Beszállítói minőségbiztosítás: a beszállított termék minőségének és biztonságának szabályozása

Élelmiszerbiztonsági rendszerek: ISO 22000, FSSC 22000

 

MSZ EN ISO 22000

 

Az élelmiszerek minőségét és biztonságát nemzeti és nemzetközi előírások szabályozzák.
Az élelmiszerlánc szereplői sokféleképpen osztoznak az élelmiszer életciklus szakaszain és valamennyien érdekeltek a saját területükre eső szakaszok biztonságán túl, az előtte levő és az utána következő szakaszok biztonságában.
Mivel a minőség/biztonság hiányából adódó események a végfelhasználók/fogyasztók körében jelentkeznek, ezért a kiskereskedői szövetségek követelményrendszereket dolgoztak ki beszállítóik számára (BRC, IFS).

 

Az ISO 22000 kiskereskedői láncok csoportjaitól független nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabvány, megalkotásával a célok közt az is szerepelt, hogy a különböző követelményrendszerek szerepét, mint egyetemes rendszer átvegye.
Ez a nemzetközi szabvány összhangban van az ISO 9001-el, hogy növelje a két szabvány összeegyeztethetőségét, de alkalmazható más irányítási rendszerektől függetlenül is.
Az ISO 22000 integrálja a Codex Alimentarius Commission által kidolgozott HACCP alapelveit és kombinálja a HACCP tervet az előfeltételi (prerekvízit) programokkal.
A szabványnak az a célja, hogy az élelmiszerlánc vállalatai számára az egész világra kiterjedő szinten összehangolja az élelmiszer-biztonság irányítására vonatkozó követelményeket.

 

FSSC 22000

 
AZ ISO 22000 szabvány nem elégítette ki a GFSI benchmarketing követelményeit azért, mert a széles alkalmazási területe miatt nem tudott minden területre megfelelő prerekvizit/előfeltételi programokat biztosítani.
A BSI-PAS 220 Standard az élelmiszergyártók részére biztosít prerkivizt programokat.
a két szabvány összekapcsolása az FSSC 22000 szabványt eredményezte, amely már megfelel a GFSI benchmarketing követelményeinek.

BRC Global (élelmiszer előállítás)

Milyen vállalkozások részére készült az FSSC 22000 szabvány?

 

Eltérően az ISO 22000-től, amely a teljes élelmiszerláncon alkalmazható az FSSC 22000 kifejezetten az élelmiszer gyártók részére készült.
A szabványt az alábbi élelmiszer gyártó, feldolgozó vállalkozások részére szánták:

  • romlandó állati eredetű termékek, vágóhidak kivételével ( pl. hús, baromfi, tojás, tej, hal termékek)
  • romlandó növényi eredetű termékek (pl. friss gyümölcsök, friss gyümölcslevek, tartósított gyümölcsök, friss zöldségek, tartósított zöldségek)
  • szobahőn hosszan eltartható termékeke (pl. konzerv, snack, olaj, ivóvíz, ital, tészta, liszt, cukor, só)
  • élelmiszer célú (bio) kémiai termékek (pl. vitamin adalékok, biokultúrák) kivéve technikai és technológiai kiegészítőket

 

Az ISO 22000-el már rendelkező vállalkozások figyelmébe!

A működő rendszert a PAS 220 prerekvizit programjaival kell csupán kiegészíteni, hogy az FSSC 22000 szabvány szerint tanúsítható legyen.

 

Az élelmiszerek minősége és biztonsága mikor felel meg a törvényi és társadalmi elvárásoknak?

Az élelmiszerek nem lehetnek ártalmasok, sőt ennél többet kell nyújtaniuk, támogatniuk kell az egészséget, biztonságosnak és teljes körűen egészségesnek kell lenniük.

 

Melyek az élelmiszerek piaci sikerének feltételei?

Olyan terméket, szolgáltatást kell kínálni, amely megfelel egy meghatározott szükségletnek, kielégíti a vevő elvárásait, megfelel a rá vonatkozó standardoknak, specifikációknak és társadalmi követelményeknek, versenyképes az ára és az előállítása gazdaságos.

 

Mi az élelmiszerbiztonsági szabványok, standardok szerepe az élelmiszerek és szolgáltatások társadalmi és piaci sikerének biztosításában?

Az élelmiszerekkel kapcsolatos tevékenységeket számos nemzetközi, nemzeti és helyi előírás szabályozza, amelyek teljesítését biztosítani kell.
Az ISO 22000 és FSSC 22000 szabványok és standardok keretet adnak ezeknek az egyébként is kötelezően betartandó törvényi és társadalmi követelményeknek a rendszerezett, dokumentált, ellenőrzött, visszakereshető, igazolható teljesítésének.

Megvalósításuk és működtetésük során szerzett ismeretek révén a végrehajtásban résztvevők felismerik benne saját alkalmaztatásának feltételeit, és ezért nő az elkötelezettségük.

 

Milyen előnnyel jár a szabványok/standardok alkalmazása?

Az élelmiszerbiztonsági rendszerszabványok alkalmazása egyrészt hozzájárul a piaci szempontok felett álló biztonság megvalósításához, másrészt a sokszempontú piaci igények és feltételek teljesítéséhez.
Ezek a szabványok és standardok olyan egységes rendszert képviselnek, melynek révén az élelmiszer vállalkozások biztonsági és minőségi teljesítményei összehasonlíthatóvá, mérhetővé válnak.

 

Hogyan vezethetők be az élelmiszerbiztonsági szabványok, standardok?

A rendszerek kidolgozása, audittámogatása során szerzett ismeretek és tapasztalatok a terület szakértőivé tették szakembereinket.
Közreműködésük több száz sikeres projektet eredményezett. Segítségükkel az Ön vállalkozása is sikeres lehet.

 

Hogyan lesz működésed biztonsága mellett üzleti sikered eszköze is az élelmiszerbiztonsági rendszer?
Mit veszel igazán?

Kipróbált, kész technológiát, amely működteti tevékenységed egy fontos szegmensét, biztonságot és üzleti sikert hoz, mert piacképessé teszi termékeidet.

A megfelelő rendszer kiválasztása annak alapján kell történjen, hogy mi vállalkozásod tevékenysége, és mit preferál az a kapcsolatrendszer, amelyben ezt a tevékenységet folytatod.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.