ISO 45001:2018 - szabvány a munkahelyi egészségvédelemről

Az ISO 45001:2018 (az OHSAS 18001 és MSZ 28001 utódjaként) a munkahelyi egészségvédelem és biztonság nemzetközi szabványa. Bevezetése minimalizálja vállalkozása tevékenységeinek egészségkárosodásokat okozó kockázatait és ezzel a következmények költségeit.

Az ISO 45001, MEBIR szabvány a munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy szabályozásának irányítási rendszere. Jogszabályi és etikai elvárások egyaránt arra kötelezik vállalkozását, hogy előzze meg és csökkentse a munkahelyi baleseteket. Gazdasági érdekei is ezt indokolják. A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási rendszere-MEBIR- bevezetése így egyszerre  jogkövetési, etikai, gazdasági, üzleti érdeke is.

Az ISO 45001:2018 bevezetésének, az OSHAS 18001 átállításának célja.

Az ISo 45001 irányítási rendszer kiépítése, bevezetése, tanúsíttatása és működtetése biztosítja, hogy:

  • minimumra csökkenjen a munkavállalók és a  munkavégzés hatósugarában tartózkodók veszélyeztetése,
  • elkerülje az egészségkárosodásokat, így csökkenjenek költségei és a megszakítás nélküli, teljes létszámmal végzett termelés biztosításával növekedjen üzleti teljesítménye,
  • a piacon kialakuló imázsa tükrözze a szervezet munkavállalókkal kapcsolatos felelősségtudatát.

Akiknek a renszer bevezetését ajánljuk.

Tekintet nélkül vállalkozása tevékenységére, méretére, szervezeti felépítésére és fejlettségi szintjére, az ISO 45001 bevezetése a munkatársak egészségvédelmén keresztül üzleti sikerei részévé válik.
Kidolgozása biztosítja mindazon eljárások bevezetését, amelyek

  • szükségesek az ISO 45001 céljainak meghatározásához, amelyekkel ezeket a célokat meg lehet valósítani,
  • amelyekkel bizonyítani lehet a kitűzött követelményeknek megfelelő eredmények elérését.

Az ISO 45001 felépítése közösek az ISO 9001 Minőségirányítás és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítás szabványsorozatban foglaltakkal, így azokkal könnyen integrálható.

Szolgáltatásunk:

  • ISO 45001 kidolgozása, OHSAS 18001 átállítása, tanácsadás, felkészítés tanúsító auditra .
  • Rendszerismereti képzés

A Munkavédelem témakörébe azokat a tanúsítható szabványokat, hatósági felügyelet alatt álló kockázat értékeléseket, teljeskörű szolgáltatásokat vontuk be, ameleket vállalkozása fel tud használni a munkavédelmi, munkabiztonsági, foglalkozásegészségügyi követelmények teljesítésében és így  munkaegészségügyi események csökkentésében.

ISO 45001:2018 - szabvány a munkahelyi egészségvédelemről

MEBIR – ISO 45001:2018
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval.

Ahogy korábbi írásunkban közöltük, megjelent az új munkavédelmi irányítási rendszer, az ISO 45001.
Milyen újdonsággal kell számolni az új szabvány követelményeinek megfelelő rendszer kidolgozása, átállítása során?
Egyrészt az ISO Direktíva SL melléklete szerinti szerkezeti és alapelveket érintő hasonlósággal.
Az általános változásokon (szervezet környezete, érdekelt felek és igányeik, MEBIR teljesítménye, változások követése) túl az alábbiakban összegyűjtve mutatjuk be, hogy ezzel támogassuk az alkalmazók felkészülését!

5.1 Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
A felső vezetés teljes felelősséget vállal elszámoltatható módon (betegség, és sérülés megelőzés, munkahelyi biztonság).

5.4 Munkavállalók konzultációja és részvétele
Folyamatokat kell létrehozni, bevezetni, fenntartani minden szinten és területen, a munkavállalók részvétele és konzultációja, valamint a MEBIR fejlesztése érdekében.
Ehhez a szervezetnek erőforrást, oktatást, időt és minden lényeges információt és az akadályok megszüntetését kell biztosítania.

6.1.2.2. A MEB irányítási rendszer MEB és egyéb kockázatainak értékelése
A szervezetnek folyamatokat kell kialakítani, bevezetni, fenntartani:
- a MEB kockázatok értékeléséhez, melyek az azonosított veszélyekből származnak (jogi és egyéb követelmények betartása),
- azon kockázatok azonosításához és értékeléséhez, melyek a MEBIR kialakításához, bevezetéséhez, működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódnak.

6.1.3 Jogszabályok és egyéb a szervezet által vállalt követelmények meghatározása
Ahhoz, hogy minden MEBIR-hez tartozó lépésnél figyelembe vegyék a követelményeket - mivel ezek elmulasztása kockázatokat jelenthet a szervezet számára-, szervezetnek folyamatokat kell kialakítani, bevezetni, fenntartani:
- a szervezet veszélyeihez, MEB kockázataihoz és a MEBIR-hez tartozó jogszabályok és egyéb vállalt követelmények meghatározására és,
- hogy hogyan lehet ezekhez hozzáférni és alkalmazni őket.

7.4 Kommunikáció
7.4.1 Általános előírások
A szervezetnek a MEBIR szempontjából lényeges belső és külső kommunikációra folyamatokat kell kialakítani, bevezetni, fenntartani.
Meg kell határozni, hogy miről, mikor, kivel, ki, hogyan kommunikáljon.
Figyelembe kell venni a külső érdekelt felek véleményét és pl. a kommunikáció nyelvét, kultúrát, műveltséget…

8.1.3 Változáskezelés
A szervezetnek folyamatokat kell kialakítani, bevezetni, fenntartani a változások kezelésére:
- Meg kell vizsgálni a spontán változtatások hatását és szükség szerint intézkedést kell hozni a kárenyhítésre.
Ez minden olyan területre vonatkozik, ami hatással lehet a MEB teljesítményére. (pl: folyamatok, termékek, szolgáltatások (új vagy megváltozott), jogi háttér, kockázat, ill. veszély növekedés, műszaki fejlődés…)

8.1.6 Vállalkozók
A szervezetnek:
- A vállalkozókkal együtt folyamatokat kell kialakítani, bevezetni és fenntartani.
- A vállalkozó kiválasztásnál ezeket alkalmazni kell.

Az ISO/DIS 45001.2:2017 szabványtervezet egy mellékletet tartalmaz, amely a gyakorlati alkalmazáshoz ad útmutatást.