ISO 9001 belső auditor

Munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy fogalmak és területek

Hol a helye a munkavédelemnek?

A társadalmakban különös fontossága van a rendelkezésre álló termelési tényezők védelmének.
A természeti erőforrások (ásványkincs, energiaforrások, termőföld, élővilág) védelme a környezetvédelem feladata.
A dolgozó emberről, egészségéről, munkaképességének megőrzéséről a munkavédelem gondoskodik, az alábbi területek szabályozásával.

A munkavédelem a munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények rendszere, ami a következő területre terjed ki:

  • Egészséges munkahelyek kialakítása, a megfelelő műszaki és higiéniai követelmények biztosítása
  • Munkaeszközök
  • Veszélyes anyagok
  • Munkaszervezés és munkaidő
  • Kiemelt csoportok védelme
  • Munkavédelmi szervezet kialakítása és működtetése

Ezeken a területeken megvalósított szakszerű programok biztosítják a munkahelyi egészség és biztonság kialakítását és fenntartását.

Munkavédelem, munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy

A munkavédelem tárgyi és személyi összetevői sokféle kapcsolatrendszerben léteznek.

A munkavédelem tárgyi összetevői olyan munkaszervezeti formák, munkamódszerek, technológiák, biztonsági eszközök alkalmazása, kialakítása, amelyek a baleseti veszélyt a lehető legkisebb mértékre korlátozzák.
A tárgyi feltételek érvényesülnek az általános és a részletes egyes foglalkozásokra, szakmákra vonatkozó egészségvédő előírásokban és azok megvalósításában.

Nem kevésbé fontosak a munkavédelem személyi feltételei.
Személyi feltételek körébe tartoznak a testi, pszichológiai felkészültség, a megfelelő szakképzettség, a foglalkozásban való tájékozottság, a biztonsági előírások ismerete és tudatos gyakorlati alkalmazása.
Az előbbi a szakmai képzéssel, megfelelő szakmai képesítésű személy alkalmazásával, az utóbbi a balesetelhárítási alapképzéssel, és a rendszeresen ismétlődő képzéssel valósítható meg.

A balesetek okai és következményei ezekkel a tárgyi és személyi feltételekkel függnek össze, amiben a munkáltatónak és a munkavállalónak egyaránt komoly a felelőssége és nélkülözhetetlen az elkötelezettsége.

A munkavédelem területei:

A munkabiztonság: az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és szervezési feltételrendszere. Meghatározza a munkakörülményeket és a munkavégzés szabályait. Célja a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek vizsgálata, az ismétlődések megakadályozása.
Feladata a veszélyforrások feltárása, kiküszöbölése, vagy erre való felkészítés.

A foglalkozás-egészségügy körébe a munkakörnyezetben előforduló egészségkárosító fizikai és/vagy kémiai ártalmak tartoznak, így a különféle munkakörök higiéniás követelményeit foglalja össze.

A nem megfelelő tárgyi és/vagy személyi feltételek mellett végzett munkavégzésből származó balesetek sújtják a munkavállalót, munkáltatót és a társadalmat.

Valóban olyan feladat ez, amelyben csak valamennyi érintett (munkáltató és munkavállaló) rendkívül erős elkötelezettsége, és a feladatok rendszerbefoglalása, és a teljesítések igazolhatósága hozhat és tarthat fenn igazi eredményt.

Itt és most újból fel kell tenni a kérdést!:

Milyen az én vállalkozásom munkabiztonsága?
Tudok-e eleget az ezt szabályozó rendszerekről?

A folytatásban ezekről a rendszerekről, mint készen megvásárolható szabályozásokról olvashat!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.