ISO 9001:2015 lépésről lépésre 10.

Az erdőállományt károsító folyamatok:

- Az átgondolatlan privatizáció következményeként jelentkező gazdátlanság és a hozzáértés hiány,

- A feldolgozásra alkalmas nagyméretű fák kivágásával még a szakszerűen kezelt erdőkből is hiányoznak az idős és természetes módon elpusztult, korhadt fák, amelyek megfelelő élőhelyet biztosítanak nemcsak az odú- és korhadéklakó gerinceseknek, valamint a faevő rovaroknak, hanem a faanyagot lebontó gombafajoknak is,

- Az ökológiailag kívánatosnál nagyobb, túlszaporodott vadállomány, amely az erdők elgyertyánosodásához, elcseresedéséhez vezethet, rontva azok gazdasági és biológiai értékét,

- Állománynevelés, amelynek során eltávolítják a nemkívánatos fajokat, egységesítik a faegyedek méretét és a lehető legnagyobb egyedsűrűségre törekednek, a cserjék és a lágyszárúak kiszorulását okozhatja,

- A nyereségérdekeltségből adódó nagykiterjedésű tarvágások, amelyek hatására fellépő hirtelen változás a mikroklímában a lágyszárú növényzet visszaszorulását és az erdei gyomok előretörését eredményezik,

- A tájidegen fajokkal való vagy fafajcserével járó erdőfelújítás során bekövetkező fafajcserekedvezőtlenül érinti az erdei rovarfaunát,

- A légszennyeződés, az éghajlat szárazodása és melegedése, illetve az ennek nyomán fellépő növénybetegségek és kártevők (tölgyek, vadgesztenyék pusztulása stb.),

- Az összefüggő erdőterületek utakkal, sípályákkal és vezetékekkel való felszabdalása, az engedély nélküli fakitermelés és falopás,

  • A fokozott turisztikai tevékenységek hatásaként fellépő növénypusztulás (gyalogösvény-erózió, védett növények leszedése, erdőtüzek), védett állatfajok zavarása, elhurcolása vagy lelövése, szemetelés stb...
Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.