Környezetvédelmi rendszerek

Az ellenőrzés követelményei és szabályozása

Az energiateljesítményt meghatározó folyamatok kulcs jellemzőinek mérését, monitorozását, a mérési eredmények dokumentálását és meghatározott időközönkénti értékelését biztosítani kell.

A kulcsjellemzők közé minimum az alábbiakat kell felvenni:

 • a szignifikáns energiafelhasználási pontok
 • az energiafelhasználási módot befolyásoló változók
 • az akciótervek hatékonysága a meghatározott célokhoz viszonyítva
 • az aktuális és a várt energiafogyasztás viszonya.

Ki kell építeni az energiairányítás monitoring rendszerét. Értékelni kell a törvényi és más követelmények betartását.

Ki kell dolgozni a belső auditok rendjét, és el kell végezni az auditokat az előírt időközönként.

Szabályozni szükséges a nemmegfelelőségek kezelését, a javító és megelőző intézkedések rendjét.

Az ellenőrzés körébe tartozó valamennyi olyan adatot, információt dokumentálni kell, ami szükséges a követelményeknek való megfelelés bemutatására.

 

A vezetőségi átvizsgálásokhoz kapcsolódó követelmények

A vezetőségnek meghatározott időközönként át kell vizsgálnia az energiairányítási rendszert annak a biztosítására, hogy az megfelelően és hatékonyan működik.

Az átvizsgálás eredményeit dokumentálni szükséges, amelyek alapján hozott döntések megvalósítására akciótervet/terveket kell kidolgozni.

Összefoglalva: Milyen módon, milyen eszközökkel változtatja meg, teszi eredménycentrikussá az energiairányítási rendszert?

Az energiával való hatékony gazdálkodás iránti kényszer vezetett egy új nemzetközi szabvány az ISO 50001 kidolgozásához.

A szabvány egy olyan energiairányítási rendszer létrehozásának, bevezetésének, fenntartásának és fejlesztésének követelményeit és a követelmények teljesítéséhez szükséges eszközrendszert kínálja fel, amelyek felhasználásával egy vállalkozás képes folyamatosan javítani energiateljesítményét, beleértve a hatékonyságot, az energiafelhasználás módját és mennyiségét.

 

A szabvány követelményei az alábbi területekre terjednek ki:

 • a vezetőség felelőssége, feladatai, kompetenciái
 • energiapolitika, energiatervezés, célok, átvizsgálások
 • a rendszer bevezetése és működtetése; kommunikációs rendszer, dokumentálás, működési kontroll, beszerzések
 • ellenőrzések rendszere: monitoring, mérések, elemzések, javító és megelőző intézkedések
 • vezetőségi átvizsgálások: értékelések, döntések és azok végrehajtásának akciótervei.

A szabvány által felkínált eszközrendszer fontosabb elemei:

 • az energiairányítás rendszer egészére kiterjedő monitoring rendszer, amely naprakész adatokat biztosít
 • a folyamatonkénti mérési eredmények rendszeres értékelésén alapuló javító beavatkozások lehetősége

A szabvány bevezetésével egy vállalkozás meg tudja valósítani energiairányítási rendszere szabályozott, dokumentált működését, ami alapja lehet a folyamatos fejlesztésnek és a folyamatosan javuló gazdaságosságnak.

A rendszer bevezetéséhez kérjen ajánlatot!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.