Az összes bejegyzés ebben a kategóriában: ISO 50001

Az ISO 50001 energiairányítási szabvány bevezetésével az  energiaeredményességet, a felhasználás módját, mennyiségét és ezzel a fenntarthatóságot  befolyásoló hatásokat szabályozza. Mit szabályoz az ISO 50001 szabvány? - Energiairányítás, energiairányítási rendszer alkalmazása az energiafelhasználás szabályozására  gazdaságossági és fenntarthatósági kényszer, ami elvezetett  az MSZ EN ISO 50001 energiairányítási szabvány kidolgozásához. - Az energiával való célszerű gazdálkodást támogató ISO…

Tovább

A kötelező energiaaudit követelményeit két rendszerrel lehet teljesíteni, ezek:    1. Energiaaudit, 2. ISO 50001 Ebben az összefoglalóban a két rendszer fontosabb jellezőit hasonlítjuk össze. Ad 1. Energiaaudit Tartalmi jellemzők: Az auditot MEKH névjegyzékben szereplő auditor vagy energetikai auditáló szervezet végzi Tartalma: energetikai átvizsgálás, célok meghatározása, életciklus és költség elemzés, megújuló energiaforrások, fogyasztási trendek, energiapazarlási pontok…

Tovább

Magyar Közlöny 2016. évi 191. számában megjelent két, a nagyvállalatok kötelező energetikai auditjáról szóló jogszabály módosítása! Dióhéjban: energetikai szakreferens kötelező alkalmazása, éves energiahatékonysági jelentés, 10.000.000 Ft bírság. A kötelező költségek ISO 50001 alkalmazása esetén megtérülő befektetések, ezért tényleg jobban megéri!   Jogszabályváltozás: A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények…

Tovább

Ha már rendelkezik a vállalat energetikai audittal és ISO 50001 rendszert akarnak bevezetni az energiaigény és energiafogyasztás csökkentésére, valamint az energetikai hatékonyság felügyelt növelése érdekében. 1. Jó, ha az energetikai auditálás során az energetikai auditokról szóló EN 16247 szabványsorozat és további kapcsolódó szabványok alkalmazva voltak. 2. Nagyban segíti az ISO 50001 szabvány szerinti rendszer bevezetését,…

Tovább

Az ISO 50001 által szabályozott működési területek Az ISO 50001 nemzetközi szabvány alapján bevezetett energiairányítási rendszer tanúsítható, de alkalmazható egyszerűen önkontrollként is az energiával való gazdálkodás szabályozott, ellenőrzött és dokumentált működtetésére. A szabvány nem határoz meg abszolút energiateljesítmény követelményeket, így két azonos tevékenységet folytató, de különböző energiateljesítményű vállalkozás egyaránt meg tud felelni a szabvány követelményeinek.…

Tovább

Az ISO 50001 célja, alkalmazási területe "A fenntarthatóság olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségeit saját igényeik kielégítésére" (G.H.Burtland). „Az energiával való hatékony gazdálkodásra egyrészt gazdaságossági, másrészt fenntarthatósági szempontok kényszerítenek. A fenntarthatósághoz két ponton is kapcsolódik az energiagazdálkodás: a meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésének veszélye a megújuló…

Tovább

Az ISO 50001 az energiaigény és energiafogyasztás csökkentését, valamint az energetikai hatékonyság növelését célozza meg. Mire terjed ki az ISO 50001? kevesebb energia felhasználás: ​hatékonyság növelés, veszteség csökkentés, pazarlás megszűntetés ​technológiai-, és épületenergetikai megtakarítások alternatív energiaforrások alkalmazása: megújulók, ​co-, és trigenerációs megoldások szervezeti kultúrát érintő intézkedések…    akárcsak az energetikai audit… Az ISO 50001 tanúsítvány alapfeltétele…

Tovább

Az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszerszabvány az Annex SL szerint 10 fejezetre tagolt, míg az ISO 50001:2012 (MSZ EN ISO 50001:2013) 8 fejezetre osztott energiairányítási rendszerszabvány. Hogyan lehet integrált rendszert kialakítani? Egyszerűen, bebizonyítjuk!   Lehet-e egy lapon írni az ISO 9001 és az ISO 50001 szabványokról? A kérdés megválaszolása előtt újabb kérdést teszünk fel: mi az oka, hogy a…

Tovább

A munkahelyi kockázatértékelés a MEBIR (ISO 45001:2018) lelke, meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak. Elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!

Tovább