Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.

BIZTONSÁGI ADATLAPPAL KAPCSOLATOS MUNKAVÉDELMI FELADATOK

 

Biztonsági adatlapok összegyűjtése, nyilvántartása

Minden veszélyes anyagot, ill. készítményt forgalmazónak és felhasználónak el kell kérni a vonatkozó Biztonsági adatlapot a beszállítótól. Jelen esetben a beszállító alatt azt a vállalkozást (gyártó, forgalmazó) értem, akitől megvásároltuk a szert. A beszállítónak kötelessége azt részünkre a nyomtatott vagy elektronikus formában átadni. Amennyiben több Biztonsági adatlap köteles anyagot, ill. készítményt használunk célszerű a biztonsági adatlapot nyilvántartani a könnyebb kezelhetőség érdekében. Az oktatóanyag 12.sz.Mellékletében látható egy példa a Biztonsági adatlapok nyilvántartásáról.

 

ÁNTSZ vegyszer-felhasználási engedély megkérése

A mosogatószer Biztonsági adatlapjának 3. pontjából megtudtuk, hogy az adott kemikália veszélyes készítménynek számít, mivel van veszélyjele (Xi). Ez esetben a Biztonsági adatlap birtokában a szer forgalmazójának, ill. és a nem magán célú felhasználójának be kell jelenteni a szer forgalmazását, ill. felhasználását a helyileg illetékes ÁNTSZ-nek a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak megfelelően az első bejelentésnél oktatóanyag 4.sz. Mellékletét, a változás bejelentésnél a 5.sz. Mellékletét tartalmazó adatlapot kitöltve, igazgatási-szolgáltatási díj befizetése mellett.

 

Oktatás

A munkavédelmi baleset jelentős részét a tudatlanság okozza, ezért nagyon fontos a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos megfelelő ismereteket a munkavállalóknak átadni. A munkavédelmi oktatás során célszerű a Biztonsági adatlap alapján a dolgozókat kioktatni a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével, felhasználásával, tárolásával, szállításával, hulladékkezelésével, stb. kapcsolatos ismeretekre. Ezen ismeretek oktatására irányuló szándékot a munkavédelmi oktatási tematikában szükséges szerepeltetni. Az oktatási ismereteknek tartalmaznia kell a veszélyes anyag vagy készítmény veszélyességi osztályba sorolását, (veszély jele, szimbólum,) az R és S-mondatok számát, és jelentését, stb.

A mosogatószer esetében célszerű a Biztonsági adatlap alapján, a Használati utasítást is figyelembe véve oktatóanyag 13. sz.Mellékletében lévő Oktatási naplóban leírt oktatási tematikát összeállítani. Az oktatás hatékonyságát lehet fokozni az oktatáson részvevők szóbeli vagy írásbeli visszakérdezésével. Az oktatást a munkavédelmi oktatás keretén belül megtartva szintén lehet alkalmazni új dolgozók esetében, időszakosan, ill. váratlan eseményből kifolyólag veszélyeztetés, baleset, stb.- rendkívüli esetben.

 

Biztonsági adatlapok tárolása, elhelyezése

Miután a veszélyes anyag kezelésével kapcsolatos oktatás sikeresen megtörtént, a munkaadó még nem nyugodhat meg, hogy most már semmilyen probléma nem fordul elő a szer használata során. A tudás egy idő után halványul fog és minden nap nincs lehetőség megismételni az oktatást. Nagyon fontos ezért, hogy a Biztonsági adatlapok álljanak rendelkezésre a dolgozók részére, azt szükséges ott elhelyezni, ahol a dolgozók nap, mint nap látják, ill. a szer tárolása, kezelése közelében.

A mosogatószer esetében természetes nem csak a biztonsági adatlap elhelyezése szükséges, hanem a pontos használati utasítás is rövid, tömör formában, tehát a fontosabb paraméterek és műveletek, pl. a Mosogató medencék felett célszerű elhelyezi vízálló formában oktatóanyag 14.sz.Mellékletében lévő táblát.

 

Munkavédelmi Szabályzat, Munkahelyi kockázatelemzés

A munkavédelmi szaktevékenység elvégzésére jogosult munkavédelmi szakembernek a Munkavédelmi szabályzat elkészítésekor a Biztonsági adatlapban leírtakat figyelembe kell venni. Többek között az egyéni védőeszközök juttatásának meghatározásánál, a vegyszer tárolók rendjének kialakításánál, elsősegélynyújtás szabályozásánál, stb.

A Munkahelyi kockázatelemzésen belül a kémiai kockázatelemzést foglalkozás-egészségügyi szakember végzi. A szakember a Biztonsági adatlapok alapján a veszélyes anyagok és készítmények veszélyességi osztályba sorolását, az R mondatok és S mondatok figyelembevételével tudja meghatározni az adott munkahelyen, a vizsgált munkakör, ill. munkafolyamat kémiai kockázatát.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.