BRC Packaging

Az a benyomásunk, hogy mindenhonnan az innovációról hallunk és azt érezhetjük, hogy már nem lehet erről újat mondani.
Az innováció-menedzsment alapvető jelentőségű a versenyképesség megtartásához. Megvalósítása azonban, olyan szemlélet kialakítását igényli, amely beépül a menedzsment gondolkodásmódjába.
A következő gondolatsor ennek az elkerülhetetlenségét kísérli meg indokolni.

A vállalat mérete és a vezetés menedzsment

A vezetés menedzsment szempontjából jelentős különbség van a nagy és közepes, valamint a mikro- és kisvállalkozások között. A közepes vállalatok hasonlóan viselkednek, mint a nagyvállalatok, a komplexitásuk, méretük kisebb, de a vezetési struktúrák és a működési elemek hasonlóak.
A döntő különbség, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknál a tulajdonos általában egyben az első számú vezető is, akinek a profit mellett fontos a függetlenség és az egyéni, szakmai, üzleti törekvés megvalósítása. A tulajdonos többnyire nem szívesen adja fel a mindent kézben tartó, kontrollálló szerepkörét, így a strukturálódás nem vagy nehezen indul el, ami a növekedés legfőbb szervezeti gátja. A mégis bekövetkező növekedéssel megjelennek azok a nehézségek, amelyek a funkciók szükségszerű szétválasztását kisérik.

Vezetés menedzsment és innováció

A piaci változások a rugalmasabb kis és középvállalkozásokat éppen úgy befolyásolják, mint a nagyvállalatokat, és csak a strukturálódás, a sokoldalú megújulás erősödésével tudnak gyorsan és eredményesen megküzdeni ezekkel a változásokkal.
Összefogásuk, hálózatszerű kapcsolódásuk komoly versenytényezőt jelenthet  a nagyvállalatokkal szemben, ám ehhez a hagyományos vállalkozói érzéken és kapcsolatépítési ismereteken túl magasabb szintű stratégiai, innovációs gondolkodás, kommunikációs és vezetési kompetenciák szükségesek.
A kis és középvállalkozások erősek az új technológiák kihasználásában, ám ezek is újfajta, modern vezetési kompetenciákat feltételeznek
Ezek mind az innováció nagy lehetőségeket felkínáló területei.

Az innováció tartalma szerint lehet

- termék innováció (új termék előállítása)
- technológia innováció (új technológiai eljárások bevezetése)
- szervezet-szervezés innováció (a szervezet átalakítása, új szervezési módszerek bevezetése)
- marketing innováció (új marketing módszerek bevezetése)
- minden újító, újdonságnak minősülő változtatás, ami a versenyképességet javítja

Az innováció újabb értelmezései tehát kiszélesítik az innováció fogalmát. Az egyes innovációs projekteket újszerűségük szempontjából a járulékos innovációk és a radikális újítások között helyezik el.

 

Innováció-menedzsment és stratégia

A stratégia tervezés főként a környezeti erőkkel való kölcsönhatások kezelésére összpontosít, amelyek magukba foglalják az államot, a versenytársakat, a beszállítókat, az ügyfeleket, a különböző érdekcsoportokat és más olyan tényezőket, melyek befolyásolják az adott üzletet és annak kilátásait.
Korábban a vállalkozó-menedzserek számára a környezet olyan versenyt jelentett, mely a versenytársak és hűséges ügyfelek egy stabil csoportjára és a viszonylag lassú információ áramlásra korlátozódott.
Ma a legtöbb vállalkozás bizonytalan üzleti környezettel kénytelen szembesülni. Az információáramlásban és a telekommunikációban bekövetkező fejlődések óriási változásokat idéztek elő. A fogyasztók is egyre több választási lehetőséggel találják szembe magukat, a lojalitás így sokkal kisebb fontosságúvá vált.
Mindez kikényszeríti, hogy a vállalkozások a reaktív típusú vezetést proaktívra váltsák és stratégiát dolgozzanak ki.
Néhány évvel ezelőtt egy vállalkozás fenntartható volt pusztán az ízlésben, költségekben és árakban bekövetkező változásokra való reagálással. Ez a reaktív típusú vezetés elég volt a vállalkozás életben tartására. Manapság mire egy reaktív vezető végrehajtja a szükséges intézkedéseket, addigra sok ügyfelet veszíthet – valószínűleg örökre.
A proaktív típusú vezetés alapja a jövőbeli események előrevetítése, ahol a döntéseket a környezet jövőbeli állapotainak jóslataira kell alapozni, a bekövetkezett krízisekre való reagálás helyett.

Teljesítménymenedzsment

A sikert tehát meg kell tervezni.

A terv, a stratégia viszont a változtatások sorozata, az innováció, ami nem csak a versenyképesség, de a fennmaradás alapja is.
Miért kell stratégia alapján menedzselni az innovációs tevékenységeket? Az innováció folyamatszemlélettel egészült ki, vagyis az ötlet megszületésétől az alkalmazáson át az eredményeinek méréséig, értékeléséig és hasznosításáig tekinti a folyamatot egésznek. Nagyon fontos, hogy az egyes innovációs projekteket a stratégiai cél elérése érdekében, rendszerben kezeljék.

A kis- és középvállalkozások a rugalmasságot, mint az adottságukból adódó előnyt akkor tudják valóban a versenyképességük javítására, fenntartására felhasználni, ha:

• a vállalkozás méretének növekedésével követik a szervezeti struktúra átalakítását,
• a vészhelyzetek kezelését jelentő reaktív eljárásokat  proaktív tevékenységekre cserélik
• és ezt reális célok elérését segítő stratégiában fogalmazzák meg,
• amely stratégia az elkerülhetetlen innovációs projektek sorozata
• és a vállalkozások hálózatokat tudnak kiépíteni és fenntartani
• és mind e mögött megfelelő innovációs, kommunikációs és vezetési kompetenciákkal rendelkező vezető és menedzsment áll, amely felépíti és menedzseli a szinte minden részletében innovációkból álló programot

 

Aktuálisak ezek a kérdések?

Kik fogják hasznósítani az innovácóban rejlő lehetőségelet?

 A versenytársak? 

Legyen inkább az Ön vállalkozása. Mi megmutatjuk hogyan!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.