Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: FSC

Készült a FSC-STD-50-001 V2-0 (2017. október 09.) szabvány alapján az FSC szabvány követelményei szerinti tanúsítás és a tanúsítvány fenntartásának támogatására. 1. Általános szabályok Kizárólag érvényes licenszszerződés és érvényes tanúsítvány esetén alkalmazható az „FSC” mozaikszó, a „Forest Stewardship Council” megnevezés vagy a logó. (lásd 1. sz. melléklet) Az FSC licensz kód valamennyi FSC megjelenítés során szükséges.…

Tovább

Az FSC tanúsítvány piacképessé teszi a fa terméklánc termékeit. A Föld erdőállományának csökkenése megállíthatatlannak tűnő ütemben nő, egyre aggasztóbb méreteket ölt. Bolygónk ökoszisztémáját veszélyeztető felelőtlen erdőgazdálkodás megállításában az FSC szabványokra alapozott rendszerek bevezetésének, tanúsításának kiterjesztése a teljes fa termékláncra meghatározó szerepet kap. A fa és fa alapú termékek (fa, fatermékek, papír- és nyomdaipari termékek) csak FSC…

Tovább

Az FSC tanúsítás típusai Ha egy szervezet FSC tanúsított terméket kíván előállítani vagy forgalmazni, úgy a tevékenységének megfelelő FSC standard szerinti rendszert kell kiépítenie, és azt akkreditált tanúsító szervezettel tanúsíttatni. A tanúsítvány 5 évig érvényes, amennyiben teljesíti az időközi felügyeleti auditok követelményeit. FSC tanúsítványt azok a szervezetek szerezhetnek, amelyek erdészeti alapanyagot tartalmazó terméket gyártanak, vagy forgalmaznak, mint amilyenek…

Tovább

Követelmények az erdőgazdálkodásra 1. A törvények és az FSC alapelvek betartása Az erdő menedzsmentjének be kell tartania a nemzeti törvényeket és minden olyan nemzetközi megállapodást, egyezményt, amelyeket aláírt és meg kell felelnie az FSC alapelveinek és követelményeinek. 2. Birtok és használati jogok és felelősségek A föld és erdő erőforrásokhoz kapcsolódó hosszú távú birtok és használati…

Tovább

A fa alapú termékek előállításának kezdőpontja az erdő, ahol a terméklánc minden termékének az alapanyagát a fát kitermelik. Ezeknek a termékeknek a szabad. korlátozás nélküli forgalmazását az Europai Gazdasági Térség /EGK/ területén az FSC tanúsítvány biztosítja. A tanúsítvány megszerzésének feltétele, hogy a termékánc minden pontján- termelés, forgalmazás- dokumentáltan és visszakereshetően igazolni tudják, hogy betartották az…

Tovább

Mit vásárolsz az FSC rendszerrel? Ha hozzájárul az üzleti sikerhez, vagy éppen feltétele annak, akkor meg fogod vásárolni, és az igazi öröm számodra nem a rendszer, a tanúsítvány birtoklása lesz, hanem az üzleti siker, amihez hozzásegített. Mit veszel hát igazán? Üzleti sikert, ami elégedetté tesz, és további sikerekre sarkal, ami céljaid eléréséhez kell. Egy irányítási…

Tovább

Az FSC szabványok kidolgozásával kitűzött célból rövid idő alatt sok megvalósult. Ebben az játszotta és játssza ma is a döntő szerepet, hogy a terméklánc tagjai nagy számban vezették és vezetik be a szabványt. Ez egyrészt azt eredményezte, hogy az erdők pusztítása jelentősen lelassult. Másrészt az FSC tanúsítvány a terméklánc termékei forgalmazásának egyik alapfeltételévé, piaci értékké vált.…

Tovább

Ma már a világon számos terméken található FSC védjegy, úgymint farönkökön, építőanyagokon, irodaszereken, bútorokban, papír termékeken, kozmetikumokon.   Az FSC védjegy a termék/alapanyag vásárlója számára azt mutatja, hogy: A termék előállításához szükséges fát olyan erdőben termelték, ahol nem pusztítottak el természetvédelmi területeket, nem használtak tiltott vegyszereket és nem alkalmaztak GM módszereket. Az erdőgazdálkodás és fakitermelés során betartották a…

Tovább

Az FSC és PEFC erdőtanúsítás összehasonlítása FSC vagy PEFC tanúsított termék előállításának, forgalmazásának feltétele, hogy a vállalkozás a tevékenységének megfelelő standard követelményeinek megfelelő rendszert dolgozzon ki, és a tevékenység akkreditál tanúsító szervezet által tanúsítva legyen. A tanúsítás FSC esetében 5, PEFC esetében 3 évig érvényes feltéve, hogy a vállalkozás teljesíti az évenkénti felügyeleti auditok követelményeit.…

Tovább

Az FSC és PEFC standardok megjelenésének idítékai 1992-ben az ENSZ Fenntartható Fejlődésről, Rióban rendezett konferenciája indiította el azt a folyamatot, amely az FSC és a PEFC civil szerveződések megalakulásához vezetett.   FSC (Forest Stewardship Consul, Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) Az FSC 1993-ban civil kezdeményezésre és szervezésben jött létre válaszul a globális erdőpusztításra. Erdőtulajdonosok és társadalmi szervezetek…

Tovább