ISO/IEC 15408-1,2,3 szabványok

Az MSZ ISO/IEC 15408-1,2,3 szabványok az információbiztonságot, az információ vagyon védelmét az információk mozgását, tárolását szolgáló eszközök és rendszerek megbíthatóságának szabályozásával segítik.

A szabványsorozat tagjai egyenként és egymásra építve is eredményesen használhatók vállalkozása informácóvédelmének megvalósításában.

A szabványok az  informatikai eszközök és rendszerek biztonságával kapcsolatos különböző biztonsági szempontokat szabályoznak, ezek:

  • biztonsági tulajdonságok értékelése
  • funkcionális követelmények meghatározása, szabályozása
  • garanciális követelmények meghatározása, szabályozása

Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai szabványsorozat 1. része: Bevezetés és általános model - ISO/IEC 15408-1

Alkalmazási terület

Az MSZ ISO/IEC 15408-1  szabvány az informatikai eszközök és rendszerek biztonsági értékelését szabályozza.  "Közös szempontokat" Common Critera (CC) határoz meg, amelyek lehetővé teszik az informatikai termékek és rendszerek biztonsági tulajdonságainak értékelését és összehasonlíthatóságát.

A felállított egységes követelmények szerint elvégzett értékelés eredményei lehetővé teszik a vásárló és/vagy a használó számára, hogy eldöntse; az informatikai eszköz vagy rendszer elég biztonságos-e a szándékolt alkalmazáshoz és, hogy a biztonsági kockázat megfelelő szintű-e.

A "közös szempontok" követelményei a biztonság három sérülésmódja köré csoportosulnak: bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás.

A közös szempontok alapján értékelhetőek hardverek, förmerek és softverek egyaránt.

A biztonsági értékelések lefolytatása és a rendszerek működtetése

Három csoport érdekelt az informatikai termékek és rendszerek biztonság értékelésében: fogyasztók, fejlesztők és értékelők.

  • Fogyasztók: az értékelés segítheti a fogyasztókat annak eldöntésében, hogy a kiválasztott termék vagy rendszer kielégíti-e a biztonsági igényeiket.
  • Fejlesztők: a "közös szempontok" segítik a fejlesztőket abban, hogy a kifejlesztett termékek és rendszerek elégítsék ki a vevők, alkalmazók biztonsági igényeiket.
  • Értékelők: a "közös szempontok" az értékelőket abban segítik, hogy összehasonlító értékelést tudjanak adni, valamely termék vagy rendszer biztonságának értékeléséhez
ISO/IEC 15408-1,2,3 szabványok

Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai szabványsorozat 2. része: A biztonság funkcionális követelményei - ISO/IEC 15408-2

Alkalmazási terület

A ISO/IEC 15408-2 szabvány meghatározza az informatikai eszközök és rendszerek funkcionális követelményeit. Az így meghatározott biztonsági funkciók képezik az alapját a biztonsági követelményeknek, amelyek meghatározzák az elvárt, biztonsági magatartásokat, és a biztonsági célokat.

A biztonsági funkciók azokat a biztonsági követelményeket határozzák meg, amelyek a működési területen előforduló veszélyek elleni fellépést biztosítják.

Az  ISO/IEC 15408-2 célközönsége a biztonságos IT-rendszerek és termékek vásárlói, fejlesztői és értékesítői.

Ezek a csoportok a szabványt a következőképpen használhatják:

  • Fogyasztóként, olyan termékek kiválasztásakor, amelyek igényeiknek megfelelő funkcionális követelményeket teljesítenek
  • Fejlesztőként, a fogyasztói biztonsági követelmények teljesítéséhez szabványos módszert alkalmazhatnak
  • Értékesítőként,ellenőrizhetik, hogy az adott termékekre és rendszerekre megadott funkcionális követelmények kielégítik-e az IT biztonsági követelményeit.

A funkcionális követelmények kiterjesztése és karbantartása

Az ISO/IEC 15408-2 szabvány által megadott funkcionális követelmények nem teljeskörűek, nem adnak megoldást minden felmerülő problémára. Ehelyett egy sor olyan biztonsági követelményt kínál, amelyek használhatók a piac igényeit figyelembe vevő bizalmi termékek kialakításához.

Mivel a fogyasztók igényei, nézetei változnak a funkcionális követelményeket folyamatosan karban kell tartani. Felmerülhetnek olyan igények, amelyek a funkcionális követelmények kiterjesztését indokolják, akár nem szabványos elemekre is.

Az informatikai biztonságértékelés közös szempontjai szabványsorozat 3. része: A biztonság garanciális követelményei - ISO/IEC 15408-3

Alkalmazási terület

Az ISO/IEC 15408-3 szabvány az informatikai eszközök és rendszerek garanciális követelményeit határozza meg.

A szabvány tartalmazza azokat a garancia szinteket, amelyek meghatározzák a garanciamérések skáláját, azokat az egyedi garanciaösszetevőket, amelyekből a garanciaszinteket képezik.

Szolgáltatásunk:

Az Információbiztonság megvalósításának nagyon fontos eszköze  az informatikai eszközök és rendszerek biztonsági tulajdonságainak az ismerete ebben nyújtanak segítséget az                           ISO/IEC 15408-1,2,3 szabványok

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.