Minőségi feltételek vizsgálata

Az ISO/IEC Directives, Part 1, SL melléklete meghatározza az irányítási szabványok egységes szerkezetét, nyelvezetét, fogalmait. Ez teszi lehetővé a könnyű integrálásukat.

Nem csoda, hogy a munkahelyi egészség és biztonság (MEB) irányítás nemzetközi rendszerszabványa, az ISO 45001:2018 tartalma ennek megfelelő.

 

Korábban írtunk az új követelmények természetéről és megoldásuk lehetséges módjairól (ld. ISO 9001:2015 kapcsolódó írásaink). Most arról írunk, hogy a MEB célokat hogyan kell meghatározni és az ISO 45001:2018 szabványnak megfeleltetni.

 

Az ISO 45001-ben követelmény, hogy a MEB célok:

a) összhangban legyenek a MEB politikával;

b) mérhetők legyenek (ha megvalósítható) vagy teljesítményértékelésre alkalmasak;

c) vegyék figyelembe a jogszabályokat és az egyéb a szervezet által vállalt követelményeket;

d) vegyék figyelembe a kockázatok és lehetőségek értékelésének eredményeit;

e) vegyék figyelembe a munkavállalóival, valamint ahol vannak, a munkavállalók képviselőivel való konzultációk eredményét;

f) legyenek figyelemmel kísérve;

g) legyenek kommunikálva;

h) megfelelően legyenek frissítve.

 

A szabvány továbbá követelményeket állít arra is, hogy a MEB céljai elérésének tervezésekor a szervezetnek mit kell meghatároznia:

a) mit fognak tenni;

b) milyen erőforrásokra lesz szükség;

c) ki lesz a felelős;

d) mikorra teljesülnek;

e) hogyan értékelik majd el az eredményeket, beleértve azokat a mutatókat, amelyekkel a mérhető MEB céljai teljesülésének előrehaladását kísérik figyelemmel;

f) hogyan integrálják majd be a szervezet üzleti folyamataiba a MEB célok eléréséhez meghozott intézkedéseket.

 

A korábbi MSZ 28001, illetve OHSAS 18001 a MEB célok és programok körében az alábbiakat követelte meg:

„A céloknak mérhetőknek kell lenniük, ahol ez célszerű, és összhangban kell lenniük a MEB-politikával, beleértve a szervezetnek azt az elkötelezettségét, hogy megelőzi a sérülést és az egészségkárosodást, kielégíti a rá vonatkozó jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, és gondoskodik a folyamatos fejlesztésről.

A szervezetnek a célok kitűzésekor és felülvizsgálatakor figyelembe kell vennie a jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, valamint a szervezet MEB-kockázatait. Továbbá figyelembe kell vennie a lehetséges műszaki változatokat, a pénzügyi, a működési és az üzleti követelményeket, valamint az érdekelt felek véleményét.

A szervezet hozzon létre, vezessen be és tartson fenn programo(ka)t céljainak eléréséhez. A program(ok) legalább a következőket tartalmazza(ák)

a) a célok eléréséhez a felelősségi és hatáskörök meghatározását a szervezet érintett tevékenységeihez és szintjeihez; és

b) azokat az eszközöket és időbeli kereteket, amelyekkel ezeket el kell érni.

A programo(ka)t rendszeres és tervezett időközönként át kell vizsgálni és ha szükséges, megfelelően ki kell egészíteni, hogy biztosítsák a célok elérését.”

 

A különbség semmi, mégis foglalkozni kell a kérdéssel!

 

Alább mutatunk egy, még a korábbi szabványkövetelmény szerint bevezetett rendszerben talált rossz megoldást:

MEB célok

Az „oktatás” nem cél, hanem eszköz. Az „ellenőrzés” nem cél, hanem a PDCA szerint megvalósított felügyelet biztosításán keresztül folyamatos tevékenység, vagyis szintén a célok elérésében szerepet kapó eszköz.

Az alábbiakban mutatunk egy jobb megoldást, ami kielégíti az ISO 45001:2018 MEB célokkal szemben támasztott követelményeit.

MEB célok

MEB CÉLOK ÉS PROGRAMOK MEGHATÁROZÁSÁNÁL TEHÁT AZ ALÁBBIAK SZERINT KELL ELJÁRNI- PÉLDA

A kockázatelemzés során az X üzemrészben a megengedett értéket meghaladó porkoncentrációt mértek.

Cél: X üzemrészben a porkoncentráció határérték alá való csökkentése.

Célunk eléréséhez MEB-irányítási programot kell kialakítanunk. A program magában foglalja a felelősségi körök és hatáskörök meghatározását, valamint a célok elérésének módját és ütemtervét.

Tehát az előző példánknál maradva a program lehet pl. a következő:

1. Az X üzemrészben légzésvédő porálarc viselése kötelező. Felelős: X.Y. Határidő: azonnal.

2. A porkoncentráció csökkentésének műszaki lehetőségeit (kibocsátás, elszívás) fel kell tárni és ha lehetséges, az expozíciót a forrásnál meg kell szüntetni. Felelős: X.Y. Határidő: Z.

3. A porkoncentráció mérést meg kell ismételni. Felelős: X.Y. Határidő: Z.

4. A kockázatelemzést újból el kell végezni. Felelős: X.Y. Határidő: Z.

TÖLTSE LE KAPCSOLÓDÓ ANYAGUNKAT!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.