ISO 17025 GAP

Fogalmak, kötelezettségek és jogok, amik a munkáltatót és a munkavállalót érintik.

Az Mvt. 87 § 1/E. bekezdése határozza meg a fokozott expozíció fogalmát: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.
Az Mvt. 87 § 1/D. bekezdése a következőkkel határozza meg a foglalkozási megbetegedést: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról rendelkezik.

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet értelmében bármely orvosi gyakorlatot folytató orvost, aki a foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította bejelentési kötelezettség terheli, méghozzá a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanújának megállapítását követő 24 órán belül.

 

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 7. §-a a munkáltató kötelességeit szabályozza:

a) a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani;

b) a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a 6. §-ban említett intézkedések végrehajtásáról gondoskodni;

c) halálos, tömeges foglalkozási betegség, tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és az 54. §-ának (3) bekezdése szerinti soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.

A kémiai biztonságot érintő fokozott expozíciós határértékeket a 25/2000. (IX. 30.) EüM SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 2. sz. melléklete tartalmazza.

MINDEZ ELKERÜLHETŐ, MEGHATÁROZOTT IRÁNY KIJELÖLÉSÉVEL ÉS ELKÖTELEZETT DOLGOZÓKKAL!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.