Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: ISO 14001

2022 márciusában az Európai Bizottság új környezetbarát tervezési rendeletre tett javaslatot, amely jelentősen bővítené azon termékek körét, amelyekre a rendelet vonatkozik. Ezenkívül további követelményeket és minimumszabályokat vezetne be a tartósság, a javíthatóság, az energiahatékonyság és az újrahasznosítás tekintetében. A termékeknek digitális termékútlevéllel kell rendelkeznie, amely a fogyasztókat minden lényeges információval ellátja, és ami segíti őket a megalapozott…

Tovább

Bármely irányítási rendszer bevezetése és fejlesztése során a szervezet folyamatait meg kell határozni. Az irányítási rendszerek a PDCA elve szerint a folyamatok szabályozásán keresztül az irányítási rendszer teljesítményének növelését tűzik ki célként.   Hogyan és mire kell ügyelni ahhoz, hogy a szabványok követelményeit, a vezetés támogatását és a teljesítmény növelését el lehessen érni? Folyamatok (értékteremtő,…

Tovább

A környezettudatos vállalatirányítás alapja, hogy a vezetés felismerje azt, hogy bármilyen gazdasági tevékenység (szolgáltatás) jelentős hatást gyakorolhat a környezetre: A termékek gyártásához (szolgáltatás nyújtásához) nyersanyagokat kell kivonnunk a természetből, vizet és energiát kell felhasználnunk. A felhasznált nyers- és segédanyagok, valamint a fel nem használt, illetve a tevékenység során átalakult maradékok (hulladék) sok esetben erősen környezetszennyezők…

Tovább

Az ISO 14001 megújítást az alkalmazási területen bekövetkezett változások követése, valamint az ISO szabványok összehangolhatóságát segítő egységes struktúra, terminológia és koncepció alkalmazásának igénye indokolja   Az ISO 14001 szabvány megújítása folyamatban van, és a DIS (Draft International Standard) változata, ISO/DIS 14001:2015 publikus és véleményezhető.   Mik az újdonságok a szabványban? Mindaz, ami az új szabvány…

Tovább

Az ISO 14040 és ISO 14044 szabvány pontosan meghatározza azokat a pontokat, melyeket számításba kell venni az életcikluselemzés során, így kvantitatív elemzéshez is különböző egyszerűbb és összetettebb szoftverek állnak rendelkezésre, melyeket tanulmányoztunk az ingyenes változatok illetve a felhasználói leírások segítségével, hogy, ha lehetséges, a használt matematikai eljárásokat feltárjuk. Ma legelterjedtebben a SimaPRo által kínált eszközöket…

Tovább

Mit vásárolsz az ISO 14001 rendszer bevezetésével? Hozzá tudok-e járulni és hogyan a környezetvédelemhez? Ezt kérdezted a sorozat elején! A válasz egyszerű! Egyrészt hozzá kell járulnod, mert erre köteleznek a jogszabályok, másrészt a piaci elvárások a gazdaságosság és a versenyképesség okán üzleti érdeked is. Mivel hozzájárul az üzleti sikerhez, vagy éppen feltétele annak, ezért meg…

Tovább

Környezeti konfliktusok elemzése. A természeti környezet elszennyeződése, javaink pazarló felhasználása kétirányú hatású. Egyrészt leszűkíti a manapság ismert, fogyóban lévő természeti erőforrások körét, (csökkentve az eljövendő nemzedékek lehetőségeit) másfelől az elszennyezett erőforrások újbóli alkalmazása előtt szükségessé váló tisztítási folyamattal növeli a termelés költségeit, így végső soron korlátozza a fenntartható fejlődés folyamatait. A környezettel kapcsolatos eltérő szemléletek,…

Tovább

Környezetvédelem szabályzásának fő típusai. Közvetlen, vagy normatív szabályozás Közvetett, vagy gazdasági szabályozás Információn alapuló szabályozás Közvetlen vagy normatív szabályozás A közvetlen, általában jogszabályok útján történő szabályozás a legelterjedtebb szabályozási forma. Ez döntően adminisztratív jellegű, korlátozásokon, tilalmakon alapul, ezáltal segíti a környezetre káros tevékenységek megakadályozását, illetve korlátozását. A normákon alapuló hatósági szabályozásnak többféle változata terjedt el:…

Tovább

A környezetvédelem  gazdasági szükségszerűség. Néhány területen a környezetpolitika már jelenleg is hatásos, összességében azonban egyre súlyosbodnak azok a problémák, amelyek veszélyeztetik a természeti környezet alapvető működését. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete, az IPCC legutóbbi jelentése szerint a XXI. század végére 1,8-4 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklet. Ezzel párhuzamosan a Stern Jelentés meggyőzően bizonyítja, hogy az…

Tovább

A piacgazdaság, a természeti környezet éa a környezetvédelem kapcsolata. A modern piacgazdaságok alapintézménye a gazdasági verseny, amelynek keretei között sajátosan megjelennek a természeti környezet, a környezetvédelem aspektusai is. A kapcsolatot, az összefüggéseket, illetve a verseny és a környezetvédelem közötti lehetséges hatásokat általános szinten két megközelítésben – a verseny funkciói és a verseny tényezői oldaláról – indokolt megközelíteni. A piacgazdaságú…

Tovább