Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: ISO 9001

Bármely irányítási rendszer bevezetése és fejlesztése során a szervezet folyamatait meg kell határozni. Az irányítási rendszerek a PDCA elve szerint a folyamatok szabályozásán keresztül az irányítási rendszer teljesítményének növelését tűzik ki célként.   Hogyan és mire kell ügyelni ahhoz, hogy a szabványok követelményeit, a vezetés támogatását és a teljesítmény növelését el lehessen érni? Folyamatok (értékteremtő,…

Tovább

Az irányítás alapja a vezetői célok meghatározása. Ehhez szükséges egy optimalizálási feladat elvégzése, ahol az optimumpont meghatározása a vezetői vízió alapján, de a termelési/szolgáltatási és kereskedelmi gyakorlat korlátai között valósul meg. Mindezek eredménye a „Minőségpolitika”, mint küldetésnyilatkozat kerül meghatározásra. Célja a szervezeten belüli és kívüli érdekeltek tájékoztatása, később elkötelezése a vezetői célok megvalósítása irányába. Az…

Tovább

Az élelmiszer csomagolásra alkalmazott anyagoknak, függetlenül attól, hogy miből készülnek meg kell felelniük a jogszabályok követelményeinek. A megfelelőséget a gyártó nyilatkozza le MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT kiállításával. AZ EU 10/2011 rendelete szerint a megfelelőségi nyilatkozat tartalma az alábbi: (1) a megfelelőségi nyilatkozatot kiadó vállalkozó neve és címe; (2) a műanyagokat vagy műanyag tárgyakat, a műanyagok és műanyag tárgyak előállításának…

Tovább

Az ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001  szabványok egységesen az irányítási rendszer figyelemmel kísérését követelik meg, amit  az  alábbi fejezeteik hangsúlyozottan tartalmaznak: 9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés 9.1.1. Általános előírások Mi a "figyelemmel kísérés" és miért szükséges? A figyelemmel kísérése (monitoring) tervezett (rendszeres és módszeres) és kompetenciaalapú tevékenység, melynek…

Tovább

A vezetőnek előre meghatározott terv szerint kell biztosítania, hogy a hatáskörébe rendelt feladatot ellátó személyek, vagy szervezeti egység elvégezzék a feladatukat. Ehhez a vezetőnek ismernie kell az elérendő eredmény valamennyi paraméterét (idő, mennyiség, prioritás, együttműködő személyek/szervezeti egységek, akadályozó tényezők…stb.) és rendelkeznie kell a szükséges emberi-, tárgyi-, és egyéb erőforrásokkal. A vezetés alapvetően egy „kreatív feladat”.…

Tovább

A cél a fogyasztói igény megismerése és kielégítése! Mindaz a tevékenység, amely a szervezeten belül, vagy a szervezet képviseletében folyik, valamilyen mértékben járul hozzá a szervezet alapvető céljának - a fogyasztó igény kiszolgálásának - teljesüléséhez. Ez azt jelenti, hogy a szervezet valamennyi tevékenysége értékláncot alkot. AZ ISO 9001 SZEREPE A FENNTARTHATÓ SIKER BIZTOSÍTÁSA! Minél érettebb egy…

Tovább

Az ISO szabványok megújítása elkezdődött, amit az alkalmazási területen bekövetkezett változások követésének és az egymás mellett alkalmazott szabványok könnyebb összehangolhatóságának igénye tett szükségessé. Előzmények Az ISO szabványok több mint két évtizedes története során egy-egy szabvány 5 évenként újult meg és átlagosan ugyanilyen időközönként jelent meg egy-egy új tevékenységi terület szabványa is. A megújításokat és bővítéseket…

Tovább

Az ISO szabványok megújítási menetrendjének ismerete, figyelemmel kísérése fontos információkat szolgáltat a tanúsított és tanúsítást tervező vállalkozások számára az átmeneti időszakban meghozandó döntésekhez. A menetrend követéséhez meg kell ismerni  a szabványok kidolgozási szakaszainak tartalmát és a szakaszokat jelölő teminológiát. Az ISO/IEC Bizottságok Direktívái egy szabvány megújítását, új szabvány kidolgozását a következő szakaszokra bontják: Inforációk, igények,…

Tovább

Az ISO 9001 szabvány és a többi ISO szabvány megújításának indokai: az alkalmazás területén bekövetkezett jelentős változások követése és az a szándék, hogy struktúrájuk, terminológiájuk és a koncepciók egységesítésével összehangolásuk biztosítható és egyszerű legyen.   Az ISO 9001 szabvány megújítása folyamatban van, és a DIS (Draft International Standard) változata az ISO/DIS 9001:2015 ez év szeptemberétől…

Tovább

Az ISO 9001:2015 szabvány, nemzetközileg elfogadott minőségirányítási rendszer, követelményeinek teljesítését igazoló tanúsítvány vevői bizalmat, piac és versenyképességet biztosít. Az új szabvány hatékony minőség, vezetés és működés kultúrát  biztosít az eredményes gazdálkodáshoz! Hogyan? Elkötelezett, céltudatos dolgozókkal. Feleslegesen folyó párhuzamos munkafolyamatok kiiktatásával. Objektív teljesítményértékeléssel, reális elvárásokkal. Mindig pontos és hatásos megoldásokkal. Fejlesztésközpontú gondolkodásmóddal.   Megújulnak az ISO…

Tovább