INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

Az "Energetikai audit" és az "ISO 50001" 

 Még egyszer a törvényi alapokról.

A 2012/27/EU irányelv 8. cikkének –alábbiakban idézett- két fontos bekezdése meghatározza az energetikai audit és az azt „helyettesítő” energiarendszerek minimum követelményét, a mentességi és függőségi feltételeket:

„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a kkv-nek nem minősülő vállalkozások 2015. december 5.-ig, majd azt követően a megelőző energetikai audit napjától számítva legalább négyé¬venként energetikai auditokra kerüljön sor, amelyeket képesített és/vagy akkreditált szakemberek végeznek független és hatékony módon, vagy amelyeket a nemzeti jogszabályoknak megfelelően független hatóságok hajtanak végre és felügyelnek.”

(6) Azok a kkv-nek nem minősülő vállalkozások, amelyek egy független szerv által a vonatkozó európai vagy nemzetközi szabványoknak megfelelően tanúsított energia- vagy környezetgazdálkodási rendszert hajtanak végre, mentesülnek a (4) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése alól, feltéve, hogy a tagállamok biztosítják, hogy az érintett gazdálkodási rendszer magában foglalja a VI. mellékletben foglalt minimumkövetelmények alapján végzett energetikai auditot.”
Utóbbi bekezdésre a hazai 2015. évi LVII. törvény a 22. § (2) bekezdésében az alábbiak szerint tér ki:

„22. § (2) Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó és partnervállalkozásnak nem kell külön tanúsítványt megküldeni a Hivatal részére, amennyiben a nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány már megküldésre került.”

 

Az Energetikai Audit főbb jellemzői

A hatályos jogszabályok követelménye szerint elvégzendő „Energetikai audit” jellemzői a következők:
-    Négyévente kell elvégezni az MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) névjegyzékében szereplő auditorral vagy energetikai auditáló szervezettel,
-    Energiafogyasztással és a terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie,
-    Létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára kell kiterjednie,
-    Életciklus-költség elemzésre kell épülnie,
-    Az általános energiahatékonyságról megbízható képet kell adnia.
-    Ki kell terjednie:
-    alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására,
-    fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására,
-    energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására,
-    költséghatékonyabb energia-felhasználási módok, megújuló energiaforrások, új berendezések feltárására.
-    Energiahatékonysági potenciált/megtakarítást hitelesített számításokkal kell számszerűsíteni,
-    Potenciál kiaknázásához szükséges intézkedések bemutatása beavatkozási kategóriánként:
-    beruházást nem igénylő (egyszerű),
-    támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),
-    jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes)
A gyakorlati megvalósítás során, lévén, hogy kialakult jó gyakorlat még nem áll rendelkezésre, így indokolt az energetikai auditokról szóló EN 16247 szabványsorozat és további kapcsolódó szabványok hasznosítása, de ez nem kötelező.

 

Mindezeknek alapján bemutatjuk az elvárható tartalmat

Energetikai audit tartalma:

(Vezetői összefoglaló)
(Audit leírása)
(Résztvevők)
(Vizsgált elemek)
(Vizsgálati határok)
(Audit ütemezése)
(Megvalósítási javaslatok)
(Ajánlott intézkedések javasolt lépései, ütemezése)
(Elérhető támogatási, finanszírozási lehetőségek)

Energiafogyasztási profilok részletes elemzése

1.    Energetikai elemzés

Épületek, épületcsoportok
Vizsgált időtartomány
Mérés gyakorisága
Mérés minősége
Elemzés
•    alkalmazott energiahordozók
•    azok költségei
•    fogyasztási trendek
•    bázisértékek
•    fajlagos értékek
•    energiapazarlási pontok vizsgálata
•    fejlesztési lehetőségek feltárása, leírása
•    azok energiamegtakarítási potenciálja
•    megújuló energiaforrások használatának lehetősége
Megtakarítási potenciál
•    hitelesített számítások a javítási intézkedésekre:

Gyártási műveletek, gyártósorok
Vizsgált időtartomány
Mérés gyakorisága
Mérés minősége
Elemzés
•    alkalmazott energiahordozók
•    azok költségei
•    fogyasztási trendek
•    bázisértékek
•    fajlagos értékek
•    energiapazarlási pontok vizsgálata
•    fejlesztési lehetőségek feltárása, leírása
•    azok energiamegtakarítási potenciálja
•    megújuló energiaforrások használatának lehetősége
Megtakarítási potenciál
•    hitelesített számítások a javítási intézkedésekre

Szállítás
Vizsgált időtartomány
Mérés gyakorisága
Mérés minősége
Elemzés
•    alkalmazott energiahordozók
•    azok költségei
•    fogyasztási trendek
•    bázisértékek
•    fajlagos értékek
•    energiapazarlási pontok vizsgálata
•    fejlesztési lehetőségek feltárása, leírása
•    azok energiamegtakarítási potenciálja
•    megújuló energiaforrások használatának lehetősége
Megtakarítási potenciál
•    hitelesített számítások a javítási intézkedésekre

2.    Gazdasági elemzés

Számítások, elemzés
Életciklus-költség alapon, figyelembe venni legalább:
•    hosszú távú megtakarítások
•    hosszú távú beruházások maradványértékei
•    diszkontráták
•    (bekerülési költség)
•    (használt energiahordozók jövőbeli árának becslése)
•    (karbantartási költség)
•    (ártalmatlanítás költsége)
•    (egyéb költségek, megtakarítások)
Beruházási költségek
Potenciális megtakarítások
Megtakarítások kiaknázásának ajánlott mértéke
Megtérülési idő

Beavatkozási kategóriákba sorolás
•    egyszerű
•    költségoptimális
•    költségigényes

(Megvalósítási javaslatok)
(Ajánlott intézkedések javasolt lépései, ütemezése)
(Elérhető támogatási, finanszírozási lehetőségek)

 

Bármelyik rendszer mellett dönt a megvalósításhoz felajánljuk sokéves tapasztalatalattal rendelkező szakmai csapatunk közreműködését.

Területi referenciáink:

A 20 éves működés alatt mintegy 1200 különböző irányítási-, és biztonsági rendszer bevezetését végeztük el, mások mellett olyan nagyvállalatoknál, mint a Podravka, Knorr, Soproni Sörgyár, Buszesz, eFeF, Budai Hengermalom, Penny Market, Badacsonyi Pincegazdaság, Egertej, Fornetti, Falko Trade, Pikker, Hell Energy, Hercsihús…

TÖLTSE LE KAPCSOLÓDÓ ANYAGUNKAT!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.