Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: Kémiai kockázatértékelés

V.4. Elsősegély és intézkedések 4./ Elsősegélynyújtás: Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz. Bőrrel…

Tovább

Egy hasznos információkkal szolgáló cikksorozat keretében bemutatjuk a veszélyes anyagok kezelésével, használatával kapcsolatos legfontosabb gyakorlati ismereteket.   A sorozat tartalma: Veszélyes anyagok: jogi szabályozás II. Biztonsági adatlap elemzés IV. Biztonsági adatlapelemzés V. Biztonsági adatlap elemzés VI. Veszélyes anyagok: munkavédelmi feladatok VIII. Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.    

Tovább

A MEBIR Nem csak vegyi tevékenységet folytató cégek esetében van gyakorlati haszna a Biztonsági adatlapok ismeretének. A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszet (MEBIR-t) alkalmazó szervezetek tisztában vannak ezzel. Cikkünkben rávilágítunk a Biztonsági adatlapok valódi hasznára. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályait a 44/2000. (XII. 27.) EüM…

Tovább

Kémiai kockázatértékelés Ma már nagyon ritka az olyan munkahely, ahol ne fordulna elő valamilyen munkafolyamat során vegyi anyag, így gyakran találkozunk a kémiai biztonságot érintő kérdésekkel, feladatokkal. A kémiai kockázatértékelés elvégzése minden munkáltató számára kötelező, ahol veszélyes anyaggal/készítménnyel tevékenységet végeznek (előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás, elemzés, ellenőrzésükkel kapcsolatos vizsgálat.…

Tovább

A biztonsági adatlapok felhasználásának Európai Uniós és hazai szabályozásáról, benne a REACH-el, valamint a biztonsági adatlapok hasznáról, és a vegyszerekkel kapcsolatos nyilvántartásokról olvassák el munkatársunk, Szarka Katalin által összeállított jegyzetet.   Veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági adatlapjának szerepe a munkavédelemben Egy ismert fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapjának elemzése (Szarka Katalin, Budapest 2007) I. BEVEZETÉS…

Tovább

EGY ISMERT FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ KÉZI MOSOGATÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP ELEMZÉSE Milyen értékes információkat tartalmaz - elsősorban munkavédelmi szempontból- a Biztonsági adatlap? Az alábbiakban egy ismert fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapját elemzem, úgy hogy a táblázatokban lévő adatok a Biztonsági adatlap egyes részeit mutatják be, a táblázat utáni részek tartalmazzák annak elemzését, értelmezését. A kézi mosogatószer…

Tovább

Kezelés és tárolás   7./ Kezelés és tárolás Kezelés: Óvintézkedés: tartsuk be a vegyszerkezelés általános szabályait. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket. Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat…

Tovább

BIZTONSÁGI ADATLAPPAL KAPCSOLATOS MUNKAVÉDELMI FELADATOK   Biztonsági adatlapok összegyűjtése, nyilvántartása Minden veszélyes anyagot, ill. készítményt forgalmazónak és felhasználónak el kell kérni a vonatkozó Biztonsági adatlapot a beszállítótól. Jelen esetben a beszállító alatt azt a vállalkozást (gyártó, forgalmazó) értem, akitől megvásároltuk a szert. A beszállítónak kötelessége azt részünkre a nyomtatott vagy elektronikus formában átadni. Amennyiben több…

Tovább

IX. MELLÉKLETEK   1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)   2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)   3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap   4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez   5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes…

Tovább