Egyéb ajánlott képzéseink

Hogy tervezük meg a sikert és hogy menedzseljük az innovációt?

Nem egyszerűen hasonlóan, hanem jobban, mint, ahogy a versenytársak tervezik!

Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát?

A XXI. században elfogadottá vált az a szemléet, hogy a gazdasági haladás kiemelkedően fontos mozgatóereje az innovációs tevékenység.

A szemlélet alapját az alapvetés adja meg,hogy versenyképesség így a gazdasági növekedés meghatározó mozgató erői ugyan: .

 • a munka
 • a tőke és
 • az innováció,

együtesen, azonban a piaci igények gyors követésétsét, sőt új piaci igények létrehozását elsősorban az innovációk biztosítják.

Kell új terméket fejleszteni ahhoz, hogy innovatív legyek?

Nem. Az egyes innovációs projekteket újszerűségük szempontjából a járulékos innovációk és a radikális újítások között kell elhelyezni, technológia-intenzitástól függetlenül. Pl.:

 • a gyártó vállalkozások is sikeresen kiegészíthetik termékeiket szolgáltatási innovációkkal;
 • a folyamatújítások gyakran elengedhetetlenek a termék vagy szolgáltatás versenyképes pozicionálásához;
 • a szervezeti innováció magába foglalhat szervezeti változásokat és külső partnerekkel meglévő vagy új integrációkat is;
 • az üzleti modell innovációnak szerepe lehet a termék értékközvetítésében vagy az értékesítés mikéntjében egyaránt.

Mitől lesz eredményes az innováció?

Stratégia szerint kell menedzselni. Az innováció korunkban folyamatszemlélettel egészült ki, vagyis az ötlet megszületésétől az alkalmazáson és az eredmények értékelésén át a siker eléréséig egy összefüggő folyamatnak kell tekinteni. A folyamatra pedig hatást gyakorolnak, olyan tényezők, mint a gazdálkodás, emberi-erőforrás, vagy a marketing. E tényezők nem önmagukban, hanem egymással összefüggésben hatnak, ezért azokat együttesen is kell kezelni egy-egy probléma kezelése, vagy lehetőség megoldása során.

 

Milyen sikereket lehet elérni az innováció menedzselésével?

A sikert a piac igazolja vissza, ami származhat a termékek, szolgáltatások, folyamatok, szervezet, szervezés, tervezés üzleti modell és marketing terén végzett eredményes innovációkbólAA. Ezek alapján a kérdést inkább úgy kell feltenni, hogy a felsorolt területek valamelyikén, méginkább midegyikén megvalósított innováció nélkül lehet-e sikert elérni.

 

Van az innovációs tevékenységnek kompetencia igénye? Hogyan kell elkezdeni a szervezett és komplex innováció programot?

Az esetek többségében sem az egyén, sem a vállalkozás nem rendelkezik a rendszeres és hatékony innovációhoz szükséges összes ismerettel és gyakorlattal.

A szükséges kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonása szükséges lehet, akikkel és az alkalmazottakkal eggyüttműködve a szervezett innovációs programok elindíthatók. Az innovációs együttműködés lehetővé teszi új ismeretek, képességek és készségek megszerzését, alkalmazását így egy innováció menedzsment rendszer működtetését.

 

Mi az alapja az innováció menedzselésének?

Az innovációs gondolkodásmód a problémák és lehetőségek iteratív és módszeres megközelítése, feltárására, annak érdekében, hogy a jelen kihívásaira jelentősen jobb megoldásokat találjunk, és előre lássuk a jövőbeni igényeket. A gyakorlatban az innováció-menedzsment szolgáltatásunk alapját három összetevő szintézise alkotja:

- Egyrészt: a nemzetközileg elismert MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány műszaki előírásai, mely célja, hogy útmutatást adjon a szervezetek szisztematikus innováció irányítási gyakorlatához.

- Másrészt: a 19 év vállalkozásfejlesztési tapasztalatunk, a több mint ezer sikeres projekt tapasztalata és kipróbált tudása, mellyel együttműködő partnereinkkel együtt rendelkezünk.

 • Harmadrészt: szakértőink évtizedes kutatás-fejlesztési tapasztalata és az ennek eredőjeként elért saját innovációs és K+F projektjeink sikere.

Ez egy tudományosan megalapozott nemzetközi gyakorlat, amely a vállalkozáson belülről és kívülről egyaránt szerez alapadatokat, és ezeket új módon formálja, szervezi és szintetizálja, hogy az eredmény új és jobb megoldásjavaslatokhoz vezessen.

 

Milyen lépéseket tartalmaz a módszer?

 1. Először egy különböző természettudományokban és gyakorlati munkában jártassággal rendelkező szakértőkből álló csoport elvégez egy szakterület-specifikus elemzés sorozatot, a problémák és lehetőségek feltárása céljából.
 2. Ezek után a szakértői csoport a feltárt problémát, és lehetőséget –annak megismerése céljából– alapelemeire bontja le, és valamennyi érdekelt (pl. tulajdonos, dolgozó, vevő, beszállító stb.) szempontjából részletes elemzést végez.
 3. Ezt követően a megfelelő technológiák és kereskedelmi korlátok keretei között a szakértők az elemzések következtetéseit integrálják és alkalmazzák az érdekelt felek igényei alapján a megoldások kidolgozása során.
 4. Végül a bevezetés alatt álló megoldások megszilárdítása érdekében a szakemberek folyamatosan tesztelik, hogy azok a fejlesztés tervezése során kialakított módon, annak megfelelően működjenek. Szükség esetén, a siker érdekében korrekciós eljárásokat alkalmaznak.

Hol alkalmazható ez a komplex módszer?

A módszer nagyvállalatok tapasztalatait, képességeit és lehetőségeit ülteti át a kis- és középvállalkozások adottságaira. Természetesen nem látjuk előre, melyik vállalkozás milyen problémát, vagy lehetőséget rejt, de a progresszív vállalkozásokat tipizálni lehet. A sikeres vállalkozások esetén nagyon jó eséllyel piaci növekedés, illetve termék vagy szolgáltatás diverzifikáció tapasztalható. A növekedés mellett az üzletmenet folytonosságának biztosítása és a növekedéssel együtt járó szervezeti tagolódás megindulása, ezzel párhuzamosan a tulajdonos kiválása az operatív munkákból, áttérése az irányokat megszabó feladatokra, jelentős változtatásokat igényel. Mind ez már a nagyvállalati modell elemeinek megjelenését jelenti, amire fel kell készülni. Ez gyakori helyzet a sikeres, gyarapodó hazai kis-és középvállalkozások körében.

ISO 14001 belső auditor

Esetpéldák, példaesetek

1. FELADAT

A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok kidolgozása Balanced Scorecard (BSC) módszer alkalmazásával. A menedzsment számára biztosítani kell, hogy az a szervezet teljesítménye szempontjából valóban releváns területeket, a területek közötti összefüggéseket teljes körűen figyelembe tudja venni.

1.1 CÉL

A szervezeti teljesítmény menedzselését érintő általános állapotfelmérés, szervezeti céljainak meghatározása és Stratégiai céltérkép elkészítése. Az állapotfelmérés eredményeként a menedzsment kapjon egy átfogó helyzetképet arról, hogy milyen mértékben adottak a feladatok eredményes végrehajtásához szükséges feltételek a szervezeten belül. A szervezet stratégiai és operatív szervezeti teljesítmény fejlesztési céljainak meghatározása.

1.2 CÉL

A szervezet stratégiai céljaihoz mutatószámrendszer kialakítása. A szervezeti teljesítménymenedzsment kijelölt területén a célokat megfelelően leíró mutatószámok kiválasztása. A céloknak megfelelően egyértelműnek, mérhetőnek, elérhetőnek, és teljesíthetőnek kell lenniük.

1.3 CÉL

A szervezet mutató számrendszerének alkalmazásához a mérést/adatgyűjtést segítő alkalmazás meghatározása. A szervezeti teljesítménymenedzsment, és annak részeként a mutatószámrendszer optimális működtetésének feltétele az információk, adatok összegyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és bemutatásának lehető legnagyobb mértékű automatizálása, a megfelelő informatikai támogatás biztosítása.

1. EREDMÉNY

stratégiai és az operatív (gazdasági éven belüli) célok tervezése és megvalósítása, és a fejlesztési szükségletek meghatározása releváns teljesítményadatok alapján, gazdaságosan történik.

2. FELADAT

a szervezeti célok eléréséhez folyamatok meghatározása és optimalizálása vagy átalakítása, hogy az ezzel elérhető feladat-egyszerűsítés gyorsítsa az államigazgatási eljárásokat, csökkentse azok átfutási idejét.

2.1. CÉL

A működés gyenge pontjainak azonosítása: jelenlegi működési gyakorlat feltárása, folyamatok és a stratégiával való kapcsolatuk elemzése. A folyamat-teljesítménymutatók és a fejlesztési célok meghatározása az alapja az ügyféligények kielégítése, az intézmény stratégiájának megvalósítása, valamint a működési hatékonyság szempontjából kulcsfontosságú, optimalizálandó funkcionális folyamat(ok) meghatározásának.

2.2. CÉL

Kiválasztott folyamatok részletes felmérése és újratervezésük tervezése során elkészül a folyamat jelenlegi állapotát leíró ábra, a mérési terv alapján begyűjtésre kerülnek a folyamat jelenlegi teljesítményét jellemző mérési adatok. Megtörténik a jelenlegi folyamatteljesítményt befolyásoló problémák, veszteségek azonosítása és rangsorolása, valamint a problémák gyökér-okainak feltárása.

2.3. CÉL

Kiválasztott folyamatok újratervezése során fejlesztési javaslatok megfogalmazása történik. Elkészülnek az újratervezett folyamatok leírásai, és mutatószámai, folyamatábrái meghatározásra kerülnek.

2.4. CÉL

A kidolgozott fejlesztési javaslatok strukturált összefoglalása vezetői előterjesztés formájában, majd ennek felterjesztése vezetői döntésre.

2.5. CÉL

Változásmenedzsment, amely során a már meghozott döntések által generált változások magas színvonalú kezelésének, megvalósításának elősegítése a cél. Változás alatt elsősorban a projekt során újratervezett folyamotok magas színvonalú, megfontolt és ésszerű végrehajtását értjük.

2. EREDMÉNY

Két folyamat átalakítása (reenginnering); 10%-os szolgáltatás gyorsulás, 12%-os fogyasztói elégedettségnövekedés.

A következőkben azon szakterület-specifikus lehetőségeket soroljuk fel, melyek megoldást nyújtanak egyes feltárt helyzetben.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.