Kockázatmenedzsment

A beszállítói követelmények a beszállított anyagok, termékek biztonságosságát és minőségét meghatározó feltételeket határozzák meg és szabályozzák

A beszállított anyag,termék biztonságát és minőségét csak a beszállítókkal szemben érvényesített dokumentált nyomonkövethető rendszerrel lehet biztosítani.

A beszállítói követelményeknek érvényesítésének formái:

 • Beszállítói minőségbiztosítás
 • Beszállítói audit
 • Termékvizsgálat

 

Az élelmiszerek teljes életciklusán átnyúló élelmiszerbiztonság kockázatai.

Az élelmiszergyártás, forgalmazás az élelmiszerbiztonság és minőség szempontjából jelentős potenciális kockázattal járó tevékenység.

Az élelmiszerek életciklusának vázlata:

Az élelmiszerlánc szereplői: termelők, forgalmazók, beszállítók

A termékek piacképességének meghatározó eleme a minőség és biztonság.

A siker érdekében vállalkozása olyan terméket, szolgáltatást kell kínáljon, amely megfelel egy meghatározott szükségletnek, kielégíti a vevő elvárásait, megfelel a rá vonatkozó standardoknak és specifikációknak, megfelel a társadalmi követelményeknek,versenyképes az ára és az előállítása gazdaságos.

Vállalkozása, hogy e követelményeket kielégítő minőségű terméket, szolgáltatást kínálhasson, biztosítania kell működése

 • technikai,
 • adminisztratív és
 • humán rendszerének szisztémás ellenőrzését.

Ennek a szisztémás kontrollnak abba az irányba kell kényszerítenie a működést, hogy az csökkentse, megszüntesse, és még inkább megelőzze a fentieknek meg nem felelő termékek, szolgáltatások keletkezését.

Az ellenőrzés biztosításához minőségügyi rendszert kell létrehozni és működtetni. E rendszer különböző elemeinek a jelentősége (azaz a rendszer súlypontja) a működés jellegétől függően változik.

A maximális hatékonyság eléréséhez ezért alapvető követelmény, hogy a minőségügyi rendszer szigorúan igazodjon a tevékenység jellegéhez, azaz a kínált termékhez, szolgáltatáshoz.
A minőségügyi rendszernek magába kell foglalnia a termék életciklus valamennyi fázisát a piaci igények megfogalmazásától a piaci igények kielégítéséig.
Egyik végletként a termék életciklusának legtöbb fázisa egyetlen vállakozáson belül bonyolódik, másik végletként a fázisok szűk körére jön létre egy vállalkozás. A két véglet közötti, átmeneti formák is működnek.

Amennyiben a teljes életciklus fázisai több vállalkozásban bonyolódnak, úgy a minőségügyi rendszernek át kell fognia az érintett valamennyi vállalkozást egy folytonos, minőségügyi láncot alkotva.

Abból kiindulva, hogy a termék életciklusa egyetlen folyamat (még ha annak egyes részei más-más vállalkozásokban bonyolódnak is) a minőségbiztosítás feltételrendszerét a folyamat teljes hosszában kell szabálozni, és ha szükséges, korrigálni.

Minél közelebb esnek a vevőhöz vállalkozása tevékenységi körébe eső fázisok, vagyis minél több fázis esik a beszállító működési területére (minél feldolgozottabb a beszállított tétel) annál nagyobb mértékben befolyásolja vállakozása termékeinek minőségét a beszállítási tevékenység. Emiatt a vállalkozásának alapvető érdeke a minőségügyi rendszer kiterjesztése a beszállítókra, vagyis ki kell alakítania a Beszállítói Minőségbiztosítási Rendszert.

Az élelmiszerlánc szereplői: termelők, forgalmazók, beszállítók

Beszállítói Minőségbiztosítás

Minthogy a beszállított termék (anyag) a szervezet termékébe épül, annak minőségét közvetlenül befolyásolja.
Mindezért a beszállítói tevékenység tervezése és ellenőrzése dokumentált folyamatokat tesz szükségessé.

A beszállítói minőségbiztosítási rendszernek az alábbi elemeket (mint minimumot) kell magába foglalnia:

 • a beszállítandó termék (anyag) megfelelő specifikációja;
 • megállapodás a beszállítóval a minőségügyi követelményekről;
 • megállapodás a beszállítóval az ellenőrzési módszerekről;
 • megállapodás a vitás ügyek megoldásának rendjéről;
 • a beérkező termék ellenőrzési rendje.
 • a beérkező termék minőségügyi jellemzőinek dokumentációja.

A beszállító kiválasztásának követelményrendszere

A beszállítónak demonstrálnia kell, hogy rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek képessé teszik a kérdéses terméknek a megadott specifikáció szerinti előállítására.
Az eljárás, amely ennek a képességnek a felmérésére hivatott, magába foglalja (de nem korlátozódik csak erre) az alábbi elemeket, azok bármilyen kombinációját;

a beszállító helyszíni átvilágítása annak felmérésére, hogy

 • technikai, adminisztratív és
 • humán rendszerének állapota képessé teszi-e a kérdéses termék specifikáció szerinti előállítására.
 • termékminták értékelése,
 • múltbeli tapasztalatok a beszállító hasonló termékeivel,
 • minőségvizsgálati eredmények a beszállító hasonló termékeiről,
 • más felhasználók közzétett tapasztalatai a beszállító termékeivel kapcsolatban.

Az átvilágítás az alábbi területek vizsgálatát és elemzését foglalja magába;

 • a szervezet és működés területén a
 • kompetenciák vizsgálata;
 • folyamatok, eljárások, technológiák vizsgálata.
 • a műszaki - technikai helyzet esetében
 • a gyártó, termelő berendezések felmérése, elemzése.
 • a minőségellenőrzés rendszerének;
 • a vizsgáló - ellenőrző módszereknek;
 • a vizsgáló és mérő berendezéseknek;
 • valamint az ezekhez kapcsolódó dokumentációnak a vizsgálata;
 • a Pénzügyi helyzet vizsgálata.

Az átvilágítás eredményei alapján kimenetek lehetségesek:

 • A beszállító képes és alkalmas a megadott specifikációjú termék / anyag előállítására az elvárt minőségben és biztonsággal
 • A beszállító rövid időn belül kis invesztícióval alkalmassá tehető, felkészíthető a beszállítói munkára
 • A beszállító nem alkalmas a feladatra.

Szolgáltatásunk:

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.