All Posts in Category ISO 45001

A világ statisztikái hatalmas mennyiségű munkahelyi balesetről és a velük járó költségekről szólnak. A munkát végzők biztonságát segítő körülmények kialakítására a munkáltatókat számos jogszabály kötelezi. A munkavégzés területei azonban  rendkívül változatosak, a  több forrásból származó jogszabályok összehangolatlanok, ezért  az előírások megvalósítása és fenntartása komoly nehézséget jelent a vállalkozások számára. A Munkavédelem a biztonságos munkafeltételek kialakításának törvényi követelményeit…

Read more...

Munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy fogalmak és területek Hol a helye a munkavédelemnek? A társadalmakban különös fontossága van a rendelkezésre álló termelési tényezők védelmének. A természeti erőforrások (ásványkincs, energiaforrások, termőföld, élővilág) védelme a környezetvédelem feladata. A dolgozó emberről, egészségéről, munkaképességének megőrzéséről a munkavédelem gondoskodik, az alábbi területek szabályozásával. A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények…

Read more...

Mvt. 82. § (1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.   (2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe…

Read more...

Az OMMF, illetve a területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei jogkörére vonatkozó külön szabályok Az Mvt. rendelkezései és értelmezésük. Mvt. 83/A. § (1) A munkavédelmi hatóság a hatósági ellenőrzés során hivatalból vagy a sérült, illetőleg hozzátartozója által a 68. § alapján kezdeményezett eljárásban jár el.   Mvt. 84. § (1) A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult a)…

Read more...

Munkavédelmi szabályok megsértése: következmények Milyen, a munkáltatót érintő következményekkel járhat egy munkabaleset? Nem mindenki tudja, hogy az esetleges bírságon kívül a munkabalesetnek büntetőjogi és kártérítési következményei is lehetnek (a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni kárát meg kell téríteni). Ezen kívül a munkáltató kötelezhető a Társadalombiztosítás gyógykezeléssel és rokkantnyugdíjjal kapcsolatos összes költségének megtérítésére, mely milliós nagyságrendű…

Read more...

Teendők munkabaleset észlelésekor, a munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) meghatározza a munkabalesetek esetén szükséges teendőket. Mvt. 64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.   (2) Az (1) bekezdésben…

Read more...

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval. Ahogy korábbi írásunkban közöltük, hamarosan megjelenik az új munkavédelmi irányítási rendszer, az ISO 45001.   Milyen újdonsággal kell számolni az új szabvány követelményeinek megfelelő rendszer kidolgozása, átállítása során? Egyrészt az ISO Direktíva SL melléklete szerinti szerkezeti és alapelveket érintő hasonlóságot. Az általános változásokon túl az alábbiakban…

Read more...

Miért kell MEBIR szabvány?   Azon nagyobb létszámú, valamilyen rendszert (pl. ISO 9001, KIR) már működtető, vagy kiépíteni tervező munkáltatóknál, vagy ahol bonyolultabbak a munkafolyamatok, veszélyes gépekkel, vegyi anyagokkal végzett tevékenység fordul elő, a munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok nagyon jól átlátható szabályozását adja a MEBIR szabvány. Az OHSAS az utóbbi időben Magyarországon felértékelődött, gyakran a pályázatok…

Read more...

A MEBIR (ISO 45001) lényege A MEBIR gyakorlatát a sokak által, sok helyen azonos szemléletmóddal, vagyis a szabvány szerinti felvezetéstől eltérően mutatjuk be. Ezzel elismerve a MEBIR bevezetését eredményező stratégiai gondolkodó vezetők teljesítményét. A Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság irányítási Rendszerének (MEBIR) bevezetése a szervezetek vezetőinek korszerű, stratégiai gondolkodásmódját bizonyítja. A MEBIR bevezetésének mottója ugyanis: AZ…

Read more...

A BS OHSAS 18001 szabvány az új ISO sorozat tagjaként  ISO 45001 jelzéssel újul meg és jelenleg a fejlesztés. ISO/CD 45001 szakaszában van.   A BS 18001 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási rendszer) 1999-ben jelent meg. 2007-ben megújították, hogy összehangolják az ISo szabványokkal, köztük az ISO 14001-el. Időközben az MSZ 28001 (MEBIR) jelöléssel magyar változatban…

Read more...