Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: Fenntarthatósági követelmények

február 6-án egy sor „ISO” irányítási rendszerszabvány 4.1. és 4.2. alcikkelye kiegészítésre került. Az „ISO” szabványkiegészítés tárgya a „klímaváltozás”, azaz a globális felmelegedés. Amint a tárgy szerinti elemzésnek nekilát az ember, rögtön azonosítania kell, hogy egyrészt a klímaváltozás kiváltásában, másrészt annak következményeiben szerepet kapó tényezőkkel is foglalkoznia kell. Különösen igaz ez, ha belegondolunk, hogy megjelenésével…

Tovább

Modell az ESG beszámoló készítésének menetéről. Nyrt-ként 2025 gazdasági évéről 2026 május 30-ig ESG beszámolót és fenntarthatósági jelentést kell készítenie. Ehhez az ESRS szabványokat alkalmazza a 2023/2772 EU rendelet alapján. Tegyük fel, hogy egy falapanyagú bútorgyártó céget vezet.   Elsőként a beszámolásba bevonandó területeket kell azonosítania. Például: Az Ön tevékenysége nyersanyagok beszerzését, bútorok gyártását és…

Tovább

Az ESRS 1 Általános Követelmények részletes útmutatást tartalmaznak a kettős lényegesség értékelésének végrehajtására vonatkozóan, beleértve a lépésről lépésre szóló útmutatót is (lásd: B függelék: Alkalmazási követelmények). Általánosságban az alábbiak szerint kell a kettős lényegesség értékelést elvégezni: Az összes kulcsfontosságú üzleti érdekelt feltérképezése. A lényegességértékelési folyamat részeként konzultálni kell az érintett érdekelt felekkel. Az ESRS szerint…

Tovább

A számviteli alapkoncepcióból eredően az üzleti lényegességnek eredetileg egyetlen, világos fókuszpontja volt: a befektetők igényeinek és érdekeinek kielégítése. A közelmúltban a vezető gazdasági szereplők elkezdték szélesebb körben szemlélni a lényegességet, és a stratégia és döntéshozatal elveibe már nemcsak a befektetők, hanem a vállalat összes érintettjének igényeit is igyekeznek figyelembe venni. Ahogy a lényegességnek ez a…

Tovább

A CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) célja, hogy az EU-ban székhellyel, telephellyel, leányvállalattal rendelkező, az EU-ban tevékenységet végző piaci szereplők egységes fenntarthatósági jelentéstételen keresztül a társadalom és a tőkepiac oldaláról is értékelhetők és összehasonlíthatóak legyenek. A 2024 január 01-től hatályos 2023/2772 EU rendelet tartalmazza az EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) által kidolgozott Európai Fenntarthatósági…

Tovább

Kinek és mikor kell ESG beszámolót benyújtania? Miért kíséri a beszámolókészítés, illetve az arra való felkészülést ilyen nagy érdeklődés? A kérdésekre a választ Magyarországon a 2023. évi CVIII. törvényben találjuk, amely alapján „Ej, ráérünk arra még!” * *Petőfi Sándor: PATÓ PÁL ÚR ESG beszámoló Tőzsdén jegyzett nagyvállalat 500+ létszám, közérdeklődésre számot tartó nagyvállalat* Nagyvállalat 250+…

Tovább

A fenntarthatóság legújabb kori reneszánszában az Európai Unióban az ESG a fenntarthatóság teljesítményjellemzőinek összehasonlítható követelményrendszere. A mozaikszó az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavak első betűiből áll. A fenntarthatóság, avagy fenntartható fejlődés ugyanis e három pilléren nyugszik. Másképpen szemlélve e három halmaz közös metszete eredményezi a fenntarthatóságot. Az ESG kifejezett célja a…

Tovább

Az ESG a fenntarthatóság teljesítményjellemzőinek összehasonlítható követelményrendszere. A mozaikszó az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavak első betűiből áll, azaz megfelel a fenntartható fejlődés három pillérének. Az ESG az alkalmazók fenntarthatóság-szempontú kockázatainak és lehetőségeinek folyamatos felügyeletét és a fenntarthatósági teljesítményük növelését célozza meg. Magyarországon az ESG követelmények kialakításának története egy törvény és…

Tovább

Ökoszisztémavédelemmel a fenntarthatóságért Az ökoszisztéma gyakran emlegetett téma, de sok esetben a fogalom tényleges ismerete nélkül. Ezért mielőtt a védelméről írunk, röviden magát a fogalmat tisztázzuk.  Mit értünk ökoszisztémán?  „Az ökoszisztéma alatt értjük élőlények és élettelen környezetük teljes kapcsolatrendszerét, amely nyílt rendszer, de bizonyos mértékű önszabályozásra képes”(Braun, 1964) Egy adott területen együtt, kölcsönhatásban élő állat…

Tovább

Munkamódszerünk alapja az ajánlatkérők igényeinek megismerésén alapuló javaslattétel, amely olykor nem jár ajánlatadással!   Ez az etikusság egyrészt megbízhatóságunkat, másrészt a hazai KKV-k iránti elkötelezettségünket is igazolja. Munkamódszerünk másik alapja a szakmai hozzáértés, melyhez kompetenciáink és azok folyamatos fejlesztése szükséges. Szakmai hitelességünket megbízásaink eredményessége igazolja.   Egy e-mail-en történt egyeztetés példáján keresztül bizonyítjuk a fentieket.…

Tovább