Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: ISO 50001

Energiateljesítmény mutató (2011.) és energiagazdálkodási teljesítménymutató (2019.) közötti különbség. Az ISO 50006:2014 (Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance) ajánlásai már korábban is ráirányították a figyelmet az ETM tervezésben, hogy az adatokat: normalizálni, a lényeges változókkal korrigálni kell. Az ISO 50001:2011…

Tovább

Az ISO 50001:2018 értelmében, energiagazdálkodási teljesítménymutató (EgTM): az energiagazdálkodási teljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke. Energiagazdálkodási teljesítménymutatót azért kell alkalmazni, hogy az energiagazdálkodási teljesítmény növekedésére hozott célok és akciók eredményeit nyomon tudja követni az alkalmazó szervezet. Ezt az EgTM értékeinek és az energiagazdálkodási alapállapot felmérésénél meghatározott EgA értékek összehasonlítása alapján lehet megállapítani. Kapcsolódó szakkifejezések: Energiagazdálkodási alapállapot:…

Tovább

Az ISO 50001:2018 Energiagazdálkodási Irányítási rendszer bevezetése az energetikai alapállapot meghatározásával és a lehetséges energiahatékonysági intézkedések megtervezésével jár. Ez megfeleltethető az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben szereplő energetikai auditálással. Az ISO 5001 tanúsítványa igazolja  a törvényi kötelezettségek teljesítését.  Az ISO 50001 és az energiagazdálkodási teljesítmény mutatók szerepe A rendszer bevezetése során kialakításra kerülő energiagazdálkodási…

Tovább

Az ISO 50001 nemzetközi szabvány alapján bevezetett energiairányítási rendszer tanúsítható, de alkalmazható egyszerűen önkontrollként is az energiával való gazdálkodás szabályozott, ellenőrzött és dokumentált működtetésére. A szabvány nem határoz meg abszolút energiateljesítmény követelményeket, így két azonos tevékenységet folytató, de különböző energiateljesítményű vállalkozás egyaránt meg tud felelni a szabvány követelményeinek. Az ISO 50001 az ISO szabványok rendszerére…

Tovább

Az ISO 50001 szabvány egy energiairányítási rendszer létrehozásának, bevezetésének, fenntartásának és fejlesztésének követelményeit adja meg azzal a céllal, hogy a vállalkozás képes legyen folyamatosan javítani energiateljesítményét, beleértve a hatékonyságot, a használat módját és mennyiségét. A szabvány által megfogalmazott követelmények egyaránt kiterjednek az eredmények javítására, az ehhez szükséges tervek kidolgozására, a folyamatos ellenőrzésre és értékelésre, valamint…

Tovább

Az ellenőrzés követelményei és szabályozása Az energiateljesítményt meghatározó folyamatok kulcs jellemzőinek mérését, monitorozását, a mérési eredmények dokumentálását és meghatározott időközönkénti értékelését biztosítani kell. A kulcsjellemzők közé minimum az alábbiakat kell felvenni: a szignifikáns energiafelhasználási pontok az energiafelhasználási módot befolyásoló változók az akciótervek hatékonysága a meghatározott célokhoz viszonyítva az aktuális és a várt energiafogyasztás viszonya. Ki…

Tovább

Optimalizálni de hogyan? 1. Az ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetésével és 2. Energiamonitoring és energiatakarékos technológiai és eszközrendszer telepítésével.   Mi az ISO 50001 szabvány? A szabvány olyan energiairányítási rendszer, amely létrehozásának, bevezetésének, fenntartásának, fejlesztésének követelményeit, és a követelmények teljesítéséhez szükséges eszközrendszert kínálja fel, amelynek felhasználásával a vállalkozás képes folyamatosan javítani energia teljesítményét, beleértve a…

Tovább

Miért érdemes energiahatékonysági intézkedéseket hozni, beruházásokat tenni? Mielőtt rátérnénk az ISO 50001 szabvány előnyeire, nézzük meg, mi hívta életre szükségességét. Számos nemzetközi példa igazolja, hogy a nagyvállalatok (illetve egyes ágazatok középvállalatai) az energiahatékonyságuk növelése során elemi érdeküknek megfelelően azt a legkisebb költségek mellett igyekeznek végrehajtani. A beruházások esetükben nem kötelezettséget jelentenek, hanem energiaköltségeik csökkentésén keresztül…

Tovább

Habár a jogszabályokban és a szabványban alkalmazott szakkifejezések eltérnek, a hasonlóságok oldaláról megközelítve az látható, hogy az MSZ EN ISO 50001:2012 követelményei magukban hordozzák az energetikai audit követelményeit, a szabvány 4.4 pontjában, vagyis az „Energiatervezésben”. Az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványban bevezetett „Energiateljesítmény” fogalma magában foglalja az energiafelhasználást, energiahatékonyságot és az energiafogyasztást. Így az alkalmazó…

Tovább

Az irányítás alapja a vezetői célok meghatározása. Ehhez szükséges egy optimalizálási feladat elvégzése, ahol az optimumpont meghatározása a vezetői vízió alapján, de a termelési/szolgáltatási és kereskedelmi gyakorlat korlátai között valósul meg. Mindezek eredménye az „Energiapolitika”, mint küldetésnyilatkozat kerül meghatározásra. Célja a szervezeten belüli és kívüli érdekeltek tájékoztatás, később elkötelezése a vezetői célok megvalósítása irányába.  …

Tovább