ISO 50001 belső auditor

RENDSZERISMERET ÉS MOTIVÁCIÓ

Amikor egy vállalkozás bevezet és működtet irányítási rendszert, és az alkalmazottak  nem tudják saját szerepüket elhelyezni a szervezet műküdési rendszerében,

  • mert nem értik a rendszer szükségességét,
  • ezért nem azonosulnak munkáltatójuk politikájával és/vagy céljaival  nem tudják, hogy részben a működtetett rendszer értékeként van munkájuk.
  • elköteleződésük, következésképpen a szervezeti kultúra nem éri el azt a szintet, amelyben a vezetés teljeskörűen támaszkodni tud a közösségre céljai elérésében.
  • az alkalmazottak ilyen szemlélete mellett a szükséges ismereteiket belső képzésekkel nem lehet elérni, az azonosulás és ennek következtében a bizalom hiánya miatt ez igaz még a legjobban megtervezett és kivitelezett belső képzések esetében is.

Képzéseink 16 év gyakorlati tapasztalataira épülnek. A rendszerek működési logikájának és szerepének megismerése arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy érdekeiknek megfelelően  törekedjenek felismerni munkájuk, valamint a környezetükben folyó munkákban fellépő hiányosságokat. A képzéssel megszerzett ismereteik birtokában képesek a hibákra megfelelő intézkedést végezni, akár saját, akár pedig más munkájában is azonosították a jelenséget.

Mindez annak az eredménye, hogy a dolgozók megértik munkájuk hatását a termékre, szolgáltatásra és ez által megértik munkájuk felelősségét saját egzisztenciájukra nézve.
A szervezet vezetése, a megfelelő színvonalú szervezeti kultúra kialakítása, elmélyítése folytán elkötelezett, együttműködő és motivált dolgozókkal végezheti munkáját.

Amennyiben az alábbi meghatározásokra vagy kérdésekre legalább két „igen” választ ad, akkor az adott képzésre szüksége van!

 

Minőségügyi rendszerek (PL-5555)

1. Felismertük az emberi erőforrásoknak a termékeinkre, szolgáltatásainkra és üzleti lehetőségeinkre gyakorolt hatását. A stratégiai tervezéskor jelentős szerepet szánunk azon dolgozóink ismereteinek képzésekkel történő fejlesztésére, akik munkájának eredménye egyértelműen hat a késztermék vagy szolgáltatás minőségére.

2. Célunk a minél magasabb hozzáadott értékű termékek, szolgáltatások elérése és azok minél hatékonyabb előállítását, teljesítését, valamint ezek értékesítését, fejlesztését lehetővé tevő képzésekkel a vállalkozás hatékonyságának növelése.

3. Megtapasztaltuk, hogy a dolgozók képzésével elérhető, hogy az igen szigorú gyártástechnológiai előírásoknak megfelelő, folyamatosan jó minőségű késztermék kerüljön piacra.

4. Célunk egy jól prosperáló dolgozói közösség kialakítása és egyben tartása. Olyan képzésre van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági, technológiai, társadalmi változásokat időben felismerjük, ezekre reagálva piacainkat megőrizzük, növeljük, ezáltal megtarthassuk munkavállalóinkat. Felismertük, hogy dolgozóink megfelelő ismeretei hozzájárulnak cégünk gazdaságosságához, hosszú távú fennmaradásához.

5. Fő célkitűzésünk a jelenlegi magas minőségi szint fenntartása, a hatékonyság javítása, kapacitásunk magasabb szintű kihasználása, piaci jelenlétünk erősítése. Ehhez szükséges dolgozóinkban egy szemlélet formáló egészséges és korszerű gondolkodásmód kialakítása. Mindezt elsősorban dolgozóink szemléletformáló képzésein keresztül kívánjuk elérni. Olyan képzést szeretnénk, amely elengedhetetlen mind a fizikai dolgozók kitűzött céljainknak megfelelő munkavégzéséhez, mind a magasabban képzett szakembereink elkötelezettségének növeléséhez.

6. Terveink megvalósításában nagy szerepet játszanak a gyakorlatorientált képzések. A képzési programok kiválasztásánál döntő szerepet játszik, hogy a felkínált és nélkülözhetetlen elméleti tudás megszerzése mellett, cégünkre szabott (helyszíni) gyakorlati oktatások formájában valósuljon meg ezek rögzítése. Dolgozóink is nagyobb lelkesedéssel támogatják azon elképzelésünket, hogy a megszokott környezetükben, a saját munkafolyamataikra vonatkoztatva kapjanak ténylegesen használható gyakorlati útmutatót, mintsem hogy a valóságtól elvonatkoztatott elméleti képzésben részesüljenek.

Mi a kockázat, mi a lehetőség?

7. Felismertük, hogy a szükséges ismeretek elsajátítására a különböző iskolarendszerű tananyagok és képzések nem alkalmasak. A megfelelő ismeretek megszerzését, melyet az egyre gyorsabban változó gazdasági, társadalmi elvárások tesznek indokolttá, csak felnőttképzésen keresztül lehet biztosítani.

8. Tapasztalataink azt igazolják, hogy dolgozóinknak a megváltozott életünkhöz, környezetünkhöz való minél tökéletesebb alkalmazkodásához folyamatos továbbképzésre van szüksége. Az egyéni érdek is az előzőekben megfogalmazottakat erősíti, hiszen az új ismeretek hosszú időre meghatározhatják egzisztenciájukat.

9. Megtapasztaltuk a következő idézet igazságát: "Egy cég növekedését mindig meg kell előznie az irányítás és végrehajtás szervezeti fejlődésének." Ez a cégvezetés stratégiai alapeszméjévé vált, melyet a korábbi éveknél sikeresebben kívánunk alkalmazni. Ez indokolja, hogy a munkavégzés minőségét és színvonalát meghatározó képzéseket szeretnénk bevezetni a minőségkultúra fejlesztésének érdekében.

10. Olyan képzést keresünk, amely segítségével a vállalati hatékonyság emelkedik, ami a versenyképességünk növekedését eredményezi. Ez magasabb árbevétellel, a vállalatunk növekedésének biztosításával járna együtt. Mindezek együttesen eredményeznék, hogy munkavállalóink foglalkoztathatóak maradnak, sőt újabb munkahelyek teremtődnek. Ezért számunkra különös fontossággal és kiemelt jelentőséggel bírnak a képzések.

11. Cégünk vezetése szeretné a következő évek nagyarányú fejlesztésének humánerőforrás alapjait lefektetni. Biztosítva cégünk hosszú távú fennmaradását, értékesítési volumenünk és dolgozóink jólétének növelését. Mindezekkel megalapozva cégünk további üzleti sikerességét. Hisszük, hogy az oktatások alatt szerzett ismereteket dolgozóink nem csak a munkahelyükön, hanem otthonukban, általános magánéletükben Is fel tudják használni.

12. Az elkövetkező években társaságunknál megvalósuló fejlesztési elképzelések sikere elképzelhetetlen munkatársaink ismereteinek, képességeinek fejlesztése nélkül.

13. Olyan képzést keresünk, amely lehetővé teszi, hogy dolgozóink "egy nyelven kommunikáljanak", azaz a cégen belül egységes minőségi és munkakultúra szemlélet alakuljon ki. Ez biztosíthatja a folyamatok minőségének javulásán keresztül cégünk hatékonyságát.

Környezetvédelmi rendszerek (PL-5395)
Munkavédelmi rendszerek (PL-5330)
Élelmiszerbiztonsági rendszerek (PL-5396)

14. Dolgozóink munkájuk során, vállalkozásunk tevékenységéhez igazodva az elvárt minőség és mennyiség elérése érdekében, a minőségirányítás, környezetvédelem, munkabiztonság és az élelmiszerhigiénia szigorú követelményeit is be kell, hogy tartassuk. Mindezek okán döntő többségük minőség-, és környezettudatos munkavégzéssel kapcsolatos szemléletét  erősíteni kívánjuk, külön kiemelve cégünk speciális környezeti hatását és a termelés igen szigorú munkavédelmi, élelmiszerhigiéniai előírásokban rögzített elvárásait.

15. Működésünk, piaci jelenlétünk, fennmaradásunk szempontjából kiemelten fontos az igen szigorú élelmiszerhigiéniai, -minőségi, a környezet- és munkavédelmi előírások betartása, betartatása. Cégünk elkötelezett az ügyfélkövetelmények teljesítése mellett abban is, hogy biztosítsa a munkatársaink egészségét és biztonságát nem veszélyeztető munkafeltételeket. Ennek egyik alapvető módja munkatársaink folyamatos képzése, akik az így megszerzett tudásukat a gyakorlati munkában is hasznosítani tudják, javítva ezzel cégünk versenyképességét, a kitűzött céljaink elérését és ezen keresztül saját munkaerő piaci helyzetüket, sikerességüket.

16. A fogyasztói és hatósági elvárások alapján igen szigorú minőségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi szabályoknak kell megfelelnünk. Dolgozóink ismereteit fejleszteni szükséges e téren, hiszen sikerünk, és ezen keresztül az ő megélhetésük is, csak így biztosítható.

17. Célunk, hogy a megszerezhető minőségügyi, környezet-, munka- és egészségvédelmi ismeretek birtokában dolgozóink eddigi munkájukat a nagyobb igénybevétel mellett is kellő odafigyeléssel és magabiztossággal tudják végezni.

18. Megtapasztaltuk, és így meggyőződésünkké vált, hogy a jól megválasztott képzés nem csak új ismereteket ad, de egy igazi elkötelezettséget biztosító szervezeti kultúra kialakításának a lehetőségét adja meg, és így az üzleti siker feltétele.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.