IFS belső auditor

A munkavédelem hatósági ellenőrzése

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.), a 295/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, a 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (továbbiakban: Ket.), valamint a 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről szóló törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg a munkavédelmi célú ellenőrzések szabályait és a szankcióit.
 

Mvt. 81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el.

(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed

a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;

b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;

A munkavédelem hatósági ellenőrzése

c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.

(5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására.

Az intézkedés formáját elsősorban a veszélyeztetés súlyossága, másodsorban annak megszüntetéséhez szükséges anyagi és szervezési igény valamint a veszélyeztetés visszatérő jellege alakítja ki. Az 1. sz. táblázat az intézkedés formáját és hátterét foglalja össze.

 

Az ellenőrzést végző felügyelő hatósági ellenőrzés során az alábbi eljárásokat alkalmazhatja:

Figyelemfelhívás, mely nem határozati kötelezés, de a teljesítésről írásban visszajelezni tartozik a kötelezett.

Határozati kötelezés, melyet írásban kézbesítik a kötelezettnek. A közigazgatási határozat tartalmazhat határidős felszólítást a hiányosság megszüntetésére, illetve -akár azonnal, fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtást elrendelve- eltiltásra, felfüggesztésre, valamint eljárás lefolytatására. Egy-egy határozatban több intézkedési pont is szerepelhet.

A szabálysértésről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerint hatósági ellenőrzés során mindkét eljárással párosulhat szabálysértési eljárás lefolytatása is, ha a felügyelő szabálysértés elkövetését állapítja meg.

A munkavédelem hatósági ellenőrzése
Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.