyei GAP-elemzéssel határozzuk meg a szervezet ISO 56002 követelményei szerinti felkészültségét. Az eredmény egyúttal kijelöli a legfontosabb fejlesztendő területeket. A felsővezetés részére ismertessük az eredményeket és érjük el aktív közreműködésüket egy SWOT elemzés készítésében. Ennek célja az innovációs lehetőségek feltárása a vevők elvárásai alapján. Az itt feltárt stratégiai innovációs célokat…

Tovább

Munkamódszerünk alapja az ajánlatkérők igényeinek megismerésén alapuló javaslattétel, amely olykor nem jár ajánlatadással!   Ez az etikusság egyrészt megbízhatóságunkat, másrészt a hazai KKV-k iránti elkötelezettségünket is igazolja. Munkamódszerünk másik alapja a szakmai hozzáértés, melyhez kompetenciáink és azok folyamatos fejlesztése szükséges. Szakmai hitelességünket megbízásaink eredményessége igazolja.   Egy e-mail-en történt egyeztetés példáján keresztül bizonyítjuk a fentieket.…

Tovább

Innováció, Versenyképesség, Növekedés Vállalkozása sikerének esélye és az innováció: ahol innováció ott versenyképesség, ahol versenyképesség ott növekedés. A sort az innováció indítja el, amihez a kis és középvállalkozások innovációs támogatást vehetnek igénybe.A legtöbben úgy gondolják, hogy az innováció azonos a kutatás fejlesztéssel. Ez egyáltalán nem így van. Az új termék, új technológia kifejlesztése után a gyártást fejlett…

Tovább

Az olasz közgazdász neve a minőségügy területén már szinte kántálásig megszokott: Pareto. Már a minőségügyes óvodás gyermeke is tudja, hogy az okok 20%-a felelős az okozatok 80%-áért. Azért a Pareto-elemzéshez, igen sok adatra van szükség. Az adatok pedig hosszú adatgyűjtéssel és elemzéssel jutnak a priorizálás szintjéig. És mi van, ha mi magyarok unortodox módon letörjük…

Tovább

Az a benyomásunk, hogy mindenhonnan az innovációról hallunk és azt érezhetjük, hogy már nem lehet erről újat mondani. Az innováció-menedzsment alapvető jelentőségű a versenyképesség megtartásához. Megvalósítása azonban, olyan szemlélet kialakítását igényli, amely beépül a menedzsment gondolkodásmódjába. A következő gondolatsor ennek az elkerülhetetlenségét kísérli meg indokolni. A vállalat mérete és a vezetés menedzsment A vezetés menedzsment…

Tovább

Hogy tervezük meg a sikert és hogy menedzseljük az innovációt? Nem egyszerűen hasonlóan, hanem jobban, mint, ahogy a versenytársak tervezik! Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát? A XXI. században elfogadottá vált az a szemléet, hogy a gazdasági haladás kiemelkedően fontos mozgatóereje az innovációs tevékenység. A szemlélet alapját az alapvetés adja meg,hogy versenyképesség így…

Tovább

Minden fejlesztés a jelen kihívásának jövőbeli megoldását kell, hogy eredményezze, azaz közvetlenül vagy közvetve, de fogyasztói igényre kell, hogy válaszoljon (pl. piackutatás). Azt, hogy mi kell egy fejlesztés megalapozásához az alábbiakban foglaljuk össze: A jövőkép-orientált fejlesztéshez szükséges, hogy meg legyen határozva annak célja és küldetése. Ez vezethet a fókuszált célrendszer vizsgálatához és a kommunikáció irányának…

Tovább

Az innováció nem azonos a kutatás fejlesztéssel. Bebizonyítjuk! Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát? Egy évszázada általánosan elfogadott az a megközelítés, miszerint a gazdasági haladás legfontosabb mozgatóereje az innovációs tevékenység**. Versenyképességben vagy gazdasági növekedésben, a munka és tőke mellett az innováció is egyenrangú, meghatározó tényező. Mire terjedhet ki az innováció? Az innováció fogalma…

Tovább

Az innováció menedzsment átfogja a vállalati, az üzleti folyamatok minden területét: termék-, eljárás-, marketing-, szervezet-, szervezés-, stratégia kidolgozás-, fejlesztés, megvalósítás folyamatait és az eredményeik újra felhasználását egyaránt. Az innováció menedzsment a versenyképesség megtartásának eszköze, alkalmazása, a menedzsment gondolkodásmódjába mélyen beépülő szemléletet igényel. A reaktív szemléletet egy proaktív vezetési formának kell felváltania, amelynek az alapja a…

Tovább