ISO 14001 belső auditor

Napi négy óra a képernyő előtt, vagyis képernyős munkahely.

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) bekezdés előírja a munkáltatók részére a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok minőségi, szükség esetén mennyiségi értékelését.
 

A kockázatértékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamatosan vizsgálni szükséges az alábbi kockázatok előfordulását:

a) látásromlást előidéző tényezők,

b) pszichés (mentális) megterhelés,

c) fizikai állapotromlást előidéző tényezők.

 

Jelen mintaként szolgáló kockázatértékelésben a képernyős munkahelyek kialakítását, a képernyős munkavégzés esetleges kockázati tényezőit vizsgáljuk a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai, valamint a szakirodalom, útmutatók javaslatai figyelembe vételével, bár a teljesség igénye nélkül.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 1997. évi módosítása (CII. Törvény) a kockázatértékelés elvégzését munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíti.

A munkabiztonsági szaktevékenység jogi kategória, ami azt jelenti, hogy az adott feladat csak munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítésű személlyel végeztethető el, függetlenül attól, hogy ez a személy munkavállaló-e vagy külső vállalkozás, szolgáltatás szakembere.
 

Veszélyek azonosítása

Ennek során a Munkavédelmi Törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről), OMMF útmutató, valamint a munkavédelmi, munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakirodalom jogszabályoknak való megfelelőséget vizsgáljuk a következő szempontokat is figyelembe véve:

 • Oktatás
 • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok szabályozása
 • Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása
 • Érintésvédelmi szempontok
 • Egyéni védőeszközök juttatásának rendje
 • Munkahigiénés viszonyok, személyi higiénia
 • Dokumentációk vizsgálata
 • Veszélyes anyagok
 • Biológiai kóroki tényezők
 • Pszichoszociális kóroki tényezők
 • Ergonómiai kóroki tényezők
 • Egyéb útmutatóknak, előírásoknak való megfelelőség vizsgálata
Belső auditálás gyakorlata

Munkabiztonsági és egészségvédelmi feltételek vizsgálata

 • Rendelkeznek-e naprakész írásos nyilvántartással a képernyős munkahelyeket illetően?

Képernyő vizsgálata

 • A képernyőn megjelenő jelek jól definiáltak-e
 • A képernyőn megjelenő jelek világos formájúak-e?
 • A képernyőn megjelenő jelek megfelelő méretűek-e?
 • A képernyőn megjelenő jelek és sorok között megfelelőek-e a térközök?
 • A képernyőn megjelenő kép stabil-e (nincs villódzás, instabilitás)?
 • A fényesség és a jelek és a háttér közötti kontraszt a használó által könnyen állítható-e és a környezeti feltételekhez könnyen igazítható-e?
 • A képernyő a használó igényeinek megfelelően könnyen és szabadon elfordítható, dönthető-e?
 • Biztosított-e külön monitorpolc vagy állítható asztal?
 • A képernyő mentes-e a tükröződéstől és a fényvisszaverődéstől, amely a használónak kellemetlenséget, látási nehézséget okozhat?
 • A képernyő ablakokhoz, ajtókhoz, falakhoz viszonyított elhelyezése megfelelő-e?

 

Billentyűzet

 • A billentyűzet dönthető és a monitortól különálló-e annak érdekében, hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és keze ne fáradjon el?
 • Ha a munkafelület 100x80 cm- nél kisebb, biztosítva van-e billentyűzettartó fiók?
 • A billentyűzet előtt biztosítva van-e elég hely a kezek és csukló megtámasztására?
 • Van-e a csukló alátámasztási helyén puha alátét?
 • A billentyűzet felszíne fénytelen-e a fényvisszaverődés elkerülése érdekében?
 • A billentyűkön levő jelek egymástól könnyen elkülöníthetőek-e, a munkahelyzetből jól olvashatóak-e?
 • A billentyűzet megfelelően tapad-e az elmozdulást elkerülendő?

 

Munkaasztal, munkafelület

 • A munkaasztal vagy munkafelület fényvisszaverő felszínű-e?
 • A munkaasztal vagy munkafelület nagysága lehetővé teszi-e a monitor, billentyűzet, iratok és csatlakozó eszközök rugalmas elrendezését?
 • Van-e biztosítva laptartó?
 • A laptartó állítható-e és a használó számára kényelmes olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthető-e?

 

Munkaszék

 • A munkaszék stabil-e (5 görgős láb, 2 fékezhető)?
 • A munkaszék biztosítja-e a használó könnyű, szabad mozgását?
 • Az igényeket figyelembe véve van-e kartámasz biztosítva?
 • Az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen helyezkednek-e el?
 • A talpak kényelmesen megtámaszkodnak-e a padlón vagy a lábtámaszon?
 • A hát és a nyak -oldalról nézve-enyhén ívelt és kissé előredől-e?
 • A combok közel vízszintesek-e?
 • A felkarok laza tartásban közel függőlegesek-e?
 • Az alkarok felfekszenek-e a karfára és vízszintesek-e?
 • A szék ülőlapja és háttámlája különálló-e?
 • A szék ülőlapja, hátlapja és karfája párnázott-e?
 • A szék magassága könnyen állítható-e?
 • A szék támlája magasságában állítható és dönthető-e?
 • Az ülőfelület és a háttámla biztosítja-e az ágyéki gerincszakasz megfelelő megtámasztását, fiziológiás helyzetét?
 • Van-e biztosítva igény esetén lábtámasz vagy saroktámasz?
 • A padozat burkolása nem akadályozza-e a szék szabad gördülését?
 • A deréktámla rugalmasan visszatér-e a hátrafelé nyomás megszűnésével eredeti állásába?

 

Térkövetelmények, munkaasztal, munkasík

 • Az asztallap állítható-e és biztosítható-e a megfelelő nagyságú hely az asztal alatt a comb és lábszárak akadálytalan mozgására?
 • Az asztallap mérete optimális-e?
 • A comb felső része és az asztal alsó éle között elegendő távolság áll-e rendelkezésre?
 • A normális munkazónában (átmérője: átlagos testalkat esetén 1050-1200mm) vannak-e elhelyezve a leggyakrabban használt tárgyak?
 • A leggyakrabban használt tárgyak elérhetőek-e a törzs fordítása nélkül?
 • A szem távolsága a képernyő és a laptartó középpontjától eltér-e az optimálistól? (40-45 cm)?
 • A képernyő és a laptartón lévő szöveg megfigyelésének változtatása csak a tekintet áthelyezését igényli-e, akkomodáció nélkül?
 • A gyakran használandó és megfigyelendő tárgyak a képernyő megfigyelési irányától nem térnek el jobbra és balra legfeljebb 15-30 fok terjedelmű tértől?
 • Biztosítva van- e a megfelelő méretű közlekedő két asztal között (min. 70 cm)?

Megvilágítás, tükröződés és fényvisszaverődés

 • Az általános és helyi megvilágítás biztosít-e kielégítő megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munkafeladat jellegét és a használó látási követelményeit?
 • A helyi megvilágítás megfelelő-e: kompakt fénycső vagy halogén izzó?
 • A helyi megvilágítás megfelelően irányítható-e?
 • A munkavállaló felett biztosítva van-e 1.5 méter sugarú körben a fényforrásmentesség?
 • A képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és fényvisszaverődést megelőzték-e?
 • Biztosítva van-e megfelelő mennyiségű természetes fény?
 • Az ablakok el vannak-e látva állítható függönnyel, hogy a képernyőre eső nappali megvilágítás csökkenthető legyen?
 • A számítógépes helyiség területe mentes-e a fényes, nagy fényvisszaverő képességű anyagoktól?
Folyamatmenedzsment

Zaj

 • Biztosítva van-e, hogy a munkahelyhez tartozó berendezések zaja nem zavarja a figyelmet és a beszédmegértést?
 • Igény esetén, egyhangú munkavégzés esetén lehetőséget biztosítnak-e fülhallgatóval történő csendes zenehallgatásra?
 • A zajszint meghaladja-e az irodai munkahelyekre előírt értéket?

Klíma

 • Biztosítva van-e, hogy a munkahelyhez tartozó berendezések nem fejlesztenek diszkomfort-érzést okozó mennyiségű hőt?
 • A klímaviszonyok megfelelnek-e a munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi?
 • Biztosítva van-e a megfelelő friss levegő térfogatáram és páratartalom?
 • Klíma berendezés használata esetén a szünet idejére elhagyják-e a dolgozók a klimatizált helyiséget?
 • A huzathatás elkerülhető-e?
 • Védve van-e a dolgozó a sugárzó és áramló hőforrásoktól és az asztal alatt hőt termelő berendezésektől?

Sugárzás

 • Védve van-e a dolgozó –a látható fénysugárzás kivételével- minden sugárzástól?

Ember-gép kapcsolat

 • Megfelel-e a szoftver a feladatnak?
 • A szoftver minden betűt a magyar helyesírásnak megfelelő formában jelenít-e meg?
 • A szoftver könnyen használható-e és a kezelő ismeret-és tapasztalatszintjéhez könnyen igazítható-e?
 • A szoftver rendelkezik-e magyar nyelvű súgóval?
 • Figyelembe veszik-e, hogy a dolgozó tudomása nélkül nem szabad a teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy minőségi ellenőrzési lehetőséget igénybe venni?
 • A rendszerek a képernyő előtt ülőhöz alkalmazkodó formátumban és megfelelő ütemben jelzik-e ki az információkat?
 • Biztosít-e a rendszer visszajelzést a kezelőnek a teljesítményéről?
 • Alkalmazva vannak-e a szoftver ergonómia elvei, különösen az ember által végzett adatbeviteli és adatfeldolgozási feladatokban?

Orvosi vizsgálatok, megelőző intézkedések

 • A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje írásban szabályozott-e?
 • Minden munkavállaló jelentkezik-e munkába lépés előtt előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatra?
 • Biztosított-e a munkavállalók 2 évenkénti szem-és látásvizsgálata és a gyakorlatban is megtörténik-e?
 • Biztosítva van-e a szem- és látásvizsgálat, hogy amennyiben olyan látási panasz jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe?
 • Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja e a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.?
 • A munkáltatónak biztosítja-e a munkavállaló, illetve képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt a képernyős munkahelyek kialakítása előtt, fenntartása és korszerűsítése során?
 • A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi –e meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg?
 • Biztosított és dokumentált-e a munkavállalók munka-és tűzvédelmi oktatása?
 • Rendelkeznek-e Munkavédelmi Szabályzattal(vagy ennek megfelelő írásos dokumentációval) és Tűzvédelmi Szabályzattal?
 • Előfordult-e munkabaleset, kvázibaleset, foglalkozási betegség, fokozott expozíciós eset és megfelelően kivizsgálták, dokumentálták-e, illetve megtették-e a további esetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket?
 • Megtörténtek-e a megfelelő érintésvédelmi felülvizsgálatok?
 • Dokumentált-e az egyéni védőeszközök juttatásának rendje?
 • Megfelelőek-e munkahigiénés viszonyok a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről követelményeit figyelembe véve?
 • Rendelkezik-e minden gép, berendezés magyar nyelvű használati útmutatással, leírással?
 • Előfordulnak-e veszélyes anyagok és készítmények, ezek kezelése, dokumentációja (Biztonsági adatlap, ÁNTSZ- bejelentés), hulladékkezelése megfelelő-e?
 • Előfordulnak-e biológiai kóroki tényezők?
 • Előfordul-e fokozott pszichés terhelés?
 • Előfordul-e pszichoszociális kóroki tényező?

A kockázatértékelés elvégzése szaktevékenység!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.