All Posts in Category Kémiai kockázatértékelés

V.4. Elsősegély és intézkedések 4./ Elsősegélynyújtás: Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz. Bőrrel…

Read more...

Egy hasznos információkkal szolgáló cikksorozat keretében bemutatjuk a veszélyes anyagok kezelésével, használatával kapcsolatos legfontosabb gyakorlati ismereteket.   A sorozat tartalma: Veszélyes anyagok: jogi szabályozás II. Biztonsági adatlap elemzés IV. Biztonsági adatlapelemzés V. Biztonsági adatlap elemzés VI. Veszélyes anyagok: munkavédelmi feladatok VIII. Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.    

Read more...

A MEBIR Nem csak vegyi tevékenységet folytató cégek esetében van gyakorlati haszna a Biztonsági adatlapok ismeretének. A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszet (MEBIR-t) alkalmazó szervezetek tisztában vannak ezzel. Cikkünkben rávilágítunk a Biztonsági adatlapok valódi hasznára. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályait a 44/2000. (XII. 27.) EüM…

Read more...

Kémiai kockázatértékelés Ma már nagyon ritka az olyan munkahely, ahol ne fordulna elő valamilyen munkafolyamat során vegyi anyag, így gyakran találkozunk a kémiai biztonságot érintő kérdésekkel, feladatokkal. A kémiai kockázatértékelés elvégzése minden munkáltató számára kötelező, ahol veszélyes anyaggal/készítménnyel tevékenységet végeznek (előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, értékesítés, felhasználás, elemzés, ellenőrzésükkel kapcsolatos vizsgálat.…

Read more...

A biztonsági adatlapok felhasználásának Európai Uniós és hazai szabályozásáról, benne a REACH-el, valamint a biztonsági adatlapok hasznáról, és a vegyszerekkel kapcsolatos nyilvántartásokról olvassák el munkatársunk, Szarka Katalin által összeállított jegyzetet.   Veszélyes anyagok és készítmények Biztonsági adatlapjának szerepe a munkavédelemben Egy ismert fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapjának elemzése (Szarka Katalin, Budapest 2007) I. BEVEZETÉS…

Read more...

EGY ISMERT FERTŐTLENÍTŐ HATÁSÚ KÉZI MOSOGATÓSZER BIZTONSÁGI ADATLAP ELEMZÉSE Milyen értékes információkat tartalmaz - elsősorban munkavédelmi szempontból- a Biztonsági adatlap? Az alábbiakban egy ismert fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapját elemzem, úgy hogy a táblázatokban lévő adatok a Biztonsági adatlap egyes részeit mutatják be, a táblázat utáni részek tartalmazzák annak elemzését, értelmezését. A kézi mosogatószer…

Read more...

Kezelés és tárolás   7./ Kezelés és tárolás Kezelés: Óvintézkedés: tartsuk be a vegyszerkezelés általános szabályait. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket. Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat…

Read more...

BIZTONSÁGI ADATLAPPAL KAPCSOLATOS MUNKAVÉDELMI FELADATOK   Biztonsági adatlapok összegyűjtése, nyilvántartása Minden veszélyes anyagot, ill. készítményt forgalmazónak és felhasználónak el kell kérni a vonatkozó Biztonsági adatlapot a beszállítótól. Jelen esetben a beszállító alatt azt a vállalkozást (gyártó, forgalmazó) értem, akitől megvásároltuk a szert. A beszállítónak kötelessége azt részünkre a nyomtatott vagy elektronikus formában átadni. Amennyiben több…

Read more...

IX. MELLÉKLETEK   1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)   2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)   3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap   4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez   5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes…

Read more...