környezeti teljesítménymutató

Környezetvédelem szabályzásának fő típusai.

 • Közvetlen, vagy normatív szabályozás
 • Közvetett, vagy gazdasági szabályozás
 • Információn alapuló szabályozás

Közvetlen vagy normatív szabályozás

A közvetlen, általában jogszabályok útján történő szabályozás a legelterjedtebb szabályozási forma. Ez döntően adminisztratív jellegű, korlátozásokon, tilalmakon alapul, ezáltal segíti a környezetre káros tevékenységek megakadályozását, illetve korlátozását. A normákon alapuló hatósági szabályozásnak többféle változata terjedt el:

 • Nyílt tiltás - Gyakorlatilag tisztán hatósági szabályozóeszköz, amely a norma szintje feletti szennyezést jogtalannak tekinti, és a termelő személyt vagy szervezetet tevékenységének megszüntetésére kötelezi;
 • Engedélyeztetési eljárás - A hatósági szabályozás másik formája, amikor az új vállalatok létesítésekor a kivitelezési terveket, az alkalmazni kívánt technológiákat, engedélyeztetni kell a megfelelő szakhatósággal;
 • Normák állítása - A közvetlen szabályozás leggyakrabban használt eszköze, amely a szennyező anyagok kibocsátását emissziós vagy immissziós normákkal (határértékekkel) szabályozza.

Közvetett vagy gazdasági szabályozás

A gazdasági szabályozás közvetlen utasítás helyett a gazdasági érdekeltség alapján törekszik a gazdasági élet szereplőit a megfelelő környezeti magatartás irányába terelni. Ez a szabályozás ösztönzőbb és rugalmasabb, mint a jogi előírás és szankcionálás. A közvetett szabályozásnak éppen ezért megvannak a specifikumai, melyek alapján az alkalmazási területek is jól meghatározottak. A gazdasági szabályozás leggyakrabban alkalmazott formái:

 • Adó vagy díj (vagy más hasonló közteher) – Jelenleg a világon legszélesebb körben és leggyakrabban használatos környezetvédelmi gazdasági szabályozóeszköz a díjak rendszere. Az egyes díjfajták alapvetően, a díj kivetésének módjában, a díj beszedés formájában, illetve a díjból befolyó pénzeszközök felhasználásában különböznek egymástól.
 • Támogatás (szubvenció) - A szennyező azért részesülhet pénzügyi támogatásban, hogy szennyezés csökkentő intézkedéseket hajtson végre. Ez pozitív ösztönzést jelent a környezetkímélő vállalati magatartás előmozdítására.
 • Letét visszafizetési rendszer - Sajátos szabályozóeszköz, amely csak részlegesen sorolható a támogatások kategóriájába. A letét-visszafizetési rendszer minden más szabályozóeszköznél alkalmasabb módszer a környezeti problémák kezelésére azokban az esetekben, amikor környezetszennyezést okozó források száma nagy, ezek mobilak, illetve a szennyezés eredete egyértelműen nem mutatható ki.
 • Piacteremtés - A módszer alapját az emmissziós normák alkotják, előírva a megengedhető legnagyobb szennyezettségi szintet. Annak érdekében, hogy az emmissziós normákat teljesíteni tudják, megállapítják a szennyezőkre vonatkozó emissziós normákat is. A továbbiakban a szennyezés kibocsátás befolyásolásához az állam a "szennyezési jogok értékesítését" használja fel. Több változata alakult ki.

Információn alapuló szabályozás

Az információn alapuló szabályozási mód gyakorlatilag az előző kettő házasítása – kiegészítése bizonyos oktatási, nevelési célzatú szabályozó eszközökkel – majd újrastrukturálása:

1. Információnyújtáson alapuló stratégiák (pótolják az információ hiányát)

 • Kitüntetések, elismerések,
 • Társadalmi tájékoztatás, nevelés,
 • Életciklus elemzés,
 • Környezeti jelentés/KIR audit,
 • Termékcímkézés,
 • Kibocsátási és terjedési listák,
 • Tárgyalások, megállapodások

2. Ösztönzésen alapuló stratégiák (megváltoztatják a gazdasági környezetet)

 • Szükséglet oldali menedzsment,
 • Felelősségi reformok,
 • Támogatások megszüntetése,
 • Értékhelyettesítő engedélyek,
 • Környezet-igénybevételi díjak,

3. Direkt beavatkozáson alapuló stratégiák (kikényszerítik a megfelelő magatartást)

 • Kereskedelmi korlátozások,
 • Környezetminőségi normák,
 • Engedélyek,
 • Tiltások
Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.