MINIMÁLISAN ALKALMAZANDÓ KÖVETELMÉNYEK (és az azokban hivatkozott továbbiak)

  1. évi LXXX. Törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

MSZ EN ISO/IEC 17024:2013

Programkövetelmények (PK)

Tanúsítási Rendszerkövetelmények (RK, a továbbiakban, mint TK)

Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

Programtantervek (PTT)

NAR-01-13-VIZSG  Személytanúsító szervezetek vizsgaközpontok akkreditálási programja

NAD-103-13-VIZSG kérelem

NAD-567 Előzetes bizonyítás kérelem

  1. évi LXXX. törvény a szakképzésről
  1. § [Az akkreditált vizsgaközpont]

Szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.

93/A. § [A képesítő vizsga]

(1) A képesítő vizsga az akkreditált vizsgaközpont által szervezett, a szakmai képzésben elsajátított és a programkövetelményben a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre meghatározott kimeneti követelmények mérésére szolgáló vizsga.

(2) Képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres képesítő vizsgát tett.”

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

15. § [Az oklevél és a bizonyítvány];

(2) A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

16. § A programkövetelmény tartalmazza

a) a szakmai képzés megnevezését és a képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti olyan kódját, amelybe a szakmai képzés besorolható, valamint a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésnek az Európai Képesítési Keretrendszer, a Magyar Képesítési Keretrendszer és a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölését,

b) a szakmai képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettséget, egészségügyi alkalmassági követelményt és gyakorlatot,

c) a szakmai képzés elvégzéséhez szükséges minimális és maximális foglalkozások számát,

d) a képesítő vizsga követelményeinek leírását és a megszervezéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint

e) a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását.

      1. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
  1. §

(2) Az akkreditálást - …- az a szervezet és természetes személy kérheti, amely vagy aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapig az adott szervezet vagy természetes személy tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványok és a rá vonatkozó szakmai szabályok szerint működik.

 

Személytanúsító szervezetek vizsgaközpontok akkreditálási programja; NAR-01-13-VIZSG (2. kiadás)

4.4. Megfigyelő vizsga Az akkreditálási és a felügyeleti vizsgálati eljárásnak része a megfigyelő (witness) vizsga megtartása annak értékelésére, hogy a kérelmező tevékenysége megfelel a követelményeknek. Minden kérelmezett személytanúsítási területen a megfigyelő vizsga célja –az MSZ EN ISO/IEC 17011 szabvánnyal összhangban–, hogy elegendő bizonyítékot nyújtson a vizsgaközpont kompetenciáiról az akkreditált területekre vonatkozóan.

A megfigyelő vizsgára az akkreditált státusz odaítélését követően kerül sor, mivel a vizsgáztatás előfeltétele az akkreditált státusz megléte.

Az első megszervezett vizsga bemutatása szükséges legkésőbb a harmadik felügyeleti vizsgálati eljárásban, még a felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszában, annak lezárását 3 nappal megelőzően.

Az akkreditált szervezet a NAD-567 nyomtatványon kérelmezheti, hogy a Hatóság előzetes bizonyítási eljárásban megfigyelőként vegyen részt az első megszervezett vizsgán.

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, IRATKOZZON FEL LEVELEINKRE és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy IDE KATTINT, kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.