All Posts in Category ISO 14001

A környezettudatos vállalatirányítás alapja, hogy a vezetés felismerje azt, hogy bármilyen gazdasági tevékenység (szolgáltatás) jelentős hatást gyakorolhat a környezetre: A termékek gyártásához (szolgáltatás nyújtásához) nyersanyagokat kell kivonnunk a természetből, vizet és energiát kell felhasználnunk. A felhasznált nyers- és segédanyagok, valamint a fel nem használt, illetve a tevékenység során átalakult maradékok (hulladék) sok esetben erősen környezetszennyezők…

Read more...

Az ISO 14001 megújítást az alkalmazási területen bekövetkezett változások követése, valamint az ISO szabványok összehangolhatóságát segítő egységes struktúra, terminológia és koncepció alkalmazásának igénye indokolja   Az ISO 14001 szabvány megújítása folyamatban van, és a DIS (Draft International Standard) változata, ISO/DIS 14001:2015 publikus és véleményezhető.   Mik az újdonságok a szabványban? Mindaz, ami az új szabvány…

Read more...

Az ISO 14040 és ISO 14044 szabvány pontosan meghatározza azokat a pontokat, melyeket számításba kell venni az életcikluselemzés során, így kvantitatív elemzéshez is különböző egyszerűbb és összetettebb szoftverek állnak rendelkezésre, melyeket tanulmányoztunk az ingyenes változatok illetve a felhasználói leírások segítségével, hogy, ha lehetséges, a használt matematikai eljárásokat feltárjuk. Ma legelterjedtebben a SimaPRo által kínált eszközöket…

Read more...

Mit vásárolsz az ISO 14001 rendszer bevezetésével? Hozzá tudok-e járulni és hogyan a környezetvédelemhez? Ezt kérdezted a sorozat elején! A válasz egyszerű! Egyrészt hozzá kell járulnod, mert erre köteleznek a jogszabályok, másrészt a piaci elvárások a gazdaságosság és a versenyképesség okán üzleti érdeked is. Mivel hozzájárul az üzleti sikerhez, vagy éppen feltétele annak, ezért meg…

Read more...

Környezeti konfliktusok elemzése. A természeti környezet elszennyeződése, javaink pazarló felhasználása kétirányú hatású. Egyrészt leszűkíti a manapság ismert, fogyóban lévő természeti erőforrások körét, (csökkentve az eljövendő nemzedékek lehetőségeit) másfelől az elszennyezett erőforrások újbóli alkalmazása előtt szükségessé váló tisztítási folyamattal növeli a termelés költségeit, így végső soron korlátozza a fenntartható fejlődés folyamatait. A környezettel kapcsolatos eltérő szemléletek,…

Read more...

Környezetvédelem szabályzásának fő típusai. Közvetlen, vagy normatív szabályozás Közvetett, vagy gazdasági szabályozás Információn alapuló szabályozás   Közvetlen vagy normatív szabályozás A közvetlen, általában jogszabályok útján történő szabályozás a legelterjedtebb szabályozási forma. Ez döntően adminisztratív jellegű, korlátozásokon, tilalmakon alapul, ezáltal segíti a környezetre káros tevékenységek megakadályozását, illetve korlátozását. A normákon alapuló hatósági szabályozásnak többféle változata terjedt…

Read more...

A környezetvédelem  gazdasági szükségszerűség. Néhány területen a környezetpolitika már jelenleg is hatásos, összességében azonban egyre súlyosbodnak azok a problémák, amelyek veszélyeztetik a természeti környezet alapvető működését. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC legutóbbi jelentése szerint a XXI. század végére 1,8-4 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet. Ezzel párhuzamosan a Stern Jelentés meggyőzően bizonyítja, hogy az…

Read more...

A piacgazdaság, a természeti környezet éa a környezetvédelem kapcsolata. A modern piacgazdaságok alapintézménye a gazdasági verseny, amelynek keretei között sajátosan megjelennek a természeti környezet, a környezetvédelem aspektusai is. A kapcsolatot, az összefüggéseket, illetve a verseny és a környezetvédelem közötti lehetséges hatásokat általános szinten két megközelítésben – a verseny funkciói és a verseny tényezői oldaláról – indokolt megközelíteni. A piacgazdaságú…

Read more...

Megújultak az ISO szabványok – ISO 14001:2015. Az ISO 14001 megújítást az alkalmazási területen bekövetkezett változások követése, valamint az ISO szabványok összehangolhatóságát segítő egységes struktúra, terminológia és koncepció igénye indokolta Ami a szabvány megújítását szükségessé tette:  Az ISO szabványok összehangolását megkönnyítő egységes struktúra érvényesítése. Ezzel az egymás mellett alkalmazott szabványok egyszerűbb integrálhatósága valósul meg.  Az alkalmazási területeken…

Read more...

A környezet szennyezettsége túl van azon a ponton, hogy védelme  a szigorodó jogszabályok betartására korlátozódjon.   Az átfogó, nagy nemzetközi és országos rendszerek tényleges megvalósítói a vállalkozások, köztük a Te vállalkozásod, itt dől el minden. Ezért, mint a megvalósítási lánc szereplőjének fontos feltenned a kérdést: Tudok-e eleget a környezetszennyezésről, környezetvédelemről? Hozzá tudok-e járulni, és hogyan…

Read more...