IX. MELLÉKLETEK

 

1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)

 

2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

 

3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap

 

4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

6. számú Melléklet: TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapja

 

7. számú Melléklet: Veszélyszimbólumok és jelek

 

8. számú Melléklet: Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

 

9. számú Melléklet: A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

 

10. számú Melléklet: Egyéni védőeszközök csoportosítása a minősítő bizonyítványán található típusszám alapján

 

11. számú Melléklet: TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Használati Utasítása

 

12. számú Melléklet: Biztonsági adatlapok nyilvántartása

 

13. számú Melléklet: Oktatási napló

 

14. számú Melléklet: -TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószeres mosogatás kétmedencés mosogatóban

 

 

1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)

 

11. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

A kiállítás kelte:

1. Vegyi anyag neve

CAS-szám:

EU-szám:

Gyártó cég neve:

cím, telefon, fax:

Forgalmazó cég neve:

cím, telefon, fax:

Importáló cég neve:

cím, telefon, fax:

 

2. Összetétel:

hatóanyag: %

egyéb veszélyes szennyező anyag: koncentráció tartomány %

koncentráció tartomány %

egyéb veszélyes adalékanyag: koncentráció tartomány %

 

3. Veszélyesség szerinti besorolás

4. Elsősegélynyújtás

5. Tűzveszélyesség

6. Óvintézkedés baleset esetén

7. Kezelés és tárolás

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai adatok

12. Ökotoxicitás

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

15. Szabályozási információk

16. Egyéb

 

Dátum:

 

2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

 

11. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. A készítmény neve:

Gyártó cég neve:

cím, telefon, fax:

Forgalmazó (exportáló) cég neve:

cím, telefon, fax:

Importáló cég neve:

cím, telefon, fax:

 

2. Összetétel:

a) veszélyes anyag (CAS-szám: …) …koncentrációtartomány %

b) veszélyes anyag (CAS-szám: …) …koncentrációtartomány %

c) veszélyes anyag (CAS-szám: …) …koncentrációtartomány %

d) veszélyes anyag (CAS-szám: …) …koncentrációtartomány %

 

3. Veszélyesség szerinti besorolás

4. Elsősegélynyújtás

5. Tűzveszélyesség

6. Óvintézkedés baleset esetén

7. Kezelés és tárolás

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai adatok

12. Ökotoxicitás

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

15. Szabályozási információk

16. Egyéb

Dátum:

 

3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap

 

12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

 

1. A mérgezett adatai:

Névkód (családnév első, keresztnév első betűje):………………………………………….

Nem: férfi nő

Születési év: …………………………………….. (kor: …………….)

Foglalkozás: …………………………………………………………………………………………….

Lakhely: (város: ………………………. falu: …………………….. megye: …………………)

 

 

2. A mérgezés

1. A mérgezést okozó anyag megnevezése: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Időpontja: ………………. év ……………. hó …………… nap ………… óra …….. perc

3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb …………………..

4. Jellege: öngyilkosság, véletlen, kriminális, egyéb …………………………

 

 

3. Az első észlelés

1. Időpontja: ……………… év …..………. hó ………….. nap ….……… óra ……… perc

2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb …………………..

3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb …………………………………………………

4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás,

mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb …..……………………………….

5. Intézkedés: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, egyéb ……………………………………………………………………………………………………………….

Ha a mérgezett meghalt, a halál időpontja: …….év ………hó ….nap …óra. …perc

6. Az első ellátást végző neve:

 

Munkahelye:………………………………………………………………………………………….

 

……………………… év …………………………….. hó …………………. nap

 

 

 

…………………………………………..

orvos, mentőtiszt aláírása

 

4. Kórházi ellátás

1. A felvétel időpontja: ………….. év ………… hó ……………. nap …….. óra ….. perc

2. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb ………………………………………………..

3. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb: ………………………………………………….…

4. Kórisme: ………………………………………………………………………………………….…

5. Kibocsátás, elhalálozás időpontja: …….. év ………… hó …. nap ….. óra …..perc

6. A mérgezett sorsa: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, meghalt

7. Részletes epikrízis (laborleletekkel, halálos kimenetel esetén kórbonctani leletekkel): ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

8. Kórház, osztály megnevezése:

 

Címe: ………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………….. év ……………………. hó ……………. nap

 

 

 

 

P. H.

 

 

…………………………………………..

orvos olvasható aláírása

 

4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. Tevékenységet végző (cég)

Neve: ………………………………………………………………………………………………………

Székhelye: ………………………………………………………………………………………….…..

Telephely címe: …….…………………………….. Megye: ………………………

Telefon: ……………………….. fax: …………………….. e-mail: ………………………………

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Felelős személy neve: ……………………………………………………………………………….

Elérhetőség címe: ………………………………………………………………………

Telefon: ……………………….. fax: …………………….. e-mail: ………………………………

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes készítménnyel végzett tevékenység megnevezése a 2000. évi XXV. törvény 1. § u) pontja szerint: , , , , , , , , , előállítás (1), gyártás (2), feldolgozás (3), csomagolás (4), tárolás (5), anyagmozgatás (6), forgalmazás (7), értékesítés (8), felhasználás (9), elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat (10), egyéb (11).

 

A tevékenység TÁOR kódjai:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A bejelentő tudomásul veszi, hogy

– a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

– 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

Dátum: …………………………………………………………

…………………………………………..

aláírás

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni!

Igazolás

ÁNTSZ azonosító kód

Tevékenységet végző (cég)

Neve: ………………………………………………………………………………………………………

Székhelye: …….………………………………………………………………………………………..

Telephely címe: ………………………………. Megye: …………………………

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta.

Dátum: …………………………………………………………

…………………………………………..

aláírás

 

5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. Tevékenységet végző (cég)

Neve: ………………………………………………………………………………………………………

Székhelye: ………………………………………………………………………………………….…..

Telephely címe: …….…………………………….. Megye: ………………………

Telefon: ……………………….. fax: …………………….. e-mail: ………………………………

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Felelős személy neve: ……………………………………………………………………………….

Elérhetőség címe: ………………………………………………………………………

Telefon: ……………………….. fax: …………………….. e-mail: ………………………………

2. Az első bejelentés időpontja: ……………………………………………………………………

ÁNTSZ azonosító kód:

3. Az adatváltozás szöveges ismertetése, időpontja: …..……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy:

– a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

– 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

 

Dátum: …………………………………………………………

 

…………………………………………..

aláírás

 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni!

 

Igazolás

 

ÁNTSZ azonosító kód

Tevékenységet végző (cég)

Neve: ………………………………………………………………………………………………………

Székhelye: …….………………………………………………………………………………………..

Telephely címe: ………………………………. Megye: …………………………

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta.

 

Dátum: …………………………………………………………

 

…………………………………………..

aláírás
 

 6. számú Melléklet: ……………..-TF-KLÓR –M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapja

 

1./ Készítmény neve: ………………-TF-Klór-M

fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer

 

A gyártó, forgalmazó cég neve : ………… 1 Kft.

1114 Budapest, ………………… 5.

Tel/fax: ( 1 ) ………………. Tel 🙁 1 ) …………………

e-mail : innolabor@ahol.com (link sends e-mail).

 

Sűrgősségi telefon: OKK-OKBI-ETTSZ (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

06-80-201-199

2./ Összetétel:

A 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyesnek minősülő összetevők:

Veszélyes anyag Koncentráció tartomány CAS-szám EU-szám EU-jel R mondat

 

Kálium-hidroxid 1-5 % 1310-58-3 215-181-3 C maró 22-35
Na-hipoklorit 25-40 % 7681-52-9 231-668-3 C maró 31-34
Nemionos tenzid 5-15 % 61788-90-7   Xi irritatív

N környezeti veszély

38-41-50

 

3./ A készítmény veszélyesség szerinti besorolása: EU veszélyjel Xi irritatív

 

A koncentrált készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:

 • R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
 • R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
 • R 51 Mérgező a vízi szervezetekre

A koncentrált készítmény biztonságos használatra utaló S-mondatok:

 • S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
 • S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
 • S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
 • S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
 • S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem/arcvédőt kell viselni
 • S 50 Savval nem keverhető

 

4./ Elsősegélynyújtás:

Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el.

Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezéskor a szert vízzel azonnal mossuk le, majd a bőrfelületet zsíros kozmetikai krémmel kenjük be a bőrből kioldott zsírok pótlása érdekében. Egyéni érzékenységtől függően szakorvossal történő konzultáció, esetleg dermatológiai ellátás is szükségessé válhat.

Szembe jutáskor legalább 15 percen át tartó folyóvizes szemöblítést kell végezni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell irányítani a sérültet

Véletlen lenyeléskor amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott víz vagy tej bőséges itatása szükséges. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A helyszínre azonnal orvost kell hívni.

 

5./ Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes

Oltóanyag: CO2, oltópor, víz permet, hab a környezettől függően.

Különleges veszélyek: gőzét nem szabad belélegezni

Egyéb: a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni és elhelyezni.

 

6./ Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: el kell kerülni az anyag szembe, bőrre és ruházatra jutását, ehhez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Környezetvédelem: Az anyag élővízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni.

Szabadba jutás esetén: A padozatra került vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, nem éghető semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és zárt tartályban el kell szállítani. (Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos.). Összegyűjtés után a szennyezett felületet vízzel bőségesen le kell mosni.

 

7./ Kezelés és tárolás

Kezelés:

Óvintézkedés: tartsuk be a vegyszerkezelés általános szabályait. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket.

Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagokkal történő érintkezéstől. Használjuk az egyéni védőeszközöket.

Tárolás:

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:

MEGFELELŐEK: Élelmiszerektől, italoktól, savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni

jól szellőző, fedett tárolókban. Fagyástól és hő hatásától védendő. Eredeti, bontatlan csomagolásban

tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi.

MELLŐZNI: 50°C alatti tárolás, nem szakosított tárolás, savak jelenléte.

Csomagolás anyaga:

AJÁNLOTT: eredeti csomagolásban, PE flakon illetve kanna

NEM MEGFELELŐ: átcsomagolás, kémiai reakciót kiváltó anyagokkal történő érintkezés

 

8./ Az egészséget nem veszélyeztető rendszeres munkavégzés feltételei:

8.1/ Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra készül, lakossági forgalmazásra nem kerül.

A termékkel munkát csak meghatározott közegészségügyi ismeretekkel rendelkező, a készítmény toxikológiai tulajdonságait, szervezetre gyakorolt káros hatásait, ill. az elsősegélynyújtás módozatait ismerő dolgozó végezhet.

Esetleges bőrérzékenység jelentkezésekor soron kívül orvosi konzultáció szükséges.

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek tisztító-fertőtlenítése után a kezelt felületekről a szer maradványait alapos vizes öblítéssel el kell távolítani.

Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait.

 

8.2/ Műszaki intézkedések:

A felhasználásnak megfelelő műszaki megoldással el kell kerülni a termék, vagy oldatainak a szervezetbe történő bejutását. A készítmény csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható

Felügyeleti paraméterek:

Alkalmazás a használati utasítás szerint. Megfelelő szellőzés biztosítása.

 

8.3/ Egyéni védelem:

A tömény készítménnyel végzett tevékenység során az egyéni védő eszközök használata szükséges és el kell kerülni az aeroszol képződést.

 

9./ Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés: jellegének megfelelően habzó, síkos tapintású folyadék

Szín: színtelen, illetve gyengén sárgás optikailag tiszta

pH: 1 % -os vizes oldatban 200C-on 9,5-10,5 közötti érték

Sűrűség: 1.10 ą 0.05 g/cm3 200C-on

Illat, szag: termékre jellemző, klóros

Oldhatóság: korlátlanul elegyedik vízzel

Stabilitás: a felhasználás körülményei között stabil

Műszaki jellemző: könnyen leöblíthető

Aktív klórtartalom: min. 2.0 %

 

10./Stabilitás és reakciókészség:

 • Stabilitás: felhasználás körülményei között stabil, minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi az előírt tárolási körülmények betartása esetén. 900C felett a készítmény és oldata mérgező klórgáz fejlődése közben gyorsan bomlik.
 • Elkerülendő feltételek: 900C feletti hőmérséklet, reaktív anyagokkal való kapcsolat, nem szakszerű tárolás
 • Elkerülendő anyagok: erős savak, aminok és ammónia
 • Veszélyes bomlási termékek: klór gáz
 • Rendeltetésszerű felhasználás: fertőtlenítő hatású kézi mosogatás
 • Nem szabad felhasználni: rendeltetésétől eltérő célra és módon

 

11./Toxikológiai adatok:

A készítménnyel kapcsolatos mérgezésről nincs tudomásunk. A terméket nem vizsgálták be, hanem a hagyományos eljárások szerint besorolták. Toxikológiai szempontból az összetételnél (lásd 2. pont) felsorolt anyagok idevonatkozó irodalmi értékei a mérvadóak, figyelembe véve az alkalmazott koncentrációkat. A tisztítási folyamat közben a készítménnyel történő érintkezés maró hatást eredményezhet a szemen, a bőrön, de a légutak nyálkahártyájára jutás esetén egyaránt.

 

12./Ökotoxicitás:

 

Biológiai lebomlás

 • Nemionos tenzid: 85 % (28 nap, OECD 301 B) biológiailag könnyen lebontható

 

Hatás a vízi élőlényekre:

 • Na-hipoklorit: Haltoxicitás: 0,05 mg/l klór koncentráció fölött halálos
 • Kálium-hidroxid: Hal toxicitás: pH eltolódás miatt toxikus hatású
 • Nemionos tenzid: Hal toxicitás LC50: 14 mg/liter (jászkeszeg, Analogy) Toxicitás vizibolhára: EC50: 8 mg/liter (vizibolha, 48 óra,OECD 202) Toxicitás algákra: EC50 0.8 mg/liter (Scenedesmus subspicatus, 72 óra, OECD 201) Baktérium toxicitás EC50: 240 mg/liter (OECD 209, Analogy)

Mivel a készítmény akárcsak más tisztító-fertőtlenítőszerek, biológiailag aktív vegyianyagok, ezért oldatait használat után ennek megfelelően kell kezelni, figyelembe véve a tisztító oldatba került szennyeződések hatását is. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek.

 

13./Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a készítmény környezetbe kerülését.

A kiürült 1,5,10,20 literes göngyöleg műanyag tartályok tisztítás után kommunális hulladékként kezelhetők.

A kiürült 500, 1000 literes göngyöleg műanyag tartályokat a gyártó cég visszagyűjti, tisztítás után azonos célra újra felhasználja. (A sérült, és tisztított 500 és 1000 literes tartályok kommunális hulladékként nem kezelhetők.)

 

A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, javasolt EWC kódszám: 07 06 01* A felhasználást követően a felhasználási módtól függő EWC kódszámot a felhasználó állapítja meg.

 

14./Szállításra vonatkozó előírások

 

ADR: UN 1903 Folyékony, maró, fertőtlenítőszer m.n.n (Kálium-hidroxid, Nátrium-hipoklorit tartalmú oldat ) 8. II.

 

Szállításnál figyelembe kell venni a termék más anyagokkal való összeférhetőségét.

 

15./Szabályozási információk:

A készítményre vonatkozó minősítő szakvélemények illetve szakhatósági engedélyek és határozatok száma, a termék kezelésekor, használatakor figyelembe veendő fontosabb magyar előírások:

 

Azonosítási szám: OTH 557-2/2004

OÉTI 3733/1995

 

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól (33/2004.(IV.26.) EszCsM és a 73/2004.(VII.11.) EszCsM rendeletek

38/2003.(VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és

forgalomba-hozatalának feltételeiről

25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

6/2001.(II.28.) KöM rendelet és módosításai a mosó és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak

biológiai lebonthatóságának egyes szabályairól. 5/2004.(IV.23.) KvVM

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

35/1996. (XII.29.) BM rendelet és módosításai az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet

 

R 22 Lenyelve ártalmas

R 34 Égési sérülést okoz

R 35 Súlyos égési sérülést okoz

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

 

16./Egyéb:

A készítménnyel történő szakszerű munkavégzés érdekében kérjük, olvassa el a részletes termékismertetőt.

A biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció alapján készült. Az összeállítás tartalma a legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helyes és pontos, de javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek és nem biztos, hogy az ismertetett adatok a felhasználás időpontjában is maradéktalanul pontosak és helytállóak, ezért semmilyen jogviszony alapjául nem szolgálnak. Kérjük, ha az adatlapon, legjobb igyekezetünk ellenére valamely információ, pontosításra szorul, szíveskedjenek minket azonnal értesíteni.

 

Készült biocid készítményhez, a 44/2000. (XII.27.)EüM rendeletés módosításai, valamint a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet figyelembevételével

 

A kiállítás dátuma: 1998

Felülvizsgálat dátuma: 2006-04-10

 

7. számú Melléklet: Veszélyszimbólumok és jelek

 

 

8. számú Melléklet: Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

 

Egyszerű R mondatok

 

R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes  
R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat  
R 3 Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt  
R 4 Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez  
R 5 Hő hatására robbanhat  
R 6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes  
R 7 Tüzet okozhat  
R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat  
R 9 Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes  
R 10 Kevésbé tűzveszélyes  
R 11 Tűzveszélyes  
R 12 Fokozottan tűzveszélyes  
R 14 Vízzel hevesen reagál  
R 15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek  
R 16 Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes  
R 17 Levegőn öngyulladó  
R 18 A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet  
R 19 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet  
R 20 Belélegezve ártalmas  
R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas  
R 22 Lenyelve ártalmas  
R 23 Belélegezve mérgező (toxikus)  
R 24 Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus)  
R 25 Lenyelve mérgező (toxikus)  
R 26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus)  
R 27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus)  
R 28 Lenyelve nagyon mérgező (toxikus)  
R 29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek  
R 30 A használat során tűzveszélyessé válik  
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek  
R 32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek  
R 33 A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes  
R 34 Égési sérülést okoz  
R 35 Súlyos égési sérülést okoz  
R 36 Szemizgató hatású  
R 37 Izgatja a légutakat  
R 38 Bőrizgató hatású  
R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat  
R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított  
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat  
R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)  
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)  
R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat  
R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)  
R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet)  
R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat  
R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)  
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 51 Mérgező a vízi szervezetekre
R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre
R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 54 Mérgező a növényvilágra  
R 55 Mérgező az állatvilágra  
R 56 Mérgező a talaj szervezeteire
R 57 Mérgező a méhekre  
R 58 A környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 59 Veszélyes az ózonrétegre  
R 60 A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja  
R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet  
R 62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet  
R 63 A születendő gyermeket károsíthatja  
R 64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja  
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat  
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja  
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak  
R 68 Maradandó egészségkárosodást okozhat  

 

Összetett R mondatok

 

R 14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R 15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek
R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező
R 24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező
R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező
R 26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
R 26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású
R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 39/23 Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24 Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/25 Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26 Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/28 Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20 Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21 Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)
R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/22 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21/22 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23 Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/25 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24 Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24/25 Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

 

9. számú Melléklet:            A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

 

 

Egyszerű S mondatok

 

S 1 Elzárva tartandó
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 3 Hűvös helyen tartandó
S 4 Lakóterülettől távol tartandó
S 5 … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)
S 6 … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg)
S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S 8 Az edényzet szárazon tartandó
S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S 12 A tartályt nem szabad légmentesen lezárni
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 14 …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]
S 15 Hőhatástól távol tartandó
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 17 Éghető anyagoktól távol tartandó
S 18 Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
S 21 Használat közben tilos a dohányzás
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 29 Csatornába engedni nem szabad
S 30 Soha nem szabad vízzel keverni
S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S 39 Szem-/arcvédőt kell viselni
S 40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 41 Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni
S 42 Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg)
S 43 Tűz esetén …-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, „Víz használata tilos” mondatot is hozzá kell tenni
S 45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 47 … °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg)
S 48 …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 49 Csak az eredeti edényzetben tárolható
S 50 …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható
S 52 Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
S 53 Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges
S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 59 A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S 63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
S 64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen)

 

Összetett S mondatok

 

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
S 3/9/14 Hűvös, jól szellőztethető helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 3/9/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható
S 3/9/14/49 Hűvös, jól szellőztethető helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 3/14 Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 7/8 Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
S 7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó
S 7/47 Az edényzet légmentesen lezárva … °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 27/28 Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 29/56 Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S 36/39 Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni
S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 47/49 … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)

 

10. számú Melléklet: Egyéni védőeszközök csoportosítása a minősítő bizonyítványán található típusszám alapján

 

 

 

11. számú Melléklet: …………………….-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Használati Utasítása

 

………………..-TF-KLÓR-M HASZNÁLATI UTASÍTÁSA (baktericid (MRSA), fungicid hatású kézi mosogatószer)
(OÉTI:3733/1995/OÉTI „C”, OTH: 557-2/2004 ., OÉTI: 6023/1999 )

 

Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással melyet speciális tenzid-kombináció biztosít. Az …………..-TF-Klór-M folyékony változata alacsonyabb lúg és magasabb detergens tartalommal. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi. A kitűnő nedvesítő és szennyoldó hatás miatt a szennyeződésekbe beágyazódott mikroorganizmusok is elérhetővé válnak a fertőtlenítő ágens számára.

Az Országos Húsipari Kutató Intézet vizsgálatai szerint rendkívül hatásos szalmonella, Staphylococcus aureus, koliform, enterokokkusz, szulfitredukáló klosztridiumok ellen.

Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani, és fertőtlenítésre is szükség van. Ahol kéttálas mosogató van beépítve, a termék használatával a zsírtalanítás és a fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg. Jól alkalmazható a húsipar, növényolaj-ipar, konzervipar, élelmiszeripar egyéb területein, a közétkeztetés, vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű helyeken. Elsősorban kézi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott.

A termék alkalmas és engedélyezett étkezési tojások fertőtlenítő lemosására is.

Az alkalmazás módja: A felhasználáshoz a koncentrátumot először kevés 20-30 °C-os vízben célszerű felhígítani a szúrós szagú klórgázok hirtelen felszabadulásának elkerülése céljából, majd ezután kell beállítani a mosogató oldat hőfokát és mennyiségét.

A tisztítandó tárgyat a tisztító oldatba kell helyezni, vagy a tisztítandó felületet az oldattal benedvesíteni, a behatási idő leteltével mechanikai hatás segítségével (folyadék áramoltatás, dörzsölés, stb.) a felületet meg kell tisztítani, majd a vegyszermaradékot bő vizes öblítéssel eltávolítani.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.3% enyhén szennyezett

0.6 % közepesen szennyezett

1.5 % erősen szennyezett

(1 liter vízhez 3-15ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 35-50 °C, 5-7 perc

Tojásfertőtlenítéshez: 6% 25 °C 3 perc

A koncentrátum irritatív hatású. A ruhára és bőrre freccsent koncentrált vegyszert bő vízzel kell lemosni, majd a bőrfelületet zsíros krémmel bekenni. A szembe freccsent vegyszert bő vízzel kell kimosni, és a sérültet orvoshoz kell vinni. A hígítás és a szerrel végzett munka során megfelelő védőeszközt kell Viselni, és be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat

Tárolás: A raktározás során figyelembe kell venni, hogy a termék fényre érzékeny, ezért bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös de fagymentes helyen kell tárolni savaktól és élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat.

Sav hatására veszélyes gázok keletkeznek. A termék bontatlan csomagolásban a tárolási előírások betartása mellett tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi.

Kiszerelési egységei: 5, 10, 20, literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály.

Gyártja: ……………. 1 Kft. 1114 Budapest, …………….. 5.

Forgalmazza: ………….. 1 Kft. Kereskedelmi Iroda

1113 Budapest, ………………….. Tel: ……………….. Fax: ……………………

 

12. számú Melléklet: Biztonsági adatlapok nyilvántartása

SOR-SZÁM

 

VESZÉLYES

ANYAG / KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

VESZÉLY JELE R MONDATOK S MONDATOK

 

1. …………-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Xi R 31: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 51: Mérgező vízi szervezetekre.

 

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28:Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.

S 36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem/arcvédőt kell viselni.

S 50: Savval nem keverhető.

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

13. számú Melléklet:            Oktatási napló

 

Oktatás helyszíne: Oktatás dátuma:
 

 

 
Oktatást végezte: Oktatást végző aláírása:
 

 

 
Oktatás témája:
…………..-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer kezelésére, tárolására, felhasználására vonatkozó ismeretek átadása:

– Veszélyjele (Xi), és veszély szimbóluma

– Kockázatokra utaló R mondatok (R31, R36/37/38, R51)

– Biztonságos használatra vonatkozó S mondatok (S2, S24/25, S26, S28, S36/37/39, S50)

– Tárolás, kezelés (Előírás hogy legalább 5°C és 90 °C között, de gyakorlatban szobahőmérsékletű helyen megfelelő, szakosított tárolás, élelmiszerektől, savaktól, más vegyszerektől távol tárolandó, gyakori szellőztetéssel)

– Védőeszközök használata (védőkesztyű, védőkötény)

– Használat utasításnak megfelelő alkalmazás (Mosogatáshoz:  35-50°C hőmérséklet, 0,3-1,5 %, koncentráció 3-15ml szer / 1liter víz,  5-7perc behatási idő, gyakori szellőztetés melett, Tojás fertőtlenítéshez: 25°C hőmérséklet, 6%, koncentráció, 3perc behatási idő, gyakori szellőztetés melett)

– Elsősegélynyújtás módja belégzéskor, szembe jutáskor, véletlen lenyeléskor

– Hulladékkezelés, ártalmatlanítás (vegyszermaradványt veszélyes anyagként kell kezelni, kiürült 1,5-10-20 literes PE kannák vizes öblítés után kommunális hulladékként, 500-1000literes kiürült tartályokat gyártó visszagyűjti.)

– Írásbeli visszakérdezés (az oktatás az oktatott résztvevők írásbeli visszakérdezésével (teszttel) zárul, ha a teszt eredménye 60%-ot eléri a vizsga sikeres. A minősítést az oktató végzi.)

                       

Sor-szám Oktatásban részt vett dolgozó (nyomatott, olvasható név) Oktatásban részt vett dolgozó (aláírás) A vissza-kérdezés eredménye (%-ban) Minősítés eredménye (megfelelt / nem felelt meg
      1.        
      2.        
      3.        
      4.        
      5.        
      6.        
      7.        
      8.        
      9.        
   10.        
   11.        
   12.        

 

 

14. számú Melléklet: ……………….-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószeres mosogatás kétmedencés mosogatóban

 

 

I. Fázis:

Tisztítás-fertőtlenítés ……………-TF-Klór-M fertőtlenítő hatású mosogató a szennyezettség mértékétől függően 0,3-1,5%-os (0,3dl-1.5dl/10liter) melegvizes (35-50°C-os) oldatával,

5-7 perc behatási idő mellett.

(1. medence)

 

 

II. Fázis:

Vizes öblítés szermaradványok eltávolításáig

(2. medence)

 

 

III. Fázis:

Lecsepegtetés szermaradványok eltávolításáig

(Lecsepegtető tálca)

Törölgető ruha használata TILOS!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.