Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: Innovatív vállalkozásfejlesztés

ISO 56002; 9. és 10. szabványpontjai Az ISO 56002 szerinti innovációirányítási rendszer teljesítményindikátorai között szerepelhet pl. az ötletek száma, a fejlesztés sebessége, a könnyű felhasználói alkalmazhatóság. A teljesítmény mérése ezen felül gazdasági mérőszámok alapján is történhet, mint pl. költségmegtakarítások mértéke, megtérülés (RoI). Az adatok gyűjtését és elemzésé folyamatosan kell végezni, hogy az üzleti döntések tényeken alapuljanak.…

Tovább

ISO 56002; 7. és 8. szabványcikkelyei Nem csak az innováció ISO 56002:2019 szerinti pályájára állásában, de az innovációorientált szervezet és folyamatainak kialakításában is döntő szerepet játszik a tudatosság. Ennek alapja a vezetők agilitása, valamint az egyéni kompetenciák. A szükséges és létező kompetenciahalmazok megismerése kiemelkedő fontosságú. Ami azonban az innovációs sikerességben elengedhetetlen az a kollektív ismeretek…

Tovább

ISO 56002; 4., 5., 6. szabványcikkelyei GAP-elemzéssel határozzuk meg a szervezet ISO 56002 követelményei szerinti felkészültségét. Az eredmény egyúttal kijelöli a legfontosabb fejlesztendő területeket. A felsővezetés részére ismertessük az eredményeket és érjük el aktív közreműködésüket egy SWOT elemzés készítésében. Ennek célja az innovációs lehetőségek feltárása a vevők elvárásai alapján. Az itt feltárt stratégiai innovációs célokat…

Tovább

Munkamódszerünk alapja az ajánlatkérők igényeinek megismerésén alapuló javaslattétel, amely olykor nem jár ajánlatadással!   Ez az etikusság egyrészt megbízhatóságunkat, másrészt a hazai KKV-k iránti elkötelezettségünket is igazolja. Munkamódszerünk másik alapja a szakmai hozzáértés, melyhez kompetenciáink és azok folyamatos fejlesztése szükséges. Szakmai hitelességünket megbízásaink eredményessége igazolja.   Egy e-mail-en történt egyeztetés példáján keresztül bizonyítjuk a fentieket.…

Tovább

Innováció, Versenyképesség, Növekedés Vállalkozása sikerének esélye és az innováció: ahol innováció ott versenyképesség, ahol versenyképesség ott növekedés. A sort az innováció indítja el, amihez a kis és középvállalkozások innovációs támogatást vehetnek igénybe.A legtöbben úgy gondolják, hogy az innováció azonos a kutatás fejlesztéssel. Ez egyáltalán nem így van. Az új termék, új technológia kifejlesztése után a gyártást fejlett…

Tovább

Az olasz közgazdász neve a minőségügy területén már szinte kántálásig megszokott: Pareto. Már a minőségügyes óvodás gyermeke is tudja, hogy az okok 20%-a felelős az okozatok 80%-áért. Azért a Pareto-elemzéshez, igen sok adatra van szükség. Az adatok pedig hosszú adatgyűjtéssel és elemzéssel jutnak a priorizálás szintjéig. És mi van, ha mi magyarok unortodox módon letörjük…

Tovább

Az a benyomásunk, hogy mindenhonnan az innovációról hallunk és azt érezhetjük, hogy már nem lehet erről újat mondani. Az innováció-menedzsment alapvető jelentőségű a versenyképesség megtartásához. Megvalósítása azonban, olyan szemlélet kialakítását igényli, amely beépül a menedzsment gondolkodásmódjába. A következő gondolatsor ennek az elkerülhetetlenségét kísérli meg indokolni. A vállalat mérete és a vezetés menedzsment A vezetés menedzsment…

Tovább

Hogy tervezük meg a sikert és hogy menedzseljük az innovációt? Nem egyszerűen hasonlóan, hanem jobban, mint, ahogy a versenytársak tervezik! Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát? A XXI. században elfogadottá vált az a szemléet, hogy a gazdasági haladás kiemelkedően fontos mozgatóereje az innovációs tevékenység. A szemlélet alapját az alapvetés adja meg,hogy versenyképesség így…

Tovább

Minden fejlesztés a jelen kihívásának jövőbeli megoldását kell, hogy eredményezze, azaz közvetlenül vagy közvetve, de fogyasztói igényre kell, hogy válaszoljon (pl. piackutatás). Azt, hogy mi kell egy fejlesztés megalapozásához az alábbiakban foglaljuk össze: A jövőkép-orientált fejlesztéshez szükséges, hogy meg legyen határozva annak célja és küldetése. Ez vezethet a fókuszált célrendszer vizsgálatához és a kommunikáció irányának…

Tovább

Az innováció nem azonos a kutatás fejlesztéssel. Bebizonyítjuk! Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát? Egy évszázada általánosan elfogadott az a megközelítés, miszerint a gazdasági haladás legfontosabb mozgatóereje az innovációs tevékenység**. Versenyképességben vagy gazdasági növekedésben, a munka és tőke mellett az innováció is egyenrangú, meghatározó tényező. Mire terjedhet ki az innováció? Az innováció fogalma…

Tovább