All Posts in Category Környezetvédelmi rendszerek

Munkamódszerünk alapja az ajánlatkérők igényeinek megismerésén alapuló javaslattétel, amely olykor nem jár ajánlatadással!   Ez az etikusság egyrészt megbízhatóságunkat, másrészt a hazai KKV-k iránti elkötelezettségünket is igazolja. Munkamódszerünk másik alapja a szakmai hozzáértés, melyhez kompetenciáink és azok folyamatos fejlesztése szükséges. Szakmai hitelességünket megbízásaink eredményessége igazolja.   Egy e-mail-en történt egyeztetés példáján keresztül bizonyítjuk a fentieket.…

Read more...

Energiateljesítmény mutató (2011.) és energiagazdálkodási teljesítménymutató (2019.) közötti különbség. Az ISO 50006:2014 (Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance) ajánlásai már korábban is ráirányították a figyelmet az ETM tervezésben, hogy az adatokat: normalizálni, a lényeges változókkal korrigálni kell. Az ISO 50001:2011…

Read more...

Mindennapjaink híradásai, a közösségi oldalak és a szóbeszéd is bolygónk erőforrásainak túlzott használatáról, károsanyag kibocsátásunk hatásairól szólnak. A különböző vállalkozások vezetőivel folytatott beszélgetéseket összefoglalva kijelenthetem, hogy magánemberként a józan eszünket használva tudjuk, hogy tenni ez ellen legfeljebb nem árthat, de nem tenni akár bűn is lehet.   Környezettudatos vállalatvezető otthon Magánemberként ki-ki vérmérséklete szerint cselekszik…

Read more...

A környezettudatos vállalatirányítás alapja, hogy a vezetés felismerje azt, hogy bármilyen gazdasági tevékenység (szolgáltatás) jelentős hatást gyakorolhat a környezetre: A termékek gyártásához (szolgáltatás nyújtásához) nyersanyagokat kell kivonnunk a természetből, vizet és energiát kell felhasználnunk. A felhasznált nyers- és segédanyagok, valamint a fel nem használt, illetve a tevékenység során átalakult maradékok (hulladék) sok esetben erősen környezetszennyezők…

Read more...

Az ISO 14001 megújítást az alkalmazási területen bekövetkezett változások követése, valamint az ISO szabványok összehangolhatóságát segítő egységes struktúra, terminológia és koncepció alkalmazásának igénye indokolja   Az ISO 14001 szabvány megújítása folyamatban van, és a DIS (Draft International Standard) változata, ISO/DIS 14001:2015 publikus és véleményezhető.   Mik az újdonságok a szabványban? Mindaz, ami az új szabvány…

Read more...

Az ISO 14040 és ISO 14044 szabvány pontosan meghatározza azokat a pontokat, melyeket számításba kell venni az életcikluselemzés során, így kvantitatív elemzéshez is különböző egyszerűbb és összetettebb szoftverek állnak rendelkezésre, melyeket tanulmányoztunk az ingyenes változatok illetve a felhasználói leírások segítségével, hogy, ha lehetséges, a használt matematikai eljárásokat feltárjuk. Ma legelterjedtebben a SimaPRo által kínált eszközöket…

Read more...

Mit vásárolsz az ISO 14001 rendszer bevezetésével? Hozzá tudok-e járulni és hogyan a környezetvédelemhez? Ezt kérdezted a sorozat elején! A válasz egyszerű! Egyrészt hozzá kell járulnod, mert erre köteleznek a jogszabályok, másrészt a piaci elvárások a gazdaságosság és a versenyképesség okán üzleti érdeked is. Mivel hozzájárul az üzleti sikerhez, vagy éppen feltétele annak, ezért meg…

Read more...

Környezeti konfliktusok elemzése. A természeti környezet elszennyeződése, javaink pazarló felhasználása kétirányú hatású. Egyrészt leszűkíti a manapság ismert, fogyóban lévő természeti erőforrások körét, (csökkentve az eljövendő nemzedékek lehetőségeit) másfelől az elszennyezett erőforrások újbóli alkalmazása előtt szükségessé váló tisztítási folyamattal növeli a termelés költségeit, így végső soron korlátozza a fenntartható fejlődés folyamatait. A környezettel kapcsolatos eltérő szemléletek,…

Read more...

Környezetvédelem szabályzásának fő típusai. Közvetlen, vagy normatív szabályozás Közvetett, vagy gazdasági szabályozás Információn alapuló szabályozás   Közvetlen vagy normatív szabályozás A közvetlen, általában jogszabályok útján történő szabályozás a legelterjedtebb szabályozási forma. Ez döntően adminisztratív jellegű, korlátozásokon, tilalmakon alapul, ezáltal segíti a környezetre káros tevékenységek megakadályozását, illetve korlátozását. A normákon alapuló hatósági szabályozásnak többféle változata terjedt…

Read more...

A környezetvédelem  gazdasági szükségszerűség. Néhány területen a környezetpolitika már jelenleg is hatásos, összességében azonban egyre súlyosbodnak azok a problémák, amelyek veszélyeztetik a természeti környezet alapvető működését. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC legutóbbi jelentése szerint a XXI. század végére 1,8-4 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet. Ezzel párhuzamosan a Stern Jelentés meggyőzően bizonyítja, hogy az…

Read more...