ISO/IEC 17025 szabvány a vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményeit határozza meg, az akkreditálással igazolni tudja, hogy teljesíti ezeket a követelményeket.

Hogy vizsgáló- és kalibráló laboratóriumának eredményeit üzleti partnerei is elfogadják.

ISO/IEC 17025  szabvány a laboratóriuma által végzett vizsgálatok és/vagy kalibrálások elvégzéséhez szükséges felkészültség általános követelményeit írja elő, beleértve a mintavételt is. Kiterjed mind a szabványos, mind a nem szabványos, valamint a laboratórium által kidolgozott módszereket alkalmazó vizsgálatokra és kalibrálásokra.

Ha a vizsgáló és kalibráló laboratórium megfelel e szabvány követelményeinek, akkor olyan minőségirányítási rendszert működtet, amely az ISO 17025 szerint akkreditálható.

Tegye piacképessé laboratóriumi tevékenységeit az ISO 17025 szabvány szerinti akkreditálással!

Az akkreditálásról

Megfelelőség-értékelési feladat lehet a vizsgálat, az ellenőrzés vagy a tanúsítás. (A megfelelőség-értékelést végző szervezetekre az ISO 17000 szabványsorozat előírásai vonatkoznak). Az akkreditáló szervezet a megfelelőség-értékelést végző testületeket akkreditálja.

A vizsgáló-, és kalibráló laboratóriumok akkreditálása

A vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményeit meghatározó ISO/IEC 17025 szabvány első ízben 1999-ben jelent meg. A világon mára több, mint 50.000 akkreditált laboratóriumot tartanak nyilván a nemzeti akkreditáló szervezetek.

A Nemzetközi Laboratórium Akkreditálási Együttműködés (ILAC) 2013-ban javaslatot tett az ISO/CASCO vizsgálja felül a szabvány 2005-ös változatát. (A CASCO az ISO testülete, amelyik a megfelelés-értékeléssel kapcsolatos ügyekért felel.)

A CASCO nagyszámú, a területen jártassággal rendelkező szakember bevonásával elkésztette az új munkaterv javaslatot, melyet 2014. októberében az ISO elfogadott. Ezzel a WG44 munkacsoport is megalakult, mely a szabvány megújításának feladatát kapta.

Szolgáltatásunk:

 • ISO/IEC 17025 kidolgozása, tanácsadás, felkészítés akkreditálásra
 • Rendszerismereti képzés

AZ ÚJ SZABVÁNY FELÉPÍTÉSE

Az ISO irányelv új formázási útmutatójának alkalmazása a szabvány felépítését alapvetően megváltoztatta, amely így az új ISO/IEC 17020 és ISO/IEC 17065 felépítését követi.

Természetes tartalmában az ISO 9001:2015 erőforrások és folyamatok alapelveihez igazított. Az új ISO követelményszabványok filozófiáját követve a folyamatok dokumentálása kevesebb, mag eredményei nagyobb hangsúlyt kaptak.

Például: nem a munkaköri leírás kötelező (az a jogszabályok úgyis megkövetelik), hanem a személyek feladatainak, felelősségeinek és hatásköreinek kommunikációja lényeges (6.2.4).

Az eredmények minőségének biztosításához további elvárás társult, mint pl. elvárásként fogalmazódott meg a mérésekkel összefüggő döntések kockázatának értékelése.

Az új tartalom:

 1. Alkalmazási terület
 2. Rendelkező hivatkozások
 3. Szakkifejezések és meghatározásuk
 4. Általános követelmények
 5. Strukturális követelmények
 6. Erőforrás követelmények
 7. Folyamat követelmények
 8. Menedzsment követelmények

A. melléket: Metrológiai visszavezethetőség

B. melléklet: Menedzsment rendszer

További lényeges változások:

 • „Laboratóriumi tevékenységek” megfogalmazás alkalmazása
 • alkalmazható csak mintavételt végző szervezetekre
 • kötelező felelősségbiztosítás szükséges
 • kockázatértékelési követelmények pl. a következőkkel kapcsolatban:
  • 4.1.4. pártatlanság
  • 7.1.7 döntés szabályai (megfelelőségi nyilatkozat: téves elfogadás, téves visszautasítás)
  • 8.1.2 kockázatkezelés (menedzsment rendszerrel kapcsolatban)
  • 8.5.2 kockázatkezelési terv
  • 8.7.3 a felmerülő eltérések megismétlődésének veszélye (helyesbítő tevékenységek)
  • 8.9.4 vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai között a kockázatazonosítás eredményei
 • a belső minőség-ellenőrzés, jártassági-, és körvizsgálatok követelményei frissítésre kerültek (7.8.1). A laboratórium által kibocsátott eredmények minőségét és a végzett tevékenységek érvényességét (szándék szerinti alkalmasságát) rendszeres figyelemmel kísérés alá kell vetni.
 • Új dokumentációs követelmények.

Szolgáltatásunk:

 • ISO/IEC 17025 kidolgozása, tanácsadás, felkészítés akkreditálásra
 • Rendszer ismereti képzés