ISO 9001:2015 lépésről lépésre 10.

A legalapvetőbb fogyasztóvédelmi követelmény, a veszélyes termékek forgalomba kerülését gátolja meg. Az Európai Unió belső piacán csak a CE jelöléssel ellátott termékek kerülhetnek forgalomba. Ez a jelzés igazolja, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és irányelveknek.

A termékek biztonságosságáért a gyártó felel. E tekintetben az importőr is gyártónak minősül.

Csak biztonságos termékek hozhatók forgalomba. Az Európai Unió területén forgalmazott termékek nem lehetnek veszélyesek, vagy csak minimális veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra nézve a termék általános használata közben. A forgalmazott termékeknél figyelembe kell venni a használatból eredő előrelátható következményeket is. (Pl.: a bicikli esetében figyelembe kell venni az eséssel járó következményeket).

A gyártók helyett a forgalmazót terheli a felelősség, ha a rendelkezésükre álló információk alapján tudják, illetve sejtik, hogy a termék nem biztonságos, vagy ha a termék gyártója nem állapítható meg.

A termékek biztonságosságáról az általános termékbiztonsági jogszabályok rendelkeznek, de bizonyos termékekre külön szabályok is érvényben vannak.

A termékbiztonsági szabályok célja, hogy a kényesebb termékekről még szigorúbban rendelkezzenek. Ilyenek például az élelmiszerek, a gyógyászati termékek, a kozmetikai termékek, a játékok és az elektronikus háztartási berendezések, gépes kisfeszültségű villamos berendezések, gázkészülékek, stb.

E termékbiztonsági előírások minimális biztonsági követelményeket írnak elő. A konkrét műszaki előírásokat nem kötelező szabványok határozzák meg.

Minőségügyi rendszerek

MIRE JÓ A SZABVÁNY, ÉS MI AZ EGYÁLTALÁN?

Amennyiben egy termékről kiderül, hogy veszélyes, a piacfelügyeleti hatóságok a terméket azonnal visszarendelhetik a boltokból.

A termékbiztonság egyes területei önkéntes alapon, míg mások jogilag szabályozottan működnek. Ezen szabályok csupán részben közösségiek.

Ezen a területen is működik az ún. "kölcsönös elismerés" elve, miszerint ha valamely terméket az egyik tagállam jogszabályainak megfelelően állítanak elő, és ezt megfelelően tanúsítják, akkor az a többi tagállamban is forgalomba hozható.

Az Európai Unió belső piacán csak azok a termékek hozhatók forgalomba, amelyek a rájuk vonatkozó termékbiztonsági követelményeknek és irányelveknek maradéktalanul megfelelnek.

A CE (Conformité Européenne) jelölés feltüntetése a terméken azt jelenti, hogy az maradéktalanul megfelel a fent említett irányelveknek, tehát biztonságos, s erről az előírt módon meg is győződtek.

A CE jelöléssel ellátott termék az Európai Unióban bárhol szabadon forgalomba hozható.

A CE jelölés megszerzése a terméktől és az azt szabályozó irányelv(ek)től függően igen változatos lehet, terjedhet a belső gyártói nyilatkozattól egészen a külső fél által tanúsított, teljes minőségbiztosítási rendszerig. Amennyiben tanúsító vállalat bevonása szükséges, a CE nyilatkozaton a tanúsító szervezet adatait is fel kell tüntetni.

A hatóság a kereskedelemben ellenőrzi, hogy a CE jelöléssel ellátott termék rendelkezik-e a szükséges dokumentumokkal, megfelel-e a mintadarabnak és az irányelvek által előírt lényeges biztonsági követelményeknek. A hatóság a megfelelőséget a gyártás helyén is ellenőrizheti.

A magyar vállalkozások számára már a csatlakozás előtt is lehetséges volt bizonyos termékkörökre vonatkozóan a CE jelölés használata, amelyet a 2001. július 1-jén hatályba lépett PECA jegyzőkönyv szabályozott.

A CE jelölés feljogosítja, illetve segíti a termékeket, hogy belépjenek a belső piacra.

 

Megfelelőségi nyilatkozat

Az egyszerűbb műszaki termékek esetében lehetőség van arra, hogy a gyártó végezze el termékének vizsgálatát. Ilyenkor a gyártó meghatározza, hogy az általa gyártott termék, mely európai uniós előírásoknak felel meg, és ráteszi a CE megjelölést a termékre. Ezen megjelölés hamísítása vagy hiánya játékok, illetve elektronikus háztartási berendezések esetében a közösségi szabályozás megsértésének minősül, és az egyes tagállamok által meghatározott szankciókat von maga után.

 

Megfelelőségi vizsgálat

A megfelelősségi viszgálatot ún. vizsgáló laboratórium végezheti el, melyet a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditál. Az így kapott eredményeket a tanúsító összehasonlítja a szabványban megfogalmazottakkal, és ez alapján terméktanúsítványt, minőségügyi rendszerek tanúsítványát, illetve személyzettanúsítást fogalmaz meg.

A vizsgálat lehet kötelező vagy önkéntes. Amennyiben kötelező, ennek elvégzésére akkreditált testületet jelölhetnek ki. (Az erre alkalmas testületek listája a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál hozzáférhető.)

 

Kiegészítő információk: CE jelölés az ipari termékeken füzetsorozat (ITDH-Euro Info Központ):

1. füzet - Alapvető tudnivalók

2. füzet - Gépek biztonsági követelményei

3. füzet - Villamos termékek biztonsági követelményei (LVD)

4. füzet - Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

5. füzet - Gázfogyasztó készülékek (javított kiadás)

6. füzet - Melegvízkazánok (javított kiadás)

7. füzet - Orvostechnikai eszközök (javított kiadás)

8. füzet - Játékszerek biztonságossága

9. füzet - Nyomástartó edények, nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményei (javított kiadás)

10. füzet - Robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei (ATEX)

11. füzet - Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R&TTE)

12. füzet - Nem-automatikus működésű mérlegek (NAWI)

13. füzet - Egyéni védőeszközök (PPE)

14. füzet - Mérőműszerek (MID)

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.