Energetikai szakreferens

MÁR NEM CSAK NAGYVÁLLALATOKRA VONATKOZÓ SZANKCIONÁLHATÓ KÖTELEZETTSÉGEK VANNAK! 
A nagyvállalatokon kívül a jogszabály a kis-, és középvállalkozásokat is kötelezi független energetikai szakreferens igénybevételére!

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról, valamint a Kormány 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról több ponton hozott változást a kötelező energiahatékonysági intézkedések terén.

 

Kiknek kötelező energetikai szakreferenst igénybe venni?

Azok a vállalkozások kötelező energetikai szakreferens igénybe venni, melyeknek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a:

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

 

KKV-nak is kötelező az energetikai szakreferens?

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnek az éves energiafogyasztása eléri vagy meghaladja a rendeletben előírt értéket, akkor a KKV-nak is kötelező energetikai szakreferenst igénybe venni.

Több telephely esetén a telephelyek összes energiafogyasztását kell alapul venni!

Mikortól kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni?

Energetikai szakreferenst nem alkalmazni, hanem igénybe venni kötelező! Az energetikai szakreferensnek függetlennek kell lennie az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezettől munkajogilag és társasági jogilag egyaránt.

Energetikai szakreferenst 2016.12.20-tól kötelező igénybe venni.

 

Hova kell bejelenteni az energetikai szakreferens igénybe vételét?

Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) felé.

Az energetikai szakreferens alkalmazásának és MEKH felé történő lejelentésének elmulasztása esetén a bírság: 200.000 Ft -2.000.000 Ft.

 

Energetikai szakreferens

Ki lehet energetikai szakreferens?

Az a független és jogosultsággal rendelkező személy vagy vállalkozás láthatja el az energetikai szakreferens feladatokat, aki / amely:

Természetes személy, esetén:

  • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel
  • végzettségének megszerzését követően rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal
  • sikeres energetikai audit vizsgát tett
  • 2017.07.01-től évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt
  • öt évente megújító energetikai audit vizsgát tesz

Gazdálkodó szervezet esetén:

  • rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval
  • regisztrációs díjakat megfizette

Mik az energetikai szakreferens jogszabályban előírt feladatai?

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet értelmében az energetikai szakreferens:

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az  EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében

b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e) összefoglaló éves jelentést készít az  igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az  igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz

f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Energetikai szakreferens alkalmazásának és MEKH felé történő lejelentésének elmulasztása esetén a bírság: 200.000 Ft -2.000.000 Ft (forrás: Ehat. 21/C. § (4))

Nagyvállalatok éves regisztrációjának elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft, mely ismételhető (forrás: Ehat. 22/B.)

Az energiafelhasználás mértékéről, valamint a  megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szóló éves kötelező adatszolgáltatás elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft (forrás: Ehat. 22/C.)

Az energetikai auditálási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság: 10.000.000 Ft (forrás: Ehat. 25. §)

 

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.