ISO 9001:2015 lépésről lépésre 10.

Magyar Közlöny 2016. évi 191. számában megjelent két, a nagyvállalatok kötelező energetikai auditjáról szóló jogszabály módosítása! Dióhéjban: energetikai szakreferens kötelező alkalmazása, éves energiahatékonysági jelentés, 10.000.000 Ft bírság. A kötelező költségek ISO 50001 alkalmazása esetén megtérülő befektetések, ezért tényleg jobban megéri!

 

Jogszabályváltozás:

A 2016. évi CXXXVIII. törvény az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról, valamint a Kormány 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról több ponton hozott változást a nagyvállalatok kötelező energiahatékonysági intézkedései terén.
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Ehat.) módosítása vastagon szedve.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása dőlten szedve.

17/B. Az energetikai szakreferens 21/B. § (1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

7/A.  § (1) Energetikai szakreferens igénybevételére az  a  gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a  tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

a) 400 000 kWh villamos energiát,

b) 100 000 m3 földgázt vagy

c) 3 400 GJ hőmennyiséget

17/B. Az energetikai szakreferens 21/B. § (2) Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az  igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában…

7/A (2)Az energetikai szakreferens

a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az  EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében

e) összefoglaló éves jelentést készít az  igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az  igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz

17/B. Az energetikai szakreferens 21/B. (3) Energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

 

A kilátásba helyezett szankciók alább olvashatók:

Energetikai szakreferens alkalmazásának és MEKH felé történő lejelentésének elmulasztása esetén a bírság: 200.000 Ft -2.000.000 Ft (forrás: Ehat. 21/C. § (4))

Nagyvállalatok éves regisztrációjának elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft, mely ismételhető (forrás: Ehat. 22/B.)

Az energiafelhasználás mértékéről, valamint a  megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szóló éves kötelező adatszolgáltatás elmulasztása esetén a bírság: 1.000.000 Ft (forrás: Ehat. 22/C.)

Az energetikai auditálási kötelezettség nem teljesítése esetén a bírság: 10.000.000 Ft (forrás: Ehat. 25. §)

 

Moratórium:

A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása, illetve a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

(forrás: Ehat. 48. § (7)-(8))

Ossza meg ezt a bejegyzést közösségi oldalán!

Kedves Érdeklődő!

 

Mielőtt elhagyná oldalunkat, és szerezzen naprakész tudást a szakértőink által összeállított cikkekből, tanulmányokból, letölthető anyagokból! A feliratkozás ingyenes ugyan, de megszerezhető tudás felbecsülhetetlen!

Nincs más teendője, mint hogy , kitölti az űrlapot (csak 1 perc az egész) és várja a hamarosan megérkező első levelet.