Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: ISO 45001

Bármely irányítási rendszer bevezetése és fejlesztése során a szervezet folyamatait meg kell határozni. Az irányítási rendszerek a PDCA elve szerint a folyamatok szabályozásán keresztül az irányítási rendszer teljesítményének növelését tűzik ki célként.   Hogyan és mire kell ügyelni ahhoz, hogy a szabványok követelményeit, a vezetés támogatását és a teljesítmény növelését el lehessen érni? Folyamatok (értékteremtő,…

Tovább

A világ statisztikái hatalmas mennyiségű munkahelyi balesetről és a velük járó költségekről szólnak. A munkát végzők biztonságát segítő körülmények kialakítására a munkáltatókat számos jogszabály kötelezi. A munkavégzés területei azonban  rendkívül változatosak, a  több forrásból származó jogszabályok összehangolatlanok, ezért  az előírások megvalósítása és fenntartása komoly nehézséget jelent a vállalkozások számára. A Munkavédelem a biztonságos munkafeltételek kialakításának törvényi követelményeit…

Tovább

Munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy fogalmak és területek Hol a helye a munkavédelemnek? A társadalmakban különös fontossága van a rendelkezésre álló termelési tényezők védelmének. A természeti erőforrások (ásványkincs, energiaforrások, termőföld, élővilág) védelme a környezetvédelem feladata. A dolgozó emberről, egészségéről, munkaképességének megőrzéséről a munkavédelem gondoskodik, az alábbi területek szabályozásával. A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények…

Tovább

Mvt. 82. § (1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.   (2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe…

Tovább

Az OMMF, illetve a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei jogkörére vonatkozó külön szabályok Az Mvt. rendelkezései és értelmezésük. Mvt. 83/A. § (1) A munkavédelmi hatóság a hatósági ellenőrzés során hivatalból vagy a sérült, illetőleg hozzátartozója által a 68. § alapján kezdeményezett eljárásban jár el.   Mvt. 84. § (1) A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult a)…

Tovább

Munkavédelmi szabályok megsértése: következmények Milyen, a munkáltatót érintő következményekkel járhat egy munkabaleset? Nem mindenki tudja, hogy az esetleges bírságon kívül a munkabalesetnek büntetőjogi és kártérítési következményei is lehetnek (a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni kárát meg kell téríteni). Ezen kívül a munkáltató kötelezhető a Társadalombiztosítás gyógykezeléssel és rokkantnyugdíjjal kapcsolatos összes költségének megtérítésére, mely milliós nagyságrendű…

Tovább

Teendők munkabaleset észlelésekor, a munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) meghatározza a munkabalesetek esetén szükséges teendőket. Mvt. 64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.   (2) Az (1) bekezdésben…

Tovább

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval. Ahogy korábbi írásunkban közöltük, hamarosan megjelenik az új munkavédelmi irányítási rendszer, az ISO 45001.   Milyen újdonsággal kell számolni az új szabvány követelményeinek megfelelő rendszer kidolgozása, átállítása során? Egyrészt az ISO Direktíva SL melléklete szerinti szerkezeti és alapelveket érintő hasonlóságot. Az általános változásokon túl az alábbiakban…

Tovább

Miért kell MEBIR (ISO 45001) szabvány? Azon nagyobb létszámú, valamilyen rendszert (pl. ISO 9001, KIR) már működtető, vagy kiépíteni tervező munkáltatóknál, vagy ahol bonyolultabbak a munkafolyamatok, veszélyes gépekkel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység fordul elő, a munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok nagyon jól átlátható szabályozását adja a MEBIR szabvány. Az OHSAS az utóbbi időben Magyarországon felértékelődött, gyakran a…

Tovább

A MEBIR (ISO 45001) lényege A MEBIR gyakorlatát a sokak által, sok helyen azonos szemléletmóddal, vagyis a szabvány szerinti felvezetéstől eltérően mutatjuk be. Ezzel elismerve a MEBIR bevezetését eredményező, stratégiábn gondolkodó vezetők teljesítményét. A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság irányítási Rendszerének (MEBIR) bevezetése a szervezetek vezetőinek korszerű, stratégiai gondolkodásmódját bizonyítja. A MEBIR bevezetésének mottója ugyanis: AZ…

Tovább