A vezetőnek előre meghatározott terv szerint kell biztosítania, hogy a hatáskörébe rendelt feladatot ellátó személyek, vagy szervezeti egység elvégezzék a feladatukat.

Ehhez a vezetőnek ismernie kell az elérendő eredmény valamennyi paraméterét (idő, mennyiség, prioritás, együttműködő személyek/szervezeti egységek, akadályozó tényezők…stb.) és rendelkeznie kell a szükséges emberi-, tárgyi-, és egyéb erőforrásokkal. A vezetés alapvetően egy „kreatív feladat”. Az előzőekben felsorolt ismeretek és erőforrások birtokában a vezetőnek ugyanis képesnek kell lennie a feladatokat részfeladatokra bontani, és azokat úgy kiosztani, hogy a részeredményeket meghatározott ütemben elvégezzék a hatáskörébe rendelt dolgozók.

vezető feladata a minőségirányításban

A korábban hivatkozott értéklánc-koncepció gyakorlata alapján ehhez ismernie kell a feladat tágabb munkakörnyezetét, a folyamatot, melynek az részét képezi, csakúgy, mint a vele együttműködő személyek képességeit és korlátait.

Amennyiben az elvégzendő feladat ismétlődő, illetve az ismétlődés gyakori, a vezetőnek nem csupán motiválnia, de a képességek szélesítésének vagy épen a szakismeret mélyítésének elősegítésével tervszerűen kell gondoskodnia az emberi-erőforrás fejlesztéséről. „Elősegítés” alatt elsősorban nem utasítást kell érteni, hanem ösztönzést és bevonást.

Mi kell ehhez? A vezetőnek rendelkeznie kell a HITELESSÉG következő ismérveivel:

 • tisztességesség, vagyis
  • jó szándék vezesse tetteit,
  • következetesség egy meghatározott értékrendhez,
  • nyitottság mások elfogadására,
  • bátorság az értékrendért kiálláshoz,
 • kompetencia, vagyis képesség
  • a feladatának ellátására,
  • és tevékenységének eredményes végzésére.

A vezető mindenekelőtt legyen elkötelezett a szervezet céljai, sikeressége és az ezek megvalósulását elősegítő irányítási rendszer iránt!

A fentiek birtokában a vezető kellő bizalommal rendelkezhet feladata ellátása tárgyában és kellő támogatást kap a hatáskörébe rendelt dolgozóktól és azokon túl is.

A vezetők személyisége nagyban meghatározza eredményességüket, hiszen tevékenységük nem mentes a XXI. század kihívásaitól, mint a globalizáció, generációs attitűdváltások, technológiai fejlődés által megkívánt gyors ütemű ismeretbővítés.

Mindhárom tényező szerepet kap a mai magyarországi munkaerőpiacon. A külföld elszívó hatása mellett az X, Y, és Z generációk eltérő szocializációs és motiválhatósági körülményeit említjük meg. A generációk között tapasztalható különbség oka, hogy az ún. személyes-, és társas kompetenciáik nem korrelálnak a múltban definiált munkakörök elvárásaival. Az újabb generációkra a tapasztalatok szerint lehetetlen ráerőltetni a korábban rutinként alkalmazott felelősségvállalási és együttműködési kultúrát.

Mit lehet akkor tenni?

Az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer a rendszer teljesítményének növelését kívánja meg.

Hogyan lehet a teljesítményt növelni?

CÉLOKON KERESZTÜL! A célokat pedig minél jobban lebontásra kerülnek a szervezet különböző szintjeire, annál jobban tudják a munkatársak értelmezni és részt venni a megvalósításban.

CÉLT KELL ADNI!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.