A cél a fogyasztói igény megismerése és kielégítése!

Mindaz a tevékenység, amely a szervezeten belül, vagy a szervezet képviseletében folyik, valamilyen mértékben járul hozzá a szervezet alapvető céljának - a fogyasztó igény kiszolgálásának - teljesüléséhez.

Ez azt jelenti, hogy a szervezet valamennyi tevékenysége értékláncot alkot.

AZ ISO 9001 SZEREPE A FENNTARTHATÓ SIKER BIZTOSÍTÁSA!

Minél érettebb egy vállalkozás, annál erősebb a szervezeti egységeinek célirányos integrálása, vagyis az értéklánc fenntartása.

Csak így működhet a teljes szervezetben a -szervezet létezésének okát adó- fogyasztói igények kielégítésére irányuló folyamatelvű vezetés.

Utóbbi alkalmas arra, hogy az adott értéklánc valamennyi érintettje számára nagyobb arányú részesedést biztosítson a hozzáadott érték realizálásában.

Mi kell tehát az eredményes és hosszútávon fenntartható sikerességhez?

  1. Célok, melyek meghatározzák a fejlesztés irányát.
  2. Az érdekelt felek (külső-, és belső környezet) termékkel és a termeléssel összefüggő igényeinek és lehetőségeinek ismerete, mely a termékfejlesztés és a motiválás lehetőségét teremtik meg.
  3. Az operatív tevékenység során alkalmazott folyamatok tisztázása (folyamatlépések, ki-, és bemenet, folyamat sikerességének mérőszámai, ismeretek, feladatok és hatáskörök, folyamatok kapcsolódásai, kommunikáció...).
  4. Igényekhez és lehetőségekhez alkalmas fejlesztési tervek kialakítása (ellenőrzési pontokkal és módokkal) és a fejlesztések magvalósításának folyamatos felügyelete.
  5. Eredmények fenntartásához, fejlesztéséhez monitoringrendszer kialakítása és alkalmazása. A rendszer mutatóinak figyelemmel kísérése folyamat és tevékenység teljesítményértékelésére, elemzésük további fejlesztésekre adnak lehetőséget.
ISO 9001 PDCA

A sikeresség abszolút értékű tényezők együttes eredménye, amit irányítási rendszerbe foglalva, az irányok kijelölésével, a folyamatok kézben tartásával és folyamatos figyelemmel kísérésével lehet biztosítani. Az MSZ EN ISO 9001: 2015 – mint irányítási rendszerszabvány – erre hivatott.

Mi is az az „irányítás?

Az „irányítás” kifejezés elméleti és gyakorlati szabályokon nyugszik. Irányítás ahhoz kell, hogy vezetni lehessen. Az irányításhoz kell egy elérendő cél, amihez el kell vezetni a szervezetet. Az irányítás a cél és az odavezető út előre kijelölését jelenti. A vezetés az úton tartást eredményezi.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 (minőség)irányítási rendszerszabvány tehát lehetővé teszi a vezethetőséget.

vezető

Mi a feladata a vezetőnek?

A vezetőnek előre meghatározott terv szerint kell biztosítania, hogy a hatáskörébe rendelt feladatot ellátó személyek, vagy szervezeti egység elvégezzék a feladatukat. Ehhez a vezetőnek ismernie kell az elérendő eredmény valamennyi paraméterét (idő, mennyiség, prioritás, együttműködő személyek/szervezeti egységek, akadályozó tényezők…stb.) és rendelkeznie kell a szükséges emberi-, tárgyi-, és egyéb erőforrásokkal.

Amennyiben az elvégzendő feladat ismétlődő, illetve az ismétlődés gyakori, a vezetőnek nem csupán motiválnia, de a képességek szélesítésének vagy épen a szakismeret mélyítésének elősegítésével tervszerűen kell gondoskodnia az emberi-erőforrás fejlesztéséről.

A vezető másik feladata a tárgyi erőforrások rendelkezésre állásának, illetve technológiai fejlesztésének eredményeként azok hatékonyságnövelésének megvalósításával a felelősségi körébe tartozó eredményesség növelése. Hogyan lehet képes erre? Önmagában aligha, de nem is ez a feladata! A hiteles vezető a dolgozók bevonásával a kreatív együttműködésükön keresztül képes elérni az eredményt.

Míg a beosztottaknak elsősorban a változó technológiai ismeretekkel kell gazdagodniuk, úgy a vezetőknek emellett egyéb, tíz éve még nagyrészt elutasított „vezetői” (pl. folyamatmenedzsment, tudásmenedzsment, teljesítménymenedzsment, változásmenedzsment, Lean menedzsment…) ismeretekre kell szert tenniük.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.