IX. MELLÉKLETEK

 

1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)

 

2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

 

3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap

 

4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

6. számú Melléklet: TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapja

 

7. számú Melléklet: Veszélyszimbólumok és jelek

 

8. számú Melléklet: Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

 

9. számú Melléklet: A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

 

10. számú Melléklet: Egyéni védőeszközök csoportosítása a minősítő bizonyítványán található típusszám alapján

 

11. számú Melléklet: TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Használati Utasítása

 

12. számú Melléklet: Biztonsági adatlapok nyilvántartása

 

13. számú Melléklet: Oktatási napló

 

14. számú Melléklet: -TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószeres mosogatás kétmedencés mosogatóban

 

 

1. számú Melléklet: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes anyag bejelentéséhez/törzskönyvezendő anyaghoz)

 

11. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

A kiállítás kelte:

1. Vegyi anyag neve

CAS-szám:

EU-szám:

Gyártó cég neve:

cím, telefon, fax:

Forgalmazó cég neve:

cím, telefon, fax:

Importáló cég neve:

cím, telefon, fax:

 

2. Összetétel:

hatóanyag: %

egyéb veszélyes szennyező anyag: koncentráció tartomány %

koncentráció tartomány %

egyéb veszélyes adalékanyag: koncentráció tartomány %

 

3. Veszélyesség szerinti besorolás

4. Elsősegélynyújtás

5. Tűzveszélyesség

6. Óvintézkedés baleset esetén

7. Kezelés és tárolás

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai adatok

12. Ökotoxicitás

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

15. Szabályozási információk

16. Egyéb

 

Dátum:

 

2. számú Melléklet: 2. BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

 

11. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. A készítmény neve:

Gyártó cég neve:

cím, telefon, fax:

Forgalmazó (exportáló) cég neve:

cím, telefon, fax:

Importáló cég neve:

cím, telefon, fax:

 

2. Összetétel:

a) veszélyes anyag (CAS-szám: ...) koncentrációtartomány %

b) veszélyes anyag (CAS-szám: ...) koncentrációtartomány %

c) veszélyes anyag (CAS-szám: ...) koncentrációtartomány %

d) veszélyes anyag (CAS-szám: ...) koncentrációtartomány %

 

3. Veszélyesség szerinti besorolás

4. Elsősegélynyújtás

5. Tűzveszélyesség

6. Óvintézkedés baleset esetén

7. Kezelés és tárolás

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

10. Stabilitás és reakciókészség

11. Toxikológiai adatok

12. Ökotoxicitás

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti pontos megnevezés, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható)

15. Szabályozási információk

16. Egyéb

Dátum:

 

3. számú Melléklet: Mérgezési eset bejelentőlap

 

12. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

 

1. A mérgezett adatai:

Névkód (családnév első, keresztnév első betűje):.................................................

Nem: férfi nő

Születési év: ............................................ (kor: ................)

Foglalkozás: ..........................................................................................................

Lakhely: (város: ............................ falu: .......................... megye: .....................)

 

 

2. A mérgezés

1. A mérgezést okozó anyag megnevezése: .........................................................

...............................................................................................................................

2. Időpontja: ................... év ................ hó ............ nap ............ óra ........ perc

3. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb .......................

4. Jellege: öngyilkosság, véletlen, kriminális, egyéb ..............................

 

 

3. Az első észlelés

1. Időpontja: .................. év ..... ....... hó .............. nap .... ...... óra ......... perc

2. Helye: saját lakás, idegen lakás, munkahely, közterület, egyéb .......................

3. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb ......................................................

4. Az ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás,

mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb ..... ..................................

5. Intézkedés: végleges ellátás, további kezelés járó betegként, kórházi beutalás, egyéb ...............................................................................................................................

Ha a mérgezett meghalt, a halál időpontja: .......év .........hó .nap ...óra. perc

6. Az első ellátást végző neve:

 

Munkahelye:.......................................................................................................

 

........................... év ................................... hó ...................... nap

 

 

 

..................................................

orvos, mentőtiszt aláírása

 

4. Kórházi ellátás

1. A felvétel időpontja: .............. év ............ hó ................ nap ........ óra ..... perc

2. A mérgezett állapota: eszméletlen, zavart tudat, ép tudat, légzési elégtelenség, keringési elégtelenség, egyéb ........................................................

3. Ellátás módja: hánytatás, gyomormosás, orvosi szén, hashajtás, mesterséges lélegeztetés, külső szívmasszázs, egyéb: ..........................................................

4. Kórisme: .......................................................................................................

5. Kibocsátás, elhalálozás időpontja: ........ év ............ hó .... nap ..... óra .....perc

6. A mérgezett sorsa: gyógyult, további orvosi ellenőrzést igényel, maradandó egészségkárosodást szenvedett, meghalt

7. Részletes epikrízis (laborleletekkel, halálos kimenetel esetén kórbonctani leletekkel): ............................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

8. Kórház, osztály megnevezése:

 

Címe: .....................................................................................................................

 

 

....................... év ......................... hó ................ nap

 

 

 

 

P. H.

 

 

..................................................

orvos olvasható aláírása

 

4. számú Melléklet: 1. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. Tevékenységet végző (cég)

Neve: .....................................................................................................................

Székhelye: ....................................................................................................... ..

Telephely címe: ....... ................................ Megye: ...........................

Telefon: ............................. fax: .......................... e-mail: ....................................

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ........................................

...............................................................................................................................

Felelős személy neve: ...........................................................................................

Elérhetőség címe: .................................................................................

Telefon: ............................. fax: .......................... e-mail: ....................................

2. A veszélyes anyaggal/veszélyes készítménnyel végzett tevékenység megnevezése a 2000. évi XXV. törvény 1. § u) pontja szerint: , , , , , , , , , előállítás (1), gyártás (2), feldolgozás (3), csomagolás (4), tárolás (5), anyagmozgatás (6), forgalmazás (7), értékesítés (8), felhasználás (9), elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat (10), egyéb (11).

 

A tevékenység TÁOR kódjai:

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A bejelentő tudomásul veszi, hogy

- a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

- 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

Dátum: ..................................................................

..................................................

aláírás

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni!

Igazolás

ÁNTSZ azonosító kód

Tevékenységet végző (cég)

Neve: .....................................................................................................................

Székhelye: ....... ..................................................................................................

Telephely címe: ..................................... Megye: ..............................

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta.

Dátum: ..................................................................

..................................................

aláírás

 

5. számú Melléklet: 2. ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez

 

13. számú melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

 

1. Tevékenységet végző (cég)

Neve: .....................................................................................................................

Székhelye: ....................................................................................................... ..

Telephely címe: ....... ................................ Megye: ...........................

Telefon: ............................. fax: .......................... e-mail: ....................................

A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i): ........................................

...............................................................................................................................

Felelős személy neve: ...........................................................................................

Elérhetőség címe: .................................................................................

Telefon: ............................. fax: .......................... e-mail: ....................................

2. Az első bejelentés időpontja: ... ........................................................................

ÁNTSZ azonosító kód:

3. Az adatváltozás szöveges ismertetése, időpontja: ..... .......................................

............................................................................................................................... ...............................................................................................................................4. A bejelentő tudomásul veszi, hogy:

- a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,

- 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

 

Dátum: ..................................................................

 

..................................................

aláírás

 

A bejelentéshez felbélyegzett, megcímzett borítékot kell mellékelni!

 

Igazolás

 

ÁNTSZ azonosító kód

Tevékenységet végző (cég)

Neve: .....................................................................................................................

Székhelye: ....... ..................................................................................................

Telephely címe: ..................................... Megye: ..............................

A bejelentést az ÁNTSZ fogadta.

 

Dátum: ..................................................................

 

..................................................

aláírás
 

6. számú Melléklet: ..-TF-KLÓR –M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Biztonsági adatlapja

 

1./ Készítmény neve: -TF-Klór-M

fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer

 

A gyártó, forgalmazó cég neve : 1 Kft.

1114 Budapest, 5.

Tel/fax: ( 1 ) . Tel 🙁 1 )

e-mail : innolabor@ahol.com (link sends e-mail).

 

Sűrgősségi telefon: OKK-OKBI-ETTSZ (1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

06-80-201-199

2./ Összetétel:

A 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján veszélyesnek minősülő összetevők:

Veszélyes anyagKoncentráció tartományCAS-számEU-számEU-jelR mondat

 

Kálium-hidroxid1-5 %1310-58-3215-181-3C maró22-35
Na-hipoklorit25-40 %7681-52-9231-668-3C maró31-34
Nemionos tenzid5-15 %61788-90-7 Xi irritatív

N környezeti veszély

38-41-50

 

3./ A készítmény veszélyesség szerinti besorolása: EU veszélyjel Xi irritatív

 

A koncentrált készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:

 • R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
 • R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
 • R 51 Mérgező a vízi szervezetekre

A koncentrált készítmény biztonságos használatra utaló S-mondatok:

 • S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
 • S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást
 • S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
 • S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
 • S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem/arcvédőt kell viselni
 • S 50 Savval nem keverhető

 

4./ Elsősegélynyújtás:

Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el.

Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezéskor a szert vízzel azonnal mossuk le, majd a bőrfelületet zsíros kozmetikai krémmel kenjük be a bőrből kioldott zsírok pótlása érdekében. Egyéni érzékenységtől függően szakorvossal történő konzultáció, esetleg dermatológiai ellátás is szükségessé válhat.

Szembe jutáskor legalább 15 percen át tartó folyóvizes szemöblítést kell végezni a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell irányítani a sérültet

Véletlen lenyeléskor amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott víz vagy tej bőséges itatása szükséges. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A helyszínre azonnal orvost kell hívni.

 

5./ Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes

Oltóanyag: CO2, oltópor, víz permet, hab a környezettől függően.

Különleges veszélyek: gőzét nem szabad belélegezni

Egyéb: a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni és elhelyezni.

 

6./ Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: el kell kerülni az anyag szembe, bőrre és ruházatra jutását, ehhez megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni.

Környezetvédelem: Az anyag élővízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A keletkezett hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások alapján kell kezelni.

Szabadba jutás esetén: A padozatra került vegyszert inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, nem éghető semleges abszorbens) kell behatárolni, majd össze kell gyűjteni, és zárt tartályban el kell szállítani. (Az összegyűjtés és a szállítás műveletére lehetőleg műanyag lapát, vödör vagy tartály használata ajánlatos.). Összegyűjtés után a szennyezett felületet vízzel bőségesen le kell mosni.

 

7./ Kezelés és tárolás

Kezelés:

Óvintézkedés: tartsuk be a vegyszerkezelés általános szabályait. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. pont). Használni kell az egyéni védőeszközöket.

Biztonságos kezelési utasítások: tartsuk be a vegyszerkezelés általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályait. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől, és a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagokkal történő érintkezéstől. Használjuk az egyéni védőeszközöket.

Tárolás:

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek:

MEGFELELŐEK: Élelmiszerektől, italoktól, savaktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni

jól szellőző, fedett tárolókban. Fagyástól és hő hatásától védendő. Eredeti, bontatlan csomagolásban

tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi.

MELLŐZNI: 50°C alatti tárolás, nem szakosított tárolás, savak jelenléte.

Csomagolás anyaga:

AJÁNLOTT: eredeti csomagolásban, PE flakon illetve kanna

NEM MEGFELELŐ: átcsomagolás, kémiai reakciót kiváltó anyagokkal történő érintkezés

 

8./ Az egészséget nem veszélyeztető rendszeres munkavégzés feltételei:

8.1/ Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra készül, lakossági forgalmazásra nem kerül.

A termékkel munkát csak meghatározott közegészségügyi ismeretekkel rendelkező, a készítmény toxikológiai tulajdonságait, szervezetre gyakorolt káros hatásait, ill. az elsősegélynyújtás módozatait ismerő dolgozó végezhet.

Esetleges bőrérzékenység jelentkezésekor soron kívül orvosi konzultáció szükséges.

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek tisztító-fertőtlenítése után a kezelt felületekről a szer maradványait alapos vizes öblítéssel el kell távolítani.

Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait.

 

8.2/ Műszaki intézkedések:

A felhasználásnak megfelelő műszaki megoldással el kell kerülni a termék, vagy oldatainak a szervezetbe történő bejutását. A készítmény csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható

Felügyeleti paraméterek:

Alkalmazás a használati utasítás szerint. Megfelelő szellőzés biztosítása.

 

8.3/ Egyéni védelem:

A tömény készítménnyel végzett tevékenység során az egyéni védő eszközök használata szükséges és el kell kerülni az aeroszol képződést.

 

9./ Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés: jellegének megfelelően habzó, síkos tapintású folyadék

Szín: színtelen, illetve gyengén sárgás optikailag tiszta

pH: 1 % -os vizes oldatban 200C-on 9,5-10,5 közötti érték

Sűrűség: 1.10 ą 0.05 g/cm3 200C-on

Illat, szag: termékre jellemző, klóros

Oldhatóság: korlátlanul elegyedik vízzel

Stabilitás: a felhasználás körülményei között stabil

Műszaki jellemző: könnyen leöblíthető

Aktív klórtartalom: min. 2.0 %

 

10./Stabilitás és reakciókészség:

 • Stabilitás: felhasználás körülményei között stabil, minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi az előírt tárolási körülmények betartása esetén. 900C felett a készítmény és oldata mérgező klórgáz fejlődése közben gyorsan bomlik.
 • Elkerülendő feltételek: 900C feletti hőmérséklet, reaktív anyagokkal való kapcsolat, nem szakszerű tárolás
 • Elkerülendő anyagok: erős savak, aminok és ammónia
 • Veszélyes bomlási termékek: klór gáz
 • Rendeltetésszerű felhasználás: fertőtlenítő hatású kézi mosogatás
 • Nem szabad felhasználni: rendeltetésétől eltérő célra és módon

 

11./Toxikológiai adatok:

A készítménnyel kapcsolatos mérgezésről nincs tudomásunk. A terméket nem vizsgálták be, hanem a hagyományos eljárások szerint besorolták. Toxikológiai szempontból az összetételnél (lásd 2. pont) felsorolt anyagok idevonatkozó irodalmi értékei a mérvadóak, figyelembe véve az alkalmazott koncentrációkat. A tisztítási folyamat közben a készítménnyel történő érintkezés maró hatást eredményezhet a szemen, a bőrön, de a légutak nyálkahártyájára jutás esetén egyaránt.

 

12./Ökotoxicitás:

 

Biológiai lebomlás

 • Nemionos tenzid: 85 % (28 nap, OECD 301 B) biológiailag könnyen lebontható

 

Hatás a vízi élőlényekre:

 • Na-hipoklorit: Haltoxicitás: 0,05 mg/l klór koncentráció fölött halálos
 • Kálium-hidroxid: Hal toxicitás: pH eltolódás miatt toxikus hatású
 • Nemionos tenzid: Hal toxicitás LC50: 14 mg/liter (jászkeszeg, Analogy) Toxicitás vizibolhára: EC50: 8 mg/liter (vizibolha, 48 óra,OECD 202) Toxicitás algákra: EC50 0.8 mg/liter (Scenedesmus subspicatus, 72 óra, OECD 201) Baktérium toxicitás EC50: 240 mg/liter (OECD 209, Analogy)

Mivel a készítmény akárcsak más tisztító-fertőtlenítőszerek, biológiailag aktív vegyianyagok, ezért oldatait használat után ennek megfelelően kell kezelni, figyelembe véve a tisztító oldatba került szennyeződések hatását is. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek.

 

13./Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Megfelelő körülmények biztosításával meg kell akadályozni a készítmény környezetbe kerülését.

A kiürült 1,5,10,20 literes göngyöleg műanyag tartályok tisztítás után kommunális hulladékként kezelhetők.

A kiürült 500, 1000 literes göngyöleg műanyag tartályokat a gyártó cég visszagyűjti, tisztítás után azonos célra újra felhasználja. (A sérült, és tisztított 500 és 1000 literes tartályok kommunális hulladékként nem kezelhetők.)

 

A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, javasolt EWC kódszám: 07 06 01* A felhasználást követően a felhasználási módtól függő EWC kódszámot a felhasználó állapítja meg.

 

14./Szállításra vonatkozó előírások

 

ADR: UN 1903 Folyékony, maró, fertőtlenítőszer m.n.n (Kálium-hidroxid, Nátrium-hipoklorit tartalmú oldat ) 8. II.

 

Szállításnál figyelembe kell venni a termék más anyagokkal való összeférhetőségét.

 

15./Szabályozási információk:

A készítményre vonatkozó minősítő szakvélemények illetve szakhatósági engedélyek és határozatok száma, a termék kezelésekor, használatakor figyelembe veendő fontosabb magyar előírások:

 

Azonosítási szám: OTH 557-2/2004

OÉTI 3733/1995

 

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól (33/2004.(IV.26.) EszCsM és a 73/2004.(VII.11.) EszCsM rendeletek

38/2003.(VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és

forgalomba-hozatalának feltételeiről

25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a csatornabírságról

6/2001.(II.28.) KöM rendelet és módosításai a mosó és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak

biológiai lebonthatóságának egyes szabályairól. 5/2004.(IV.23.) KvVM

94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

35/1996. (XII.29.) BM rendelet és módosításai az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet

 

R 22 Lenyelve ártalmas

R 34 Égési sérülést okoz

R 35 Súlyos égési sérülést okoz

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

 

16./Egyéb:

A készítménnyel történő szakszerű munkavégzés érdekében kérjük, olvassa el a részletes termékismertetőt.

A biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció alapján készült. Az összeállítás tartalma a legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában helyes és pontos, de javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek és nem biztos, hogy az ismertetett adatok a felhasználás időpontjában is maradéktalanul pontosak és helytállóak, ezért semmilyen jogviszony alapjául nem szolgálnak. Kérjük, ha az adatlapon, legjobb igyekezetünk ellenére valamely információ, pontosításra szorul, szíveskedjenek minket azonnal értesíteni.

 

Készült biocid készítményhez, a 44/2000. (XII.27.)EüM rendeletés módosításai, valamint a 38/2003. (VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet figyelembevételével

 

A kiállítás dátuma: 1998

Felülvizsgálat dátuma: 2006-04-10

 

7. számú Melléklet: Veszélyszimbólumok és jelek

 

 

8. számú Melléklet: Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

 

Egyszerű R mondatok

 

R 1Száraz állapotban robbanásveszélyes 
R 2Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat 
R 3Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt 
R 4Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez 
R 5Hő hatására robbanhat 
R 6Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes 
R 7Tüzet okozhat 
R 8Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat 
R 9Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes 
R 10Kevésbé tűzveszélyes 
R 11Tűzveszélyes 
R 12Fokozottan tűzveszélyes 
R 14Vízzel hevesen reagál 
R 15Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek 
R 16Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes 
R 17Levegőn öngyulladó 
R 18A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet 
R 19Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet 
R 20Belélegezve ártalmas 
R 21Bőrrel érintkezve ártalmas 
R 22Lenyelve ártalmas 
R 23Belélegezve mérgező (toxikus) 
R 24Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus) 
R 25Lenyelve mérgező (toxikus) 
R 26Belélegezve nagyon mérgező (toxikus) 
R 27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus) 
R 28Lenyelve nagyon mérgező (toxikus) 
R 29Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek 
R 30A használat során tűzveszélyessé válik 
R 31Savval érintkezve mérgező gázok képződnek 
R 32Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek 
R 33A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes 
R 34Égési sérülést okoz 
R 35Súlyos égési sérülést okoz 
R 36Szemizgató hatású 
R 37Izgatja a légutakat 
R 38Bőrizgató hatású 
R 39Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat 
R 40A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított 
R 41Súlyos szemkárosodást okozhat 
R 42Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 43Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
R 44Zárt térben hő hatására robbanhat 
R 45Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) 
R 46Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) 
R 48Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat 
R 49Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) 
R 50Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 51Mérgező a vízi szervezetekre
R 52Ártalmas a vízi szervezetekre
R 53A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 54Mérgező a növényvilágra 
R 55Mérgező az állatvilágra 
R 56Mérgező a talaj szervezeteire
R 57Mérgező a méhekre 
R 58A környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 59Veszélyes az ózonrétegre 
R 60A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja 
R 61A születendő gyermekre ártalmas lehet 
R 62A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet 
R 63A születendő gyermeket károsíthatja 
R 64Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja 
R 65Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat 
R 66Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 
R 67Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
R 68Maradandó egészségkárosodást okozhat 

 

Összetett R mondatok

 

R 14/15Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek
R 15/29Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek
R 20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas
R 20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező
R 24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 23/25Belélegezve és lenyelve mérgező
R 23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező
R 26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező
R 26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező
R 26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező
R 36/37Szemizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/38Szem- és bőrizgató hatású
R 37/38Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 36/37/38Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 39/23Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/25Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/24Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/25Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/24/25Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/23/24/25Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/27Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/28Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/28Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/27/28Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 39/26/27/28Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/22Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/21Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/22Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/21/22Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 68/20/21/22Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat
R 42/43Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)
R 48/20Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/22Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/22Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/21/22Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/20/21/22Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/25Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/25Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/24/25Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 48/23/24/25Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat
R 50/53Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 51/53Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 52/53Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

 

9. számú Melléklet: A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

 

 

Egyszerű S mondatok

 

S 1Elzárva tartandó
S 2Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 3Hűvös helyen tartandó
S 4Lakóterülettől távol tartandó
S 5... alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)
S 6... alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg)
S 7Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S 8Az edényzet szárazon tartandó
S 9Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó
S 12A tartályt nem szabad légmentesen lezárni
S 13Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 14...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg]
S 15Hőhatástól távol tartandó
S 16Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás
S 17Éghető anyagoktól távol tartandó
S 18Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni
S 20Használat közben enni, inni nem szabad
S 21Használat közben tilos a dohányzás
S 22Az anyag porát nem szabad belélegezni
S 23A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)
S 24A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 25Kerülni kell a szembejutást
S 26Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 27A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni
S 28Ha az anyag a bőrre kerül, ...-val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 29Csatornába engedni nem szabad
S 30Soha nem szabad vízzel keverni
S 33A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell
S 35Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 36Megfelelő védőruházatot kell viselni
S 37Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 38Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
S 39Szem-/arcvédőt kell viselni
S 40A padlót és a beszennyeződött tárgyakat ...-val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 41Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni
S 42Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg)
S 43Tűz esetén ...-val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, „Víz használata tilos” mondatot is hozzá kell tenni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 47... °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg)
S 48...-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 49Csak az eredeti edényzetben tárolható
S 50...val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 51Csak jól szellőztetett helyen használható
S 52Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
S 53Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges
S 56Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
S 57A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
S 59A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
S 60Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
S 61Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
S 62Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
S 63Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
S 64Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen)

 

Összetett S mondatok

 

S 1/2Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 3/7Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
S 3/9/14Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 3/9/49Hűvös, jól szellőztethető helyen, csak az eredeti edényben tárolható
S 3/9/14/49Hűvös, jól szellőztethető helyen, ...-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 3/14Hűvös helyen, ...-tól/-től távol tartandó [az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg]
S 7/8Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó
S 7/9Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó
S 7/47Az edényzet légmentesen lezárva ... °C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)
S 20/21A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 24/25Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 27/28Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű ...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg)
S 29/35Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
S 29/56Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtő helyre kell vinni
S 36/37Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S 36/39Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni
S 37/39Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
S 36/37/39Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 47/49... °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg)

 

10. számú Melléklet: Egyéni védőeszközök csoportosítása a minősítő bizonyítványán található típusszám alapján

 

 

 

11. számú Melléklet: .-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer Használati Utasítása

 

..-TF-KLÓR-M HASZNÁLATI UTASÍTÁSA (baktericid (MRSA), fungicid hatású kézi mosogatószer)
(OÉTI:3733/1995/OÉTI „C”, OTH: 557-2/2004 ., OÉTI: 6023/1999 )

 

Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással melyet speciális tenzid-kombináció biztosít. Az ..-TF-Klór-M folyékony változata alacsonyabb lúg és magasabb detergens tartalommal. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi. A kitűnő nedvesítő és szennyoldó hatás miatt a szennyeződésekbe beágyazódott mikroorganizmusok is elérhetővé válnak a fertőtlenítő ágens számára.

Az Országos Húsipari Kutató Intézet vizsgálatai szerint rendkívül hatásos szalmonella, Staphylococcus aureus, koliform, enterokokkusz, szulfitredukáló klosztridiumok ellen.

Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentős mennyiségű zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani, és fertőtlenítésre is szükség van. Ahol kéttálas mosogató van beépítve, a termék használatával a zsírtalanítás és a fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg. Jól alkalmazható a húsipar, növényolaj-ipar, konzervipar, élelmiszeripar egyéb területein, a közétkeztetés, vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegű helyeken. Elsősorban kézi fertőtlenítő mosogatáshoz ajánlott.

A termék alkalmas és engedélyezett étkezési tojások fertőtlenítő lemosására is.

Az alkalmazás módja: A felhasználáshoz a koncentrátumot először kevés 20-30 °C-os vízben célszerű felhígítani a szúrós szagú klórgázok hirtelen felszabadulásának elkerülése céljából, majd ezután kell beállítani a mosogató oldat hőfokát és mennyiségét.

A tisztítandó tárgyat a tisztító oldatba kell helyezni, vagy a tisztítandó felületet az oldattal benedvesíteni, a behatási idő leteltével mechanikai hatás segítségével (folyadék áramoltatás, dörzsölés, stb.) a felületet meg kell tisztítani, majd a vegyszermaradékot bő vizes öblítéssel eltávolítani.

Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.3% enyhén szennyezett

0.6 % közepesen szennyezett

1.5 % erősen szennyezett

(1 liter vízhez 3-15ml vegyszer)

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 35-50 °C, 5-7 perc

Tojásfertőtlenítéshez: 6% 25 °C 3 perc

A koncentrátum irritatív hatású. A ruhára és bőrre freccsent koncentrált vegyszert bő vízzel kell lemosni, majd a bőrfelületet zsíros krémmel bekenni. A szembe freccsent vegyszert bő vízzel kell kimosni, és a sérültet orvoshoz kell vinni. A hígítás és a szerrel végzett munka során megfelelő védőeszközt kell Viselni, és be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat

Tárolás: A raktározás során figyelembe kell venni, hogy a termék fényre érzékeny, ezért bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös de fagymentes helyen kell tárolni savaktól és élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat.

Sav hatására veszélyes gázok keletkeznek. A termék bontatlan csomagolásban a tárolási előírások betartása mellett tárolva minőségét a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi.

Kiszerelési egységei: 5, 10, 20, literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály.

Gyártja: . 1 Kft. 1114 Budapest, .. 5.

Forgalmazza: .. 1 Kft. Kereskedelmi Iroda

1113 Budapest, .. Tel: .. Fax:

 

12. számú Melléklet: Biztonsági adatlapok nyilvántartása

SOR-SZÁM

 

VESZÉLYES

ANYAG / KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

VESZÉLY JELER MONDATOKS MONDATOK

 

1. -TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer XiR 31: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R 51: Mérgező vízi szervezetekre.

S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S 26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 28:Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni.

S 36/37/39: Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szem/arcvédőt kell viselni.

S 50: Savval nem keverhető.

2.

 

   
3.

 

   

 

13. számú Melléklet: Oktatási napló

 

Oktatás helyszíne:Oktatás dátuma:

 

 
Oktatást végezte: Oktatást végző aláírása:

 

 
Oktatás témája:
..-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer kezelésére, tárolására, felhasználására vonatkozó ismeretek átadása:

- Veszélyjele (Xi), és veszély szimbóluma

- Kockázatokra utaló R mondatok (R31, R36/37/38, R51)

- Biztonságos használatra vonatkozó S mondatok (S2, S24/25, S26, S28, S36/37/39, S50)

- Tárolás, kezelés (Előírás hogy legalább 5°C és 90 °C között, de gyakorlatban szobahőmérsékletű helyen megfelelő, szakosított tárolás, élelmiszerektől, savaktól, más vegyszerektől távol tárolandó, gyakori szellőztetéssel)

- Védőeszközök használata (védőkesztyű, védőkötény)

- Használat utasításnak megfelelő alkalmazás (Mosogatáshoz: 35-50°C hőmérséklet, 0,3-1,5 %, koncentráció 3-15ml szer / 1liter víz, 5-7perc behatási idő, gyakori szellőztetés melett, Tojás fertőtlenítéshez: 25°C hőmérséklet, 6%, koncentráció, 3perc behatási idő, gyakori szellőztetés melett)

- Elsősegélynyújtás módja belégzéskor, szembe jutáskor, véletlen lenyeléskor

- Hulladékkezelés, ártalmatlanítás (vegyszermaradványt veszélyes anyagként kell kezelni, kiürült 1,5-10-20 literes PE kannák vizes öblítés után kommunális hulladékként, 500-1000literes kiürült tartályokat gyártó visszagyűjti.)

- Írásbeli visszakérdezés (az oktatás az oktatott résztvevők írásbeli visszakérdezésével (teszttel) zárul, ha a teszt eredménye 60%-ot eléri a vizsga sikeres. A minősítést az oktató végzi.)

Sor-számOktatásban részt vett dolgozó (nyomatott, olvasható név)Oktatásban részt vett dolgozó (aláírás)A vissza-kérdezés eredménye (%-ban)Minősítés eredménye (megfelelt / nem felelt meg
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    

 

 

14. számú Melléklet: .-TF-KLÓR-M fertőtlenítő hatású kézi mosogatószeres mosogatás kétmedencés mosogatóban

 

 

I. Fázis:

Tisztítás-fertőtlenítés -TF-Klór-M fertőtlenítő hatású mosogató a szennyezettség mértékétől függően 0,3-1,5%-os (0,3dl-1.5dl/10liter) melegvizes (35-50°C-os) oldatával,

5-7 perc behatási idő mellett.

(1. medence)

 

 

II. Fázis:

Vizes öblítés szermaradványok eltávolításáig

(2. medence)

 

 

III. Fázis:

Lecsepegtetés szermaradványok eltávolításáig

(Lecsepegtető tálca)

Törölgető ruha használata TILOS!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.