Egyéb ajánlott képzéseink

Felnőttképzési NMH Nyilvántartási számunk: E-000179/2014

 

ENERGIAIRÁNYÍTÁS ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁS

 A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik felkészülten és hatékonyan alkalmazzák és fejlesztik az alkalmazó szervezetnél az energiairányítási rendszer követelmények teljesítéséhez szükséges szabályozásokat és eszközöket, amelyek felhasználása növeli az energiateljesítményt, és -hatékonyságot és megváltoztatja az energiafelhasználás módját.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • A meg nem újuló természeti erőforrások kimerülésével, és a megújuló természeti erőforrások túlhasználatával járó veszélyek, és az ellenük való védekezés lehetőségeinek megismerése. (Kevesebb energia felhasználás: hatékonyság növelés, veszteség csökkentés, pazarlás megszűntetés, olcsóbb energia: beszerzés optimalizálás, technológiai-, és épületenergetikai megtakarítások, szervezeti kultúrát érintő intézkedések, alternatív energiaforrások alkalmazása: megújulók, ko-, és trigenerációs megoldások.)QFD a minőségfejlesztésben.
 • Energiairányítási rendszerekkel kapcsolatos alapismeretek elsajátítása (energiaátvizsgálás, energiatervezés, ETM, karbantartás, beszerzés, motiválás, felügyelet).
 • Az energiával való gazdálkodás, a megújuló energiák felhasználása, a környezeti terhelések csökkentése területén szerzett ismeretek felhasználása a vállalkozás gazdálkodásában.

Képzési idő: 32 tanóra (10 elmélet + 22 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

 

KÖRNYEZET-EGÉSZSÉG-BIZTONSÁG KAPCSOLATA

 A képzés célja:

Olyan szakemberek képzése, akik felkészülten és hatékonyan tudják az alkalmazó szervezetnél a szaktevékenységnek nem minősülő gépek, folyamatok, eszközök környezet-, és munkavédelmi szempontú ellenőrzését elvégezni. Képesek elemzés útján fejleszteni a kapcsolódó rendszereket és elmagyarázni azok alkalmazását.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • Környezetpolitika eszközei, a környezetvédelem hatályos jogi szabályozása. ISO 14001 alkalmazása, teljesítményének mérése és fejlesztése. Ezen belül, a környezetvédelmi kockázatok becslése, életcikluselemzés, környezeti teljesítménymutatók.
 • A munkavédelem hatályos jogi szabályozása.
 • A teljeskörű munkahelyi kockázatkezelés követelményei. Ezen belül veszélyazonosítás, kockázatértékelés, kockázatkommunikáció és a kockázat kézben tartásának folyamata.
 • Pszichoszociális kockázatértékelés és a motiválás kapcsolata.

Képzési idő: 32 tanóra (10 elmélet + 22 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

 

ALKALMAZOTT MINŐSÉGÜGY

 A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és megérti a minőségirányítás, és -biztosítás gyakorlati hasznát. Képes felkészülten és hatékonyan felismerni a munkavégzése során saját munkájában vagy a környezetében felmerülő minőségügyi problémákat és javaslataival mérsékelni tudja a kockázatokat, illetve meg tudja azokat szüntetni. Megérti a szervezeti kultúra jelentőségét és azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • Minőségügyi alapismeretek (fogalmak, történet, alkalmazás területei, fogyasztóvédelem és termékbiztonság jogi alapjai).
 • Termelési/szolgáltatási értéklánc elmélete és gyakorlata (szervezeti cél, személyi szerep és együttműködés).
 • Minőség és költség közötti összefüggések megismerése.
 • ISO 9001 szellemében történő munkavégzés megismerése az egyén felelősségének és hatáskörének értelmezése alapján (a szabvány célja, folyamatszemlélet a mindennapokban, PDCA, eltérések és kockázatok értékelésének módjai, javító intézkedések meghatározásának módjai és hatásosságuk ellenőrzése).

Képzési idő: 20 tanóra (8 elmélet + 12 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG

 A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és megérti a környezetgazdálkodás alapjait és a környezetvédelmi rendszerek gyakorlati hasznát. Képes felkészülten és hatékonyan felismerni a munkavégzése során felmerülő környezeti problémákat és javaslataival mérsékelni tudja a kockázatokat, illetve meg tudja azokat szüntetni. Megérti az energiagazdálkodás erőforrás és kibocsátás összefüggéseit.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • Környezetgazdálkodási alapismeretek elsajátítása.
 • A környezetgazdálkodási alapismereteken belül azoknak az általános, minden erőforrás-fogyasztó gazdasági ágazatra egyaránt jellemző szerkezeti és működési törvényeknek megértése, amelyek a fenntartható gazdálkodást biztosítják.
 • A természetes anyagforgalom, a termék-előállító anyagmozgatás és anyaggazdálkodás elveinek megismerése.
 • ISO 14001 szellemében történő munkavégzés megismerése. Ezen belül hulladékgazdálkodás, levegővédelem, vízvédelem, zajszennyezés, veszélyes anyagok és vegyi anyagok, katasztrófavédelem.
 • Az energiával való hatékony gazdálkodás, a környezeti terhelések csökkentése területén a szerzetnél alkalmazott módszerek és szabályok megismerése.

Képzési idő: 20 tanóra (8 elmélet + 12 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

 

ALKALMAZOTT MUNKAVÉDELEM

A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és megérti a munkavédelem rendszerét és gyakorlati hasznát. Munkavégzése során felkészülten és hatékonyan képes a saját munkájában vagy a környezetében felmerülő majdnem-baleseteket felismerni és kezelni a baleseti helyzeteket. Ismeretei alapján mérsékelni tudja a kockázatokat, illetve meg tudja azokat szüntetni.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • Munkavédelmi alapismeretek elsajátítása (munkabiztonság és munkaegészségügy, alapfogalmak, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályok rendszere).
 • A munkavédelem megelőző intézkedéseinek megismerése (személyi, szervezési és tárgyi követelmények).
 • A balesetek és majdnem-balesetek azonosításának és a szükséges intézkedéseknek készségszintű elsajátítása (munka- és üzemi baleset elkülönítése, technikai és adminisztrációs teendők).

Képzési idő: 20 tanóra (8 elmélet + 12 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

 

ALKALMAZOTT ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri és megérti az élelmiszer-biztonsági rendszerek gyakorlati hasznát. Munkavégzése során a saját munkájában vagy a környezetében felmerülő élelmiszer-biztonsági problémákat képes felkészülten és hatékonyan felismerni és javaslataival mérsékelni tudja a kockázatot, illetve meg tudja azt szüntetni. Megérti a termelés élelmiszer-biztonsági jelentőségét és azonosítani tudja saját szerepét a termék fogyasztókra gyakorolt hatásában.

A képzés tartalma, megszerezhető kompetenciák:

 • Élelmiszerbiztonsági alapismeretek elsajátítása (fogalmak, történet, közegészségügyi-, járványügyi-, élelmiszer toxikológiai alapismeretek, az élelmiszerbiztonság jogi háttere).
 • Élelmiszerek fizikai-, kémiai-, és biológiai szennyezésének és azok megelőzésének alapjai.
 • Az önértékelésen alapuló HACCP rendszer gyakorlatának megismerése (a rendszer célja, az Élelmiszerkönyv vonatkozó előírásai, eltérések értékelésének módjai, javító- és helyesbítő intézkedések meghatározásának módjai).
 • Független szervezet által tanúsítható élelmiszerbiztonsági rendszerek (IFS, BRC, ISO 22000 és FSSC 22000) közös vonásainak megismerése (a tervezés és rendelkezésre állás, az élelmiszer-biztonság, és a megelőző intézkedések kapcsolata).

Képzési idő: 20 tanóra (8 elmélet + 12 gyakorlat)
Vizsga: írásbeli/ szóbeli

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.