A „CE” jelöléssel a gyártó a terméknek a rá vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt alapvető biztonsági követelményeknek való megfeleléséről, azaz konformitásáról (EK) tájékoztatja a felhasználóját, ha ezt a jogszabály megköveteli.

Ha a termék egyik jogszabály hatálya alá sem tartozik, akkor kimondottan tilos a CE jelölést elhelyezni! (Megtévesztő jelölés. pl.: emberi erővel működtetett prés).

A CE-jelölést a gép forgalomba hozatala előtt kell elvégezni, azaz még az előtt, hogy bekövetkeznie az az első alkalommal hozzáférhetővé tétele forgalmazás vagy használat céljából!

A jogszabályok (köztük a Ptk. is) a gép gyártójának felelősségébe helyezi a CE-jelölést, vagyis a jogszabályoknak megfelelést és annak igazolásának felelősségét.

„6:553. § [A gyártó]
(1) E fejezet alkalmazásában gyártó a végtermék, a résztermék, az alapanyag előállítója, valamint aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.
(2) Importtermék esetén a terméket gazdasági tevékenysége keretében az Európai Gazdasági Térség területére behozó személyt is gyártónak kell tekinteni. Ez a szabály nem érinti az importálónak a gyártóval szemben érvényesíthető visszkereseti igényét.
(3) Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. Ezt a szabályt importtermék esetén akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de az importálója nem állapítható meg.
(4) A forgalmazó ezt a nyilatkozatát a károsult írásbeli felhívásától számított harminc napon belül teheti meg.” (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; LXXII. Fejezet, Termékfelelősség)

Ipari gépek esetén a 16/2008. NFGM rendelet határozza meg, hogy mely gépekre milyen megfelelésértékelési eljárást kell alkalmazni.

Átalakított, átépített gépek CE-jelölése

FIGYELEM! A gép, különösen az iparban alkalmazottak élete során akár többször is átépítésre kerülhet. Ezekben az esetekben, új gépként kezelve ismételt megfelelésellenőrzési eljárásnak kell alávetni, azaz a CE-jelölését az átalakítójának kell elvégezni!

Ezekben az esetekben a teljes kockázatértékelést el kell végeznie, hogy a teljes gépet EK-megfelelőségi nyilatkozattal lehessen ellátni!

Ennek menete:

1. gép terjedelme, részegységei, jellege, környezete
2.
alkalmazandó jogszabályok meghatározása
3.
megfelelésértékelési eljárás választása
4. alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények értékelése
(16/2008. NFGM rendelet,
1. melléklete)
5.
kockázatcsökkentés (veszélyelemzés, kockázatbecslés,
kockázatértékelés, kockázatkezelés, maradó kockázatok leírása)
6. harmonizált szabványok alkalmazása (kockázatkezelésre)
7. műszaki dokumentáció készítése
(rajz, fotó, műbizonylat, EKmegfny.)
8. szükség szerinti vizsgálatok, tanúsítások (gyártó, notified body)
9.
gyártása során végzett belső ellenőrzéseken alapuló megfelelőségértékelés (minőségbiztosítás)
10.
megfelelőségi nyilatkozat megírása
11. műszaki dokumentáció véglegesítése
12. CE-jelölés

Nagyon nagy segítséget jelent a folyamat szabályozásában, ismételhetőségében és így bizonyíthatóságában az ISO 9001 minőségirányítási rendszer alkalmazása!

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.