Időgazdálkodás

Az összes fontos változás áttekintése

Megjegyzés: A normál formátumban írt részek az IFS Food 8 szabvány eredeti szövegét képviselik. A főbb tartalmi változások ebben a cikkben félkövérrel vannak jelölve. A dőlt betűkkel írt részek magyarázatok. A változtatások magyarázatának sorrendje megfelel az IFS Food 8 szabvány sorrendjének.

 1. Működési folyamatok (A tervezési és gyártási folyamat)

4.1.3 KO N° 4: Ahol vannak ügyfélszerződések a következőkre vonatkozóan:

 • termék receptúrája (beleértve az alapanyag jellemzőit)
 • folyamat
 • technológiai követelmények
 • tesztelési és megfigyelési terveket
 • csomagolás
 • címkézés

ezeket be kell tartani.

A teszt- és felügyeleti tervekre vonatkozó ügyfélkövetelmények újonnan bekerültek ebbe a KO-követelménybe. Az ezeknek való megfelelést most az audit során kell bizonyítani.

 

4.1.4 A vevői igényeknek megfelelően a felső vezetés a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja érintett ügyfeleit minden termékbiztonsággal vagy jogszerűséggel kapcsolatos kérdésről, beleértve az illetékes hatóságok által megállapított eltéréseket (deviation) és nem megfelelőségeket (non-conformities) is.

Az incidensek bejelentésére vonatkozó kötelezettséget az eltérések és nem csak a nem megfelelőségek bejelentésével is szigorították.

 

4.2.1.5 Ha a termékek címkézését és/vagy állításokkal (pl. „mentes…”) történő reklámozását kérik, vagy ha bizonyos kezelési vagy előállítási módszereket kizárnak, intézkedéseket kell végrehajtani az ilyen nyilatkozatnak való megfelelés bizonyítására.

Itt a megfogalmazás „igazolható eljárásról” a követelménynek való megfelelésre módosult. A megfelelőség szintén új követelmény a vezetői átvizsgálásban.

 

4.3.1 A termékek és/vagy folyamatok fejlesztésére vagy módosítására vonatkozó eljárást dokumentálni kell, végre kell hajtani és karban kell tartani, és annak tartalmaznia kell legalább a veszélyelemzést és a kapcsolódó kockázatok értékelését.

A termékfejlesztéshez most már dokumentált eljárásra van szükség.

 

4.3.3 A fejlesztési és/vagy módosítási folyamatnak meg kell határoznia a készítményre, az átdolgozásra, a csomagolóanyagokra, a gyártási folyamatokra vonatkozó előírásokat, és meg kell felelnie az élelmiszerbiztonsági, termékminőségi, jogszerűségi, eredetiségi és vásárlói követelményeknek. Ez magában foglalja a gyári teszteket, a termékteszteket és a folyamatfelügyeletet. A termékfejlesztés/módosítás előrehaladását és eredményeit rögzíteni kell.

A termékfejlesztés kiterjedt az átdolgozásra, a csomagolóanyagokra, valamint a vevői követelményekre és a folyamatfelügyeletre.

 

4.3.5 Az élelmiszeripari termékek élelmiszer-biztonsággal és/vagy termékminőséggel kapcsolatos elkészítésére vonatkozó ajánlásokat és/vagy használati utasításokat érvényesíteni (validálni) és dokumentálni kell.

Ebben az esetben az elkészítési ajánlásokat csak akkor kell érvényesíteni, ha azok élelmiszerbiztonsági vagy termékminőségi szempontból relevánsak.

 

4.4. Beszerzés

A 4.4.1-4.4.5 (V7) követelmények újra összeállításra kerültek a 4.4.1-4.4.3 (V8) pontok alatt; tartalmilag megerősítették a kockázatalapú megközelítést; például csak azokat a vásárolt szolgáltatásokat kell értékelni, amelyek hatással vannak az élelmiszerbiztonságra és a termékminőségre.

 

4.5 A termék csomagolása

 

A kockázatok és a tervezett felhasználás alapján a csomagolóanyagok kulcsfontosságú paramétereit részletes előírásokban kell meghatározni, amelyek megfelelnek a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és az egyéb vonatkozó veszélyeknek vagy kockázatoknak.

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő csomagolóanyagok alkalmasságát és a funkcionális akadály(ok) meglétét minden érintett termék esetében érvényesíteni kell. Ezt figyelemmel kell kísérni és teszteléssel/analízissel igazolni kell, például:

 • érzékszervi vizsgálatok
 • tárolási tesztek
 • kémiai elemzések
 • migrációs teszt eredményei

A csomagolóanyagok monitoringja mellett most már az alkalmasságuk ellenőrzése is követelményként szerepel.

 

4.5.3 A használt csomagolásnak és címkézésnek meg kell felelnie a csomagolt terméknek, és meg kell felelnie a vásárló által elfogadott termékleírásoknak. A címkézési információknak olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük. Ezt figyelni és dokumentálni kell legalább egy gyártási folyamat elején és végén, valamint minden termékcsere alkalmával.

Ez a követelmény pontosította a címkézés követelményeit, valamint a csomagolásellenőrzés dokumentálási gyakoriságát.

 

4.7.1 A gyár minden külső területének tisztának, rendezettnek kell lennie, úgy kell megtervezni és karbantartani, hogy megakadályozza a szennyeződést. Ahol a természetes vízelvezetés nem megfelelő, megfelelő vízelvezető rendszert kell kiépíteni.

A kültéri területeket úgy kell kialakítani, hogy a szennyeződés ne legyen valószínűsíthető.

 

4.8.1 A helyszínrajzot ki kell terjeszteni a „köztes termékekre, beleértve az utófeldolgozást is”.

Legionella kockázatbecslés tematika
 1. 4.10.3 A tisztítási és fertőtlenítési tevékenységeket dokumentálni kell, és ezeket a nyilvántartásokat a vállalatnál kijelölt felelős személynek igazolnia kell.Új: A tisztítási protokollokhoz „4 szem elv” szükséges

   

  4.10.7 A tisztítási és fertőtlenítési intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló mintavételi tervnek most a kockázaton kell alapulnia.

   

  Új: 4.12.3 A telephelyen lévő összes vegyszernek a célnak megfelelőnek kell lennie, fel kell címkézni, tárolni és kezelni úgy, hogy ne jelentsen szennyeződési kockázatot.

   

  4.12.4 Ahol fém- és/vagy egyéb idegenanyag-érzékelőkre van szükség, azokat úgy kell felszerelni, hogy biztosítsák az észlelés maximális hatékonyságát a későbbi szennyeződések elkerülése érdekében. Az érzékelőket karbantartásnak kell alávetni a meghibásodás elkerülése érdekében 12 hónapon belül legalább egyszer, vagy amikor jelentős változások következnek be.

  Újdonság a fém- és idegen tárgy detektorok 12 havonta kötelező karbantartása.

   

  4.12.5 Meg kell határozni az idegen anyagok észlelésére és/vagy eltávolítására tervezett összes berendezés és módszer pontosságát. Az ilyen berendezések és módszerek működőképességének vizsgálatát kockázatalapú gyakorisággal kell elvégezni. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén értékelni kell a termékekre és folyamatokra gyakorolt ​​hatást.

  A „szokásos” működési tesztek helyett most ezeket kockázati alapon kell elvégezni. Ezenkívül meghibásodás esetén nem a korrekciós intézkedéseket kell dokumentálni, hanem a termékekre és folyamatokra gyakorolt ​​hatást kell értékelni.

   

  4.16.1 A karbantartási tervet kibővítették raktárhelyiségekkel

   

  4.17.1 A berendezéseket a rendeltetésszerű használatra megfelelően kell megtervezni és meghatározni. Az új berendezések üzembe helyezése előtt érvényesíteni (validálni) kell az élelmiszerbiztonsági, termékminőségi, jogszerűségi, eredetiségi és vásárlói követelményeknek való megfelelést.

  Az új berendezések megfelelőségének ellenőrzése újonnan szerepelt.

   

  4.18.1 KO N° 7: Olyan nyomonkövetési rendszert kell dokumentálni, bevezetni és karbantartani, amely lehetővé teszi a terméktételek azonosítását és kapcsolatukat a nyersanyag-tételekkel, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő csomagolóanyagokkal és/vagy jogi és/vagy releváns élelmiszerbiztonsági információkat tartalmazó anyagokkal. A nyomon követési rendszernek tartalmaznia kell minden vonatkozó nyilvántartást:

  • nyugta
  • feldolgozás minden lépésében
  • átdolgozás használata
  • terjesztés

  A nyomon követhetőséget a vevőhöz történő átadásig biztosítani és dokumentálni kell.

  Figyelem: Ez azt jelenti, hogy a címkéket vagy a gyűjtőcsomagolásokat is be kell építeni a nyomonkövethetőségbe.

   

  4.18.2. A nyomon követhetőségi rendszert, beleértve a tömegmérleget* is, legalább egyszer tesztelni kell egy 12 hónapos időszakon belül, vagy minden alkalommal, amikor jelentős változások következnek be. A vizsgálati mintáknak tükrözniük kell a vállalat termékkínálatának összetettségét. A vizsgálati feljegyzéseknek igazolniuk kell az upstream és a downstream nyomon követhetőséget (a kiszállított termékektől a nyersanyagokig és fordítva).

  Új követelmény, hogy a belső vizsgálatokhoz tömegmérleget kell dokumentálni.

  *Az összetevők bevitt mennyiségének és a kibocsátott termékeknek a mérésére elvégzett teszt a késztermékeket nyomon követhetőségi tesztje során.

   

  4.19.1 Minden nyersanyag esetében kockázatértékelést kell végezni a bejelentést igénylő allergének azonosítására, beleértve a törvényesen bejelentett allergének és nyomok véletlenszerű vagy technikailag elkerülhetetlen keresztszennyeződésére. Ennek az információnak rendelkezésre kell állnia, és relevánsnak kell lennie a késztermékek értékesítési országára/országaira vonatkozóan, és minden nyersanyagra vonatkozóan dokumentálni kell és meg kell őrizni. Folyamatosan naprakész listát kell vezetni a telephelyen felhasznált összes allergént tartalmazó alapanyagról. Ezenfelül azonosítani kell minden olyan keveréket és segédanyagot, amelyhez ilyen allergéneket tartalmazó nyersanyagokat adnak.

  Ismét kockázatalapú megközelítésre van szükség; emellett figyelembe kell venni a keresztszennyeződés lehetőségét is.

   

  4.19.2. A keresztszennyeződés lehetséges kockázatainál figyelembe veendő szempontok kiegészültek a „személyzet (beleértve a vevőket és a látogatókat)” szöveggel.

   

  4.21.2 (6.2 a V7-ben) Az élelmiszer-védelmi eljárást és tervet dokumentálni, végrehajtani és karbantartani kell a lehetséges veszélyek azonosítása és az élelmiszer-védelmi intézkedések meghatározása érdekében. Ennek tartalmaznia kell legalább:

  • jogi követelményeket
  • a kritikus területek és/vagy gyakorlatok azonosítása, valamint az alkalmazottak hozzáférési politikája
  • látogatók és vállalkozók
  • hogyan kell kezelni a külső ellenőrzéseket és a hatósági látogatásokat
  • bármely egyéb megfelelő ellenőrzési intézkedés.

  A V7 6. fejezetét 4.21. fejezetként integrálták a V8 szabványba. A külső ellenőrzések és hatósági látogatások lebonyolítását most az eljárási utasításokba kell foglalni.

  Az összes fontos változás áttekintése 

  Az összes fontos változás áttekintése 1-2. fejezet

  Az összes fontos változás áttekintése 3. fejezet

  Az összes fontos változás áttekintése 5. fejezet

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.