Minden fejlesztés a jelen kihívásának jövőbeli megoldását kell, hogy eredményezze, azaz közvetlenül vagy közvetve, de fogyasztói igényre kell, hogy válaszoljon (pl. piackutatás).

Azt, hogy mi kell egy fejlesztés megalapozásához az alábbiakban foglaljuk össze:

 1. A jövőkép-orientált fejlesztéshez szükséges, hogy meg legyen határozva annak célja és küldetése. Ez vezethet a fókuszált célrendszer vizsgálatához és a kommunikáció irányának meghatározásához.
 2. Termékelemzésen belül a termék pontos leírása alapján lehet meghatározni a piaci potenciált, a kereseti piacot és a helyettesítő termékek körét egyaránt.
 3. Piacelemzésen belül a piacot befolyásoló tényezőket (technológia, jog, szabványok, egyéb szabályok) kell elemzni, valamint a piaci kulcsszereplőket kell összehasonlítani.
 4. Fogyasztói szegmentáció és célcsoportképzés során meghatározásra kerülnek a piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportjai, szegmentumai, mely kijelöli a célcsoporto(ka)t.
  • célcsoport meghatározása, szegmentálása (a szegmentációt különböző ismérvek mentén lehet elvégezni, például kulturális, szociodemográfiai tényezők mentén, ilyen lehet az ország, a nem, a kor, a lakóhely, a családi állapot stb. vagy a kereseti jellemzők és a pszichográfiai jellemzők...stb.),
  • a secunder fogyasztói és „best practice” (pl. konkurens termékek fogyasztóinak elvárásai) adatelemezés mellett primer adatgyűjtéshez bevonás/lekérdezés módszerének meghatározása (pl. off line, on-line),
  • bevonás módszerének megválasztása (statisztikai és elérhetőségi oldalról egyaránt mérlegelendő a módszer, pl: véletlenszerű, „hólabda”, rétegzett…stb.),
  • a lekérdezés eszközének kialakítása (pl. kérdőív, interjúvázlat…stb.), ahol a változók és azok mérési módja is kialakításra kerül,
  • módszer tesztelése „mintapopuláción” (a „populáció” nem csak személyekből, hanem szervezetekből is állhat),
  • az eszköz fejlesztése, véglegesítése (pl. az előre meg nem határozott, de kibontakozott kategóriák felvétele) a lekérdezés statisztikai kiértékelése és összevetése secunder adatottal,
  • ismeretekkel: egy-, és többváltozós kiértékelések (azaz a kapcsolódó tulajdonságok/igények vizsgálatával a fogyasztói igények minél tökéletesebb megértése a közvetlen és a jövőbeli közvetett fejlesztések irányításához).
 5. A marketing-kommunikációs stratégia meghatározása előtt ki kell alakítani a termék-, az ár-, és az értékesítéspolitikát. A termékstratégiai elemzések fő kérdéseit a termékfejlesztés, a terméktervezés, a választékalakítás, a termék életgörbe vizsgálata, valamint a márkázási stratégiák alkotják.
 6. Az árak kialakítását befolyásoló tényezők elemzése, valamint az árakat meghatározó egyéb tényezők elemzése együttesen szükséges a jellegzetes árstratégiák (keresletvezérelt, igazodó, ideális-marginális, költségalapú) alkalmazhatóságvizsgálatához. Az értékesítéspolitika meghatározásához szükséges, hogy az közvetlen vagy közvetett felhasználói kapcsolatra kerül kialakításra. A stratégián belül meghatározásra kerül, hogy a vállalkozásnak milyen disztribúciós csatornák kialakítása célszerű; a közvetlen és közvetett értékesítési módok közül melyiket válassza, hol alakítsa ki az értékesítési pontokat, valamint a megrendelések teljesítésének folyamata is kialakításra kerül.
 7. Marketing-kommunikációs stratégiaválasztás, mely lehet:
  • differenciálatlan: minden szegmenst hasonló módon, hasonló termékkel céloz meg
  • differenciált: minden szegmenst az adott sajátosságoknak megfelelően szolgál ki
  • koncentrált: egy nagyobb szegmens kiszolgálására összpontosít
 8. A marketing kommunikációs mix következő elemeit vizsgálhatjuk és újratervezhetjük a feladatnak megfelelően, stratégiai szinten, de a megoldásokat illetően sokszor részletekig menően (vagyis eszköz-szinten) is:
  • Reklámozás
  • Értékesítés ösztönzés
  • Public Relations
  • Személyes eladás
 9. Pozícionálás, azaz az értékrendszer és a viselkedésnormák megfogalmazása a fogyasztók irányába. Meg kell határozni, hogyan tudjuk a célcsoport tagjaiban tudatosítani a termék lényegét (ha van versenytárs, akkor azt is, hogy ahhoz képest miben más a termék), melyek azok a lényeges szempontok, amelyek alapján értékelik a terméket, vagyis ami alapján választanak.

Előzetes igényfelmérés, szükséglet felmérés, piackutatás kérdésekben vegye igénybe ezernél több projekt előkészítésében, megvalósításában összegyűlt tapasztalatunkat.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.