forduljon bizalommal hozzánk!

" />

All Posts in Category Munkavédelmi rendszerek

Munkamódszerünk alapja az ajánlatkérők igényeinek megismerésén alapuló javaslattétel, amely olykor nem jár ajánlatadással!   Ez az etikusság egyrészt megbízhatóságunkat, másrészt a hazai KKV-k iránti elkötelezettségünket is igazolja. Munkamódszerünk másik alapja a szakmai hozzáértés, melyhez kompetenciáink és azok folyamatos fejlesztése szükséges. Szakmai hitelességünket megbízásaink eredményessége igazolja.   Egy e-mail-en történt egyeztetés példáján keresztül bizonyítjuk a fentieket.…

Read more...

Egy hasznos információkkal szolgáló cikksorozat keretében bemutatjuk a veszélyes anyagok kezelésével, használatával kapcsolatos legfontosabb gyakorlati ismereteket.   A sorozat tartalma: Veszélyes anyagok: jogi szabályozás II. Biztonsági adatlap elemzés IV. Biztonsági adatlapelemzés V. Biztonsági adatlap elemzés VI. Veszélyes anyagok: munkavédelmi feladatok VIII. Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.  

Read more...

V.4. Elsősegély és intézkedések 4./ Elsősegélynyújtás: Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz. Bőrrel…

Read more...

Egy hasznos információkkal szolgáló cikksorozat keretében bemutatjuk a veszélyes anyagok kezelésével, használatával kapcsolatos legfontosabb gyakorlati ismereteket.   A sorozat tartalma: Veszélyes anyagok: jogi szabályozás II. Biztonsági adatlap elemzés IV. Biztonsági adatlapelemzés V. Biztonsági adatlap elemzés VI. Veszélyes anyagok: munkavédelmi feladatok VIII. Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.    

Read more...

A  BS OHSAS 18001 szabvány megújítása, ISO 45001 jelzéssel folyamatban van. A BS OHSAS 18001 szabvány az ISO szabványsorozat tagjaként ISO 45001 jelzéssel megújításra kerül, jelenleg ISO/DIS 45001 szakaszban van. Előzmények A BS 18001 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási rendszer) 1999-ben jelent meg. 2007-ben megújították, hogy összehangolják az ISo szabványokkal, köztük az ISO 14001-el. Időközben…

Read more...

Jogszabályi és etikai normák egyaránt arra kötelezik vállalkozását, hogy előzze meg és csökkentse a munkahelyi baleseteket. Gazdasági érdekei is ezt indokolják. A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási rendszere- MEBIR - bevezetése így egyszerre jogkövetési, etikai és gazdasági, üzleti érdeke is.   Az OHSAS 18001 bevezetésének célja Az OHSAS 18001 irányítási rendszer kiépítése, bevezetése, tanúsíttatása és…

Read more...

SZABÁLYOZÁSI HÁTTERE 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról OKK módszertani útmutató a Legionella általokozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó kockázat értékeléséről és a kockázatcsökkentő beavatkozásokról   KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA, EXPOZÍCIÓBECSLÉS A Legionella fertőzés szempontjából kockázati közegnek tekintendő valamennyi vízrendszer azonosítása, a kockázatnak…

Read more...

 HOL KÖTELEZŐ A LEGIONELLA FERTŐZÉS KOCKÁZATÁNAK FELMÉRÉSE?                                                            LEGIONELLA FERTŐZÉSVESZÉLY TERÜLETEI! 2016 –ban hatályba  lépett a 49/2015-ös EMMI rendelet, mely előírja, hogy a fokozott kockázatot jelentő alábbi létesítményekben…

Read more...

A MEBIR Nem csak vegyi tevékenységet folytató cégek esetében van gyakorlati haszna a Biztonsági adatlapok ismeretének. A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszet (MEBIR-t) alkalmazó szervezetek tisztában vannak ezzel. Cikkünkben rávilágítunk a Biztonsági adatlapok valódi hasznára. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályait a 44/2000. (XII. 27.) EüM…

Read more...

Kémiai kockázatértékelés Ma már nagyon ritka az olyan munkahely, ahol ne fordulna elő valamilyen munkafolyamat során vegyi anyag, így gyakran találkozunk a kémiai biztonságot érintő kérdésekkel, feladatokkal. A kémiai kockázatértékelés elvégzése minden munkáltató számára kötelező, ahol veszélyes anyaggal/készítménnyel tevékenységet végeznek (előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás, elemzés, ellenőrzésükkel kapcsolatos vizsgálat.…

Read more...