Belső auditálás

Felnőttképzési NMH Nyilvántartási számunk: E-000179/2014

Az Energiairányítási rendszerek felnőttképzési program célja: Az energiairányítási rendszerek követelményeinek, és a követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek, eszközrendszerek megismerése, amelyek felhasználása segíti az energiateljesítményt, hatékonyságot és az energiafelhasználás módját.

Célcsoportja: Minden alkalmazott, aki munkája során hozzá kíván járulni egy energiatudatos szervezeti kultúra kialakításához, hogy segítse munkáltatója ilyen irányú törekvéseit.

Megszerezhető kompetenciák:

  1. Energiairányítási rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása. Az energiával való hatékony gazdálkodási kényszerből adódó szervezeti törekvéseket támogató ismeretek megszerzése.
  2. A meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésével, és a megújuló természeti erőforrások túlhasználatával járó veszélyek, és az ellenük való védekezés lehetőségeinek megismerése.
  3. Az energiairányítás körébe tartozó szabványok - ISO 50001- alapismeretei benne: gyakorlati alkalmazásuk eszközrendszerei.
  4. Az enerigával való gazdálkodás, a megújuló energiák felhasználása, a környezeti terhelések csökkentése területén szerzett ismeretek felhasználása a vállalkozás gazdálkodásában.

Képzési idő: 20 tanóra (16 elmélet + 4 gyakorlat)

Vizsga: teszt

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!