forduljon bizalommal hozzánk!

" />

All Posts in Category ISO 9001

Az élelmiszer csomagolásra alkalmazott anyagoknak, függetlenül attól, hogy miből készülnek meg kell felelniük a jogszabályok követelményeinek. A megfelelőséget a gyártó nyilatkozza le MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT kiállításával. AZ EU 10/2011 rendelete szerint a megfelelőségi nyilatkozat tartalma az alábbi: (1) a megfelelőségi nyilatkozatot kiadó vállalkozó neve és címe; (2) a műanyagokat vagy műanyag tárgyakat, a műanyagok és műanyag tárgyak előállításának…

Read more...

Az ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 egységesen az irányítási rendszer figyelemmel kísérését követeli meg. 9.1. Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés 9.1.1. Általános előírások Mi a "figyelemmel kísérés" és miért szükséges? A figyelemmel kísérése (monitoring) tervezett (rendszeres és módszeres) és kompetenciaalapú tevékenység, melynek eredményeit értékelni és a rendszer teljesítményének növelése…

Read more...

A vezetőnek előre meghatározott terv szerint kell biztosítania, hogy a hatáskörébe rendelt feladatot ellátó személyek, vagy szervezeti egység elvégezzék a feladatukat. Ehhez a vezetőnek ismernie kell az elérendő eredmény valamennyi paraméterét (idő, mennyiség, prioritás, együttműködő személyek/szervezeti egységek, akadályozó tényezők…stb.) és rendelkeznie kell a szükséges emberi-, tárgyi-, és egyéb erőforrásokkal. A vezetés alapvetően egy „kreatív feladat”.…

Read more...

A cél a fogyasztói igény megismerése és kielégítése! Mindaz a tevékenység, amely a szervezeten belül, vagy a szervezet képviseletében folyik, valamilyen mértékben járul hozzá a szervezet alapvető céljának - a fogyasztó igény kiszolgálásának - teljesüléséhez. Ez azt jelenti, hogy a szervezet valamennyi tevékenysége értékláncot alkot. AZ ISO 9001 SZEREPE A FENNTARTHATÓ SIKER BIZTOSÍTÁSA! Minél érettebb egy…

Read more...

Az ISO szabványok megújítása elkezdődött, amit az alkalmazási területen bekövetkezett változások követésének és az egymás mellett alkalmazott szabványok könnyebb összehangolhatóságának igénye tett szükségessé. Előzmények Az ISO szabványok több mint két évtizedes története során egy-egy szabvány 5 évenként újult meg és átlagosan ugyanilyen időközönként jelent meg egy-egy új tevékenységi terület szabványa is. A megújításokat és bővítéseket…

Read more...

Az ISO szabványok megújítási menetrendjének ismerete, figyelemmel kísérése fontos információkat szolgáltat a tanúsított és tanúsítást tervező vállalkozások számára az átmeneti időszakban meghozandó döntésekhez. A menetrend követéséhez meg kell ismerni  a szabványok kidolgozási szakaszainak tartalmát és a szakaszokat jelölő teminológiát. Az ISO/IEC Bizottságok Direktívái egy szabvány megújítását, új szabvány kidolgozását a következő szakaszokra bontják: Inforációk, igények,…

Read more...

Az ISO 9001 szabvány és a többi ISO szabvány megújításának indokai: az alkalmazás területén bekövetkezett jelentős változások követése és az a szándék, hogy struktúrájuk, terminológiájuk és a koncepciók egységesítésével összehangolásuk biztosítható és egyszerű legyen.   Az ISO 9001 szabvány megújítása folyamatban van, és a DIS (Draft International Standard) változata az ISO/DIS 9001:2015 ez év szeptemberétől…

Read more...

Az ISO 9001:2015 szabvány, nemzetközileg elfogadott minőségirányítási rendszer, követelményeinek teljesítését igazoló tanúsítvány vevői bizalmat, piac és versenyképességet biztosít. Az új szabvány hatékony minőség, vezetés és működés kultúrát  biztosít az eredményes gazdálkodáshoz! Hogyan? Elkötelezett, céltudatos dolgozókkal. Feleslegesen folyó párhuzamos munkafolyamatok kiiktatásával. Objektív teljesítményértékeléssel, reális elvárásokkal. Mindig pontos és hatásos megoldásokkal. Fejlesztésközpontú gondolkodásmóddal.   Megújulnak az ISO…

Read more...

Az ISO 9001 csakúgy, mint a többi megújított vagy megújítás alatt lévő szabvány az ISO/IEC Direktiva SL függeléke szerinti felépítést követi. A szabvány/ok új 10 fő fejezete a szakterületi különbségek miatti kevés kivételtől eltekintve azonosak. Amit biztosan ki tudunk jelenteni az ISO szabványok kapcsán: Az irányítási rendszerszabványok közül az ISO/IEC 27001 információirányítás szabvány (Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Követelmények) volt az első,…

Read more...

A mellékelt önértékelés elvégzésével az alkalmazott ISO 9001 rendszer megfelelésének szintjét meg tudja becsülni. Tapasztalataink szerint az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tipikusan legfeljebb azonos megfelelést ér el.   A megújult minőségirányítási szabvány vállalatirányításban betöltött szerepét a rendszer bemutatója tartalmazza. Ezzel szeretnénk segítségére lenni a jelent és a jövőt illető döntéseiben.   Szolgáltatásunk: ISO 9001 kidolgozása, tanácsadás,…

Read more...