Az innováció fogalmának kiterjesztése

Az innováció menedzsment átfogja a vállalati, az üzleti folyamatok minden területét: termék-, eljárás-, marketing-, szervezet-, szervezés-, stratégia kidolgozás-, fejlesztés, megvalósítás folyamatait és az eredményeik újra felhasználását egyaránt.
Az innováció menedzsment a versenyképesség megtartásának eszköze, alkalmazása, a menedzsment gondolkodásmódjába mélyen beépülő szemléletet igényel. A reaktív szemléletet egy proaktív vezetési formának kell felváltania, amelynek az alapja a jövőbeli események előrevetítése, ahol a döntéseket a környezet jövőbeli állapotainak jóslataira kell alapozni, a már bekövetkezett krízisekre való reagálás helyett.
A környezet jövőbeli állapotának jóslata nem egy misztikum, innovatív marketing eszközökkel prognosztizálható, amire a vállalat stratégiája felépíthető. Az innováció-menedzsment az innováció kiterjesztésével, sokrétű projektjeivel ezt a stratégiát valósítja meg.

Innováció a marketingben. Marketing innováció.

A marketing menedzsment alapvető tevékenységei: a piac felmérése, versenyelemzés, új marketing módszerek és marketing stratégia meghatározása, végrehajtása.

 

Marketingstratégia modellek, melyiket válasszuk?

1. a stratégiák a termékek ára és megkülönböztethetősége alapján:

 • költségvezető stratégia: homogén termékek olcsó áron, cél a termék vagy szolgáltatás olcsóbb, gyorsabb vagy nagyobb mennyiségben való előállítása a versenytársakhoz képest,
 • megkülönböztető stratégia: megkülönböztethető minőségi termékek ("márkák") közepes árfekvésben, cél a megkülönböztetés a versenytársaktól és a fogyasztói igények felkeltése a saját termék/szolgáltatás iránt
 • költségvezető-összpontosító stratégia: egy kis piaci szegmens (rés) ellátása olcsó termékekkel, ez a meghúzódók tipikus stratégiája.
 • összpontosító stratégia: luxustermékek magas áron, cél rendszerint egyéni fogyasztói igények kielégítése luxusminőségű termékekkel

 

2. stratégiák a termék és a piac újdonsága alapján:

 • a meglevő (már ismert) termék vagy szolgáltatás értékesítése az eredeti piacon
  • piaci részesedés növelése; a volumen növelésével többet, mint eddig"
  • piaci részesedés megtartása; a termék minőségének és a termelés   hatékonyságának   növelése"jobbat és olcsóbban, mint eddig")
  • piaci részesedés feladása, termék kifuttatása, készletek eladása, értékesítés-ösztönzés; gyenge pozíciók feladása, erőforrások átcsoportosítása más területekre; "szép volt, jó volt, elég volt"
  • piacfejlesztés; új piaci szegmensek megcélzása a meglevő piacon vagy behatolás új piacokra a meglevő termékekkel
 • termék- és szolgáltatásfejlesztés a meglevő piacokon; a gyenge pontok megerősítése, egy vagy több terület fejlesztése; amit a szervezet csak folyamatos megújulással, innovációval érhet el
 • diverzifikáció: a vállalat eltávolodik a már jól ismert piacoktól és hagyományos termékektől, és egyidejűleg lép be új piacokra új termékekkel

 

3. stratégiákat a piacon elfoglalt hely alapján ("versenypozíció" modell):

- piacvezetők stratégiája: cél vezető pozíció szerzése a jelentős vásárlóerővel rendelkező piaci szegmenseken

- kihívók stratégiája: cél a piaci részesedés növelése a jelentős vásárlóerővel rendelkező piaci szegmenseken

- követők stratégiája: cél a piaci részesedés megőrzése, és amíg csak lehetséges, a status quo fenntartása

- meghúzódók stratégiája: cél olyan piaci rések keresése, amelyek a "nagyok" számára érdektelenek, de elegendő vásárlóerővel rendelkeznek a vállalkozás nyereségességének fenntartásához.

 

Marketing kompetencia tényezők, melyiket részesítsük előnyben?

 • minősítő vagy kvalifikációs kritériumok; alacsony ár, jó minőség, könnyű használhatóság, megbízható szerviz
 • versenykritériumok; rugalmasság, megközelíthetőség, újszerűség, színvonalas fogyasztószolgálat
Belső auditálás gyakorlata

Innováció a Szervezet-szervezés területén.  Szervezet- szerezés innováció.

 

Proaktív kontra reaktív vezetés:

Néhány évvel ezelőtt egy vállalkozás megalapítható és fenntartható volt pusztán az ízlésben, költségekben és árakban bekövetkező változásokra való reagálással. Ez a reaktív stílusú vezetés gyakran elég volt a vállalkozás életben tartására. Ma a változások gyorsan és sok irányból jönnek mire egy reaktív vezető végrehajtja a szükséges intézkedéseket, addigra sok ügyfelet veszíthet – valószínűleg örökre.
A proaktív tervezés alapja a jövőbeli események előrevetítése. A döntéseket a környezet jövőbeli állapotainak jóslataira alapozzák, a bekövetkezett krízisekre való reagálás helyett. A proaktív tervezés egy bizonytalan üzleti környezetben döntő fontosságú a siker fenntartásához majd minden területen. Az ÖN vállalata melyiket alkalmazza?
A hatékony kommunikáció egyik kulcs eleme azon alkalmazottak bevonása a valós tervezési folyamatba, akiknek szerepük van a terv végrehajtásában. Azok az emberek, akiket bevonnak a tervezésbe, világosan megértik a tervet és azt, hogy mi a szerepük annak kivitelezésében.
Még akkor is, ha úgy látjuk, bizonyos események befolyásolhatják a vállalkozás működését, ne változtassunk a cég szervezeti struktúráján a menedzsment többi tagjával való konzultáció nélkül, mivel az újrastrukturálás, az új szabályok időigényes megtanulását vonja maga után.

 

Menedzsment funkciók

A menedzsment négy fő funkciója a vállalkozásban a tervezés, szervezés, irányítás és a kontrolling.

Tervezés: A menedzsment feladata előre látni a problémákat és kidolgozni az azokkal kapcsolatos korrekciókat, valamint megkísérelni a beazonosított problémák hatásait minimalizálni. A tervezési funkció feltételezi, hogy a menedzsment előre látja az erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket, annak érdekében, hogy a szervezet sikeres maradhasson.

Szervezés: A menedzsmentnek tudnia kell a szervezet erőforrásait megszervezni. Az erőforrások hatékony szervezése segíti a menedzsmentet a szervezeti célok elérésében.

Irányítás: A menedzsment feladata az alkalmazottak motiválása és a csapatszellem kialakítása.

Kontrolling: A menedzsment kiemelt feladati közé tartozik a célok és részcélok felé vezető út folyamatos vizsgálata. A folyamat felügyelet része a tervezett folyamat változásainak azonosítása és a szükséges korrekciók elvégzése.

Vállalatánál mely menedzsment funkciók innovációjának ad elsőbbséget?

 

 Innováció a stratégiában. Stratégia innováció.

Sokak számára a stratégia tervezés olyasvalami, melyet nagy vállalkozásoknak találtak ki, holott ugyanúgy alkalmazható és alkalmazandó a kisvállalkozások esetében is.
A stratégiai tervezés főként a környezeti erőkkel való kölcsönhatások kezelésére összpontosít, amelyek magukba foglalják az államot, a versenytársakat, a beszállítókat, az ügyfeleket, a különböző érdekcsoportokat és más olyan tényezőket, melyek befolyásolják az adott üzletet és annak kilátásait:
Az üzleti környezet nagyobb változásai miatt a stratégiai tervezésre és annak végrehajtására való képesség döntő jelentőségű minden vállalat életében. Korábban a vállalkozó-menedzserek a környezetet egy lassan változó közegnek értékelték. A környezet általában olyan versenyt jelentett, mely a versenytársak és hűséges ügyfelek egy stabil csoportjára és a viszonylag lassú információ áramlásra korlátozódott.
Ma a legtöbb vállalkozás bizonytalan üzleti környezettel kénytelen szembesülni. Az információáramlásban és a telekommunikációban bekövetkező fejlődések óriási változásokat idéztek elő a legtöbb iparágban. Mi több, ahogy a fogyasztók egyre több választási lehetőséggel találják szembe magukat, a lojalitás sokkal kisebb fontosságúvá vált, mint korábban volt; egy alig jobb ajánlat vagy egy átmeneti készlethiány könnyen vásárlók elvesztéséhez vezethet. A versenytársak szintén gyorsan változhatnak, újak törnek elő a semmiből.

Stratégia menedzsment kompetencia igényei: az eredményes stratégia menedzsment megvalósítása megfelelő ismereteket igényel. Nézzük milyeneket?

- proaktív szemléleten alapuló

- kommunikációs, kapcsolat építési

- vezetési,

- stratégiai és

 • innovációs ismeretek

Az Ön vállalatának menedzsmentje rendelkezik a szükséges ismeretekkel?

 

Innováció-menedzsment

Az innováció-menedzsment célja a vállalat egészének vagy egy részének (pl. az előállított terméknek, a technológiának, marketingnek vagy a szervezetnek) a megújításával versenyelőny szerzése a versenytársakkal szemben. Az innováció csak akkor lehet sikeres, ha a menedzsment leküzdi a vállalati kultúra ("természetes") ellenállását a változásokkal szemben. Ezt pedig csak úgy sikerül elérni, ha azonosulnak a változást indokoló vagy kikényszerítő célokkal.
Az innováció tartalma szerint lehet

 •  termék innováció (új termék előállítása)
 •  technológia innováció (új technológiai eljárások bevezetése)
 •  szervezet-szervezés innováció (a szervezet átalakítása, új szervezési módszerek)
 •  marketing innováció (új marketing módszerek bevezetése)
 •  minden újító, újdonságnak minősülő változtatás, ami a versenyképességet javítja

 

Az alapvető innováció stratégiák

 • reagáló stratégia: a szervezet gyakorlatilag nem folytat innovációs tevékenységet, csak követi a piacvezetőket, pl. átveszi tőlük a már bevált termékeket és technológiai megoldásokat
 • védő stratégia: a szervezet piaci pozícióit (részesedését) úgy próbálja megvédeni, hogy a meglevő technológiai megoldásokat új termékek (vagy termékváltozatok) kialakítására alkalmazza (termékfejlesztés)
 • kutató stratégia: a szervezet piaci pozícióit (részesedését) úgy próbálja növelni, hogy új technológiai megoldásokat alkalmaz a már meglevő termékek gyártása során (technológiafejlesztés)
 • elemző stratégia: a szervezet új piacokra próbál behatolni új termékek új technológiai megoldásokkal való gyártásával (termék- és technológiafejlesztés)

Az innováció megvalósulhat:

 •  folyamatos, állandó megújulással, kis változásokon / lépéseken keresztül
 •  adott időközönként, egyidejűleg több és nagyobb volumenű változtatás végrehajtásával (a megújulás szükségességét ilyenkor pl. a szervezet rossz piaci pozíciója vagy alacsony társadalmi megbecsültsége jelezheti)

 

Az innováció-menedzsment programnak a stratégiai célok megvalósítást kell segítenie.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.