Időgazdálkodás

Az összes fontos változás áttekintése

Megjegyzés: A normál formátumban írt részek az IFS Food 8 szabvány eredeti szövegét képviselik. A főbb tartalmi változások ebben a cikkben félkövérrel vannak jelölve. A dőlt betűkkel írt részek magyarázatok. A változtatások magyarázatának sorrendje megfelel az IFS Food 8 szabvány sorrendjének.

  1. Mérések, elemzések, fejlesztések

5.1.1 KO 8. sz.: Egy hatékony belső audit programot kell dokumentálni, végre kell hajtani és karban kell tartani, és biztosítania kell legalább az IFS szabvány összes követelményének auditálását. Ezt a tevékenységet 12 hónapos időszakra kell megtervezni, és végrehajtása nem haladhatja meg a 15 hónapot. A társaságnak kockázatértékelést kell készítenie, ahol az élelmiszerbiztonság és a termékminőség szempontjából kritikus tevékenységeket gyakrabban kell auditálni.

Ez vonatkozik a társaság tulajdonában lévő vagy bérelt telephelyen kívüli tárolóhelyekre is.

Figyelem: ez azt jelenti, hogy minden követelményt legalább 12 havonta (maximum 15 havonta) kell auditálni. Következésképpen a fokozott kockázattal járó tevékenységeket évente többször kell auditálni.

 

5.1.3 A belső auditokat dokumentálni kell, és az eredményeket közölni kell a felső vezetéssel és az érintett tevékenységekért felelős személyekkel. A megfelelőségeket, eltéréseket és nem megfelelőségeket dokumentálni kell, és közölni kell az érintett személyekkel.

A 7-es verzióhoz képest a szükséges korrekciós intézkedéseken túl a megfelelőségek, valamint az eltérések és nem megfelelőségek dokumentálása is kötelező. A jövőben az ellenőrzési jelentéseknek lényegesen több információt kell tartalmazniuk az elvégzett ellenőrzésről.

 

5.3.2 Az élelmiszerbiztonság és a termékminőség biztosításához nélkülözhetetlen folyamatparamétereket (hőmérséklet, idő, nyomás, kémiai tulajdonságok stb.) folyamatosan és/vagy megfelelő időközönként ellenőrizni kell (felügyelet alatt kell tartani), rögzíteni kell, és biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés és/vagy változtatás ellen.

Ez azt jelenti, hogy a releváns paramétereket, például az informatikai rendszerekben, jelszavakkal vagy bejelentkezéssel védeni kell az illetéktelen személyek általi hozzáférés ellen.

 

ÚJ 5.6.2 A környezeti monitoring program kritériumait a kockázatok alapján kell dokumentálni, végrehajtani és karbantartani.

 

5.6.5 Az elemzések eredményeit a hozzáértő személyzetnek kellő időben ki kell értékelnie. Bármilyen nem kielégítő eredmény esetén azonnali korrekciót kell végrehajtani. A kockázatok és a jogszabályi követelmények alapján meg kell határozni a tesztelési és monitoringterv eredményeinek felülvizsgálatának gyakoriságát a trendek azonosítása érdekében. Ha nem kielégítő tendenciákat azonosítanak, fel kell mérni a folyamatokra és termékekre gyakorolt ​​hatást, valamint az intézkedések szükségességét.

Ez a követelmény megerősíti a vizsgálati eredmények azonnali értékelésének szükségességét, hogy naprakész, releváns trendelemzéseket és azok értékelését lehessen készíteni.

 

5.11.1 A korrekciók és korrekciós intézkedések kezelésére vonatkozó eljárást dokumentálni, végrehajtani és karbantartani kell, az eltérések, a nem megfelelőségek és a nem megfelelő termékek rögzítésére, elemzésére és az érintett személyek felé történő közlésére, azzal a céllal, hogy lezárják a eltéréseket és/vagy nem-megfelelőségeket, és elkerüljék az ismétlődéseket. Ennek tartalmaznia kell a kiváltó okok elemzését, legalább a biztonsággal, jogszerűséggel, hitelességgel kapcsolatos eltérések és nem megfelelőségek és/vagy az eltérések és nem megfelelőségek megismétlődésének tekintetében.

Itt nem csak az újonnan bekerült tények javítása és közlése, hanem bizonyos esetekben kötelezővé válik a kiváltó ok elemzése is.

 

ÚJ 5.11.2 Ha eltéréseket és nem megfelelőségeket észlelnek, korrekciókat kell végrehajtani.

 

6. Fejezet nincs!

 

Az összes fontos változás áttekintése 

Az összes fontos változás áttekintése 1-2. fejezet

Az összes fontos változás áttekintése 3. fejezet

Az összes fontos változás áttekintése 4. fejezet

 

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.