Az ISO 50001:2018 értelmében, energiagazdálkodási teljesítménymutató (EgTM): az energiagazdálkodási teljesítmény mennyiségi értéke vagy mértéke. Energiagazdálkodási teljesítménymutatót azért kell alkalmazni, hogy az energiagazdálkodási teljesítmény növekedésére hozott célok és akciók eredményeit nyomon tudja követni az alkalmazó szervezet. Ezt az EgTM értékeinek és az energiagazdálkodási alapállapot felmérésénél meghatározott EgA értékek összehasonlítása alapján lehet megállapítani. Kapcsolódó szakkifejezések: Energiagazdálkodási alapállapot:…

Tovább

A környezettudatos vállalatirányítás alapja, hogy a vezetés felismerje azt, hogy bármilyen gazdasági tevékenység (szolgáltatás) jelentős hatást gyakorolhat a környezetre: A termékek gyártásához (szolgáltatás nyújtásához) nyersanyagokat kell kivonnunk a természetből, vizet és energiát kell felhasználnunk. A felhasznált nyers- és segédanyagok, valamint a fel nem használt, illetve a tevékenység során átalakult maradékok (hulladék) sok esetben erősen környezetszennyezők…

Tovább

Az ISO 45001:2018 (az OHSAS 18001 és MSZ 28001 utódjaként) a munkahelyi egészségvédelem és biztonság nemzetközi szabványa. Bevezetése minimalizálja vállalkozása tevékenységeinek egészségkárosodásokat okozó kockázatait és ezzel a következmények költségeit. Az ISO 45001, MEBIR szabvány a munkavédelem, munkabiztonság, foglalkozás-egészségügy szabályozásának irányítási rendszere. Jogszabályi és etikai elvárások egyaránt arra kötelezik vállalkozását, hogy előzze meg és csökkentse a munkahelyi baleseteket.…

Tovább

ISO/IEC 17025 szabvány a vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményeit határozza meg. A laboratórium az akkreditálás során igazolja, hogy teljesíti ezeket a követelményeket. Hogy a vizsgáló- és kalibráló laboratórium eredményeit az üzleti partnerek és a hatóságok is elfogadják. ISO/IEC 17025 szabvány a laboratóriuma által végzett mintavételek, vizsgálatok és/vagy kalibrálások elvégzéséhez szükséges felkészültség általános követelményeit írja elő. Kiterjed mind a…

Tovább

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) NAD-545 jelű, "áttérési ütemterv MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványra" című dokumentumának értelmében az új  szabványkövetelményekre történő átállás kérelméhez a laboratóriumnak mellékelnie kell a saját rendszerére elkészített "GAP elemzést". Ez nem más, mint a korábbi és az új szabványok követelményei közötti különbségeknek való megfelelés elemzése. A benyújtás pl. a NAD-104 jelű, „kérelem…

Tovább

Az ISO 50001:2018 Energiagazdálkodási Irányítási rendszer bevezetése az energetikai alapállapot meghatározásával és a lehetséges energiahatékonysági intézkedések megtervezésével jár. Ez megfeleltethető az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényben szereplő energetikai auditálással. Az ISO 50001 és az energiagazdálkodási teljesítmény mutatók szerepe A rendszer bevezetése során kialakításra kerülő energiagazdálkodási teljesítmény mutatók (EgTM) emellett az energiahatékonysági célok kitűzéséhez és…

Tovább

Az EFISC (European Feed Ingredies Safety Certifiction) Standard célja biztonságos takarmányok gyártásának és forgalmazásának biztosítása. Az EFISC Standard tanúsítványa igazolja, hogy vállalkozása teljesíti az EC 183/2005 takarmány higiéniai követelményeit azáltal, hogy: minimalizálja a nem biztonságos takarmányok és takarmány összetevők bejutását a takarmány láncba rendszabályokat biztosít, amelyekkel segíti a takarmányhigiéniai követelmények teljesítését. Az EFISC Standard átfogja az ipari takarmányokkal…

Tovább

Innováció, Versenyképesség, Növekedés Vállalkozása sikerének esélye és az innováció: ahol innováció ott versenyképesség, ahol versenyképesség ott növekedés. A sort az innováció indítja el, amihez a kis és középvállalkozások innovációs támogatást vehetnek igénybe.A legtöbben úgy gondolják, hogy az innováció azonos a kutatás fejlesztéssel. Ez egyáltalán nem így van. Az új termék, új technológia kifejlesztése után a gyártást fejlett…

Tovább

Egy hasznos információkkal szolgáló cikksorozat keretében bemutatjuk a veszélyes anyagok kezelésével, használatával kapcsolatos legfontosabb gyakorlati ismereteket.   A sorozat tartalma: Veszélyes anyagok: jogi szabályozás II. Biztonsági adatlap elemzés IV. Biztonsági adatlapelemzés V. Biztonsági adatlap elemzés VI. Veszélyes anyagok: munkavédelmi feladatok VIII. Veszélyes anyagok: hivatkozott mellékletek IX.  

Tovább

V.4. Elsősegély és intézkedések 4./ Elsősegélynyújtás: Az érintett felület nagyságától és a ráfolyt vegyszer mennyiségétől függően az elsősegélynyújtásban jól bevált gyakorlatnak megfelelően kell eljárni, figyelembe véve az egyéni érzékenységet és az alábbi szempontokat is. A szennyezett ruházatot azonnal távolítsuk el. Belégzés: rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz. Bőrrel…

Tovább