Személyek tanúsítása

Az ISO 17024 - Megfelelőségértékelés szabvány bevezetésének indoka és célja

Az ISO 17024 európai szabványt  a CEN (Comité Européen de Normalisation) 2012 június 2-án hagyta jóvá és nemzeti szabványként a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVII. törvény alapján tette közzé.

A szabványt a technológiák gyors fejlődése nyomán kialakuló specializáció miatti szakember igény biztosítása hozta létre.

Az európai műszaki tartalmú jogszabályokhoz való harmonizáltsága alapján ajánlást ad a személyek tanúsítását végző testületek részére az alapvető követelmények teljesítésére.
Közmegegyezéssel elfogadott dokumentum, amelynek révén és alkalmazásával általánosan elismert személy tanúsítás érhető el.

Az ISO 17024 célja, hogy a személyek tanúsítását irányító testületek számára egy általánosan elfogadott irányelv szerepét töltse be. Alkalmazása önkéntes. Ha viszont alkalmazását dokumentumban hivatkozva egy testület önként vállalja, akkor a hivatkozott területet illetően a követelmények teljesítése kötelező.
A tanúsítást irányító/végző testületek a követelményeknek való megfelelést akkor teljesítik, ha az előírásokat változtatás nélkül alkalmazzák.

Szemben az irányítási rendszereket tanúsító szervezetekkel a személyek tanúsítását végző testületek jellemző funkciója vizsga lebonyolítása, amellyel meghatározott kritériumokat alkalmaznak a szakmai alkalmasság mérésére.

 

ISO 17024 Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei

A szabvány tartalma, fejezetei

A szabvány 10 fejezetéből az 1-3 fejezett az alkalmazás és értelmezés általános megfogalmazásait tartalmazza.
A 4-10 fejezetek a tanúsítást irányító/végző szervezetek működésével kapcsolatos az érdemi követelményeket határozzák meg az alábbiak szerint:

 1. Általános követelmények:
  Itt a tanúsító szervezetek jogi státusza, döntésekért viselt felelőssége, a pártatlanság kezelése és a pénzügyi felelősség általános követelményei szerepelnek.
 2. Szervezeti követelmények:
  A tanúsító szervezeteknek meghatározott szervezeti felépítést kell kialakítani, amelyben szabályozni kell a tanúsítás és a képzés kapcsolatát oly módon, hogy a pártatlanság ne sérüljön.
 3. Az erőforrásokkal kapcsolatos követelmények:
  A tanúsító testületnek irányítania kell a tanúsítási folyamatban részt vevő teljes személyzet munkáját és felelősséget kell mid ezért vállalnia.
  Ez a felelősség kitejed a vizsgáztatásban, értékelésben résztvevőkön túl, külön szabályozott módon az alvállalkozókra is.
 1. Nyilvántartási és információs követelmények:
 • Nyilvántartást kell vezetni a jelentkezőkről, jelöltekről és a tanúsított személyekről. A nyilvántartásoknak bizonyítaniuk kell, hogy a tanúsítási, újra tanúsítási folyamatot hatékonyan teljesítették és az információk bizalmasságát biztosították.
 • A tanúsító testületnek nyilvánosan elérhetővé kell tenni a tanúsítási rendszer érvényességi körére vonatkozó információkat és a tanúsítási folyamat általános leírását.
 • Jogilag érvényesíthető megállapodásokon alapuló módon biztosítani kell, hogy a szervezet birtokába jutott minden információ bizalmasága garantálható legyen.
 • Ki kell alakítani és dokumentálni a teljes tanúsítási folyamat alatti biztonság fenntartásához szükséges eljárásokat
Jobb sorsra érdemesek-e az irányítási rendszerek? 5.rész
 1. Tanúsítási rendszerek - a szabványnak ez a fejezete meghatározza a következőket:
 • Minden tanúsítási kategóriára létre kell hozni egy tanúsítási rendszert, amelynek a szabványban meghatározott elemeket és követelményeket kell tartalmaznia
 • Dokumentumokkal kell rendelkezni annak igazolására, hogy a tanúsítási rendszer kidolgozásában a szabványban meghatározott feltételek teljesültek.
 1. A tanúsítási folyamat követelményei (Ez a fejezet meghatározza, hogy az alábbi folyamatokat szabályozni és dokumentálni kell):
 • Jelentkezési folyamat
 • Értékelési folyamat
 • Vizsgafolyamat
 • Tanúsításra vonatkozó döntés folyamatai
 • A tanúsítás felfüggesztése, visszavonása, vagy érvényességi körének szűkítése
 • Újra tanúsítási folyamat
 • Tanúsítványok, emblémák és jelölések alkalmazása
 • Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen
 • Panaszok kezelése
 1. Az irányítási rendszerrel kapcsolatos követelmények:

A tanúsító szervezeteknek olya irányítási rendszert kell kialakítania, dokumentálnia, megvalósítania és fenntartania, amely alkalmas a nemzetközi szabvány követelményei teljesítésére és a teljesítés bizonyítására.

 

Az ISO 17024 irányítási rendszerre vonatkozó általános követelmények

 • A vezetőségnek ki kell jelölnie a vezetés valamely tagját, akinek egyéb feladatától függetlenül, olyan jogkörrel kell rendelkeznie, hogy a szükséges eljárásokat kialakítsák, megvalósítsák, fenntartsák és beszámoljon a vezetőségnek a teljesítésekről.
 • Dokumentációs és nyilvántartási rendszert kell kialakítani, felügyelni, ellenőrzési rendszert működtetni
 • Ki kell alakítani a belső auditálások és vezetőségi átvizsgálások rendszerét
 • Helyesbítő és megelőző intézkedések rendszerével biztosítani kell a nem megfelelőségek javítását és az ismétlődések minimalizálását

 

A szabvány szerepe, helye a képzési rendszerben

Ez a nemzetközi szabvány betölti azt a teret, ami a technológiák gyors fejlődése és divezifikálódása következtében speciális szakember hiányt teremt és amit a gyorsaság és sokféleség miatt az oktatási rendszer nem tud követni. A rendszer egyben speciális területeken munkalehetőséget biztosít, ugyanakkor egységes rendszerével lehetővé teszi a tanúsító szervezetek által kiadott tanúsítványok iránti bizalmat és összemérhetőséget.

A szabványt 2018-ban felülvizsgálták ezért jelenleg is érvényben van.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.